left

EFFORT-hanke (Effectiveness Of Responsibility Teaching) aloitettiin elokuussa 2019 ja kestää joulukuuhun 2022 asti. Kolmivuotisen hankkeen tavoite on kehittää työkaluja ja ohjekehyksiä, jotka tukevat korkeakouluja kestävyys-, eettisyys- ja CSR-opetuksen laadun parantamisessa.

right

Projektin rahoitus

Erasmus+

Projektin toteutusaika

2019 – 2022

Projektin tavoitteet

  1. Kontrollityökalu, jonka avulla voidaan mitata kurssien vaikutusta opiskelijoiden uuden tiedon sisäistämiseen, käyttäytymismalleihin, asenteisiin ja arvoihin
  2. Uusien opetusformaattien kehittäminen
  3. Julkaistu käsikirja nimeltä "Shaping A Sustainable Future: Innovative Teaching Practices For Educating Responsible Leaders", mikä sisältää kokoelman kestävän kehityksen kursseja ympäri maailman ja parhaita käytäntöjä niiden toteuttamiseen
  4. Itsearviointityökalu, jonka avulla korkeakouluinstituutiot voivat arvioida omaa suoriutumistaan muihin kestävän kehityksen mittareilla
  5. Tilastollinen analyysiraportti, jossa tunnistetaan opetuksen tehokkuuteen vaikuttavia olennaisia tekijöitä
  6. Ohjekirja, jonka avulla nostetaan tietoisuutta ja kehitetään opettajien taitoja kestävän kehityksen opetuksen erityispiirteisiin liittyen

Yhteistyökumppanit

  • HWR Berlin (Germany)
  • University of the Basque Country UPV/EHU (Spain)
  • University of Bari Aldo Moro (Italy)
  • CBS International Business School (Germany) and Budapest Business School (Hungary).

Ota yhteyttä