left

Hankkeessa kehitetään työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla yritykset pystyvät yhdistämään digitaalisen kehittämisen ja digitalisaatiolle asetetut tavoitteet osaksi koko yrityksen strategiaa sekä pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita.

right

Projektin rahoitus 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 

Projektin toteutusaika
1.10.2019 – 30.9.2022

Projektin kuvaus

Yritykset ovat digitalisoineet ja automatisoineet toimintojaan, tuotteitaan ja palveluitaan jo pitkään. Yritykset digitalisoituvat kuitenkin eri vauhtia ja niillä on hyvin erilaisia tarpeita digitaalisuuden hyödyntämiselle. Digitaalisuus voi liittyä sisäisten prosessien automatisointiin tai tuotekehitykseen uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden muodossa. Toisaalta digitaalisuus voi liittyä toimitusketjuun tai asiakasrajapintaan, kuten myyntiin ja markkinointiin. Yhteistä kaikelle digitaalisuudelle on, että ne tulevat olemaan aiempaa enemmän strategisen tason asioita ja niitä tulee myös pystyä mittaamaan ja johtamaan. 

LUT-yliopisto kehittää malleja ja toimintaperiaatteita, joiden avulla yritykset saavat konkretisoitua digitaalisuuden osaksi strategiaa ja jokapäiväistä innovaatiotoimintaa. Mallit ja työkalut voivat olla erityyppisiä johtamisen työkaluja kuten scorecardeja investointipäätösten tueksi tai strategiakarttoja, joiden perusteella yritykset pystyvät löytämään oikeat digiohjauksen elementit.

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on:

  • Digiymmärryksen lisääminen
  • Ymmärryksen lisääminen digitaalisuuden ja yrityksen strategian välisestä yhteydestä
  • Mittareiden roolin selkeyttäminen digistrategian toteuttamisessa

Digitaalisen transformaation johtaminen: strategiasta käytäntöön

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot