left

COMMITTED-hankkeen päätavoitteena on edistää innovatiivisten ideoiden turvallista jakamista EU:ssa kehittämällä kansainvälisen liiketoiminnan opettajien sekä heidän pk-yrityskumppaneidensa ymmärrystä vientiin rinnastettavasta toiminnasta (deemed export). Näin tuetaan kansainvälisen liiketoiminnan alan akateemisen toiminnan yhteensopivuutta ulkomaankauppaa koskevien säännösten kanssa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa laaditaan käsikirja vientiin rinnastettavasta toiminnasta ja kehitetään siihen liittyvä ammatillinen koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on estää vientiin rinnastettavaan toimintaan liittyvien ulkomaankauppasäännösten rikkominen akateemisessa toiminnassa ja lieventää tällaisten tapausten seurauksia.

right

Projektin toteutusaika:
1.4.2022-31.3.2024

Projektin rahoitus:
Erasmus+ programme

Committed logo

Tavoitteet

  1. Ideoiden ja tiedon jakaminen
  2. Innovatiivisuus ja taloudellinen arvo kasvatus EU:ssa
  3. Yhteisöjen teollis- ja tekijänoikeuksien korkeampi suoja Euroopan unionissa
  4. Lisääntynyt kilpailukyky
  5. Yleisen turvallisuuden etujen tehokkaampi puolustaminen

Ota yhteyttä

Yhteistyökumppanit