left

Digitaalisilla kaksosilla mahdollistetaan suurempien kokonaisuuksien hallinta, seuranta ja johtaminen. Lisäksi voidaan tehostaa tiedon kulkua ja saattaa toimijoita yhteen ja parantaa päätöksentekoa. Muiden toimijoiden hyödyntäminen tuo tehokkaan tavan kehittää ja testata uusia tuotteita, palveluja ja toimintamalleja. Yhteistyö luo uuttaa osaamista, minkä pohjalta syntyy uutta liiketoimintaa sekä samalla yhteistyö ja mallintaminen voi vähentää osaoptimointia. Tällä tavalla uutta tietoa ja kumppanuuksia hyödyntämällä viedään alueen uudistumiskykyä ja kehitystä suurin harppauksin eteenpäin.

right

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Projektin toteutusaika:
1.11.2022-31.8.2023

EAKR logo.

Tavoitteet

Hankkeessa edistetään Päijät-Hämeen yritysten digitalisaatiota erityisesti digitaalisen kaksosen hyödyntämisen avulla. Perusteknologiat erityyppisten, esimerkiksi simulaatioon, mallinnukseen tai visualisointiin perustuvien, digitaalisten kaksosten teolliselle ja kaupalliselle hyödyntämiselle ovat jo olemassa. Digitalisten kaksosten konkreettinen hyödyntäminen yritysten toiminnassa vaatii lisäponnistuksia. Hankkeen päätavoitteena on tehdä tiekartta ja kehittää osaamista siihen, miten Päijät-Hämeessä päästään digitaalisten kaksosten hyödyntämisen edelläkävijöiksi.

Materiaalia

Kestävän liiketoiminnan ajurit – Digitaaliset kaksoset valmistavassa teollisuudessa

Henkilöstö

Yhteistyökumppanit