left

Hankkeen tavoitteena on edistää päijäthämäläisten yritysten kykyä kehittää liiketoimintaansa ketterästi ja jatkuvasti digitaaliteknologiaa hyödyntäen siten, että se tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on tehdä tätä korkeakoulujen yritysten kehittämiseen suunnattua toimintaa näkyvämmäksi ja nykyistä helpommin saavutettavaksi.

right

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Projektin toteutusaika:
1.11.2022-31.8.2023

Kuvaus

Yrityksillä on tarve kehittää liiketoimintaansa digitaaliteknologioita hyödyntäen. Jotta digitalisoitumisesta voi saada aitoa hyötyä liiketoiminnassa, tulee digitaalinen kehitys olla kytkettynä yrityksen strategiaan ja investointeja uusiin digitaaliteknologiaa hyödyntäviin toimintamalleihin tulee osata mitata. Digitaaliteknologia ja sen tuomat liiketoimintamahdollisuudet kehittyvät valtavaa vauhtia, eikä omaan liiketoimintaansa keskittyvillä yrityksillä ole arjessa aikaa pysyä ajan hermolla, eikä siten kykyä tunnistaa niitä oleellisia asioita, joita he voisivat kehittää uuden teknologian avulla.

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään yrityksille itsenäisesti tai korkeakoulun tuella käytettävä uudistumismalli, jonka avulla yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa ketterästi, yhteistoiminnallisesti ja jatkuvasti. Malli tukee yrityksiä löytämään strategisiin tavoitteisiinsa parhaiten lisäarvoa tuottavat digiratkaisut sekä mittarit kehityksen seurantaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään työväline uudistumismallin vaikuttavuuden seurantaan.

Materiaalia

digiSTEP-malli digiratkaisujen kehittämisen arviointiin

Yhteyshenkilö

Yhteistyökumppanit