left

Teollisuuden kunnossapitopalvelut uudistuvassa yritysverkostossa. Tunnista, mallinna ja johda kunnossapitopalveluiden arvoa.

right

Projektin rahoitus
Tekes, LUT, Sulzer Pumps Finland Oy, Outotec Oyj, Nordkalk Oy Ab, Maintpartner Oy, Foster Wheeler Energia Oy, Fortum Power and Heat Oy

Projektin toteutusaika
1.9.2012 – 30.08.2015

Projektin kuvaus

Kasvavan kilpailun ja tuottavuusvaatimusten, kunnossapidon ulkoistamisen ja ulkopuolisten palveluyritysten keskellä, yksi nykyaikaisen kunnossapidon suurimmista haasteista on kehittää uusia konsepteja ja työkaluja maksimoimaan arvonluonnin verkottuneessa ympäristössä. Kunnosapito ei ole enää yhden osaston tai edes yhden organisaation tehtävä. Kunnossapitoverkoston kehittämisestä on syntynyt uusia päätöksentekotilanteita, jotka edellyttävät läpinäkyvää kustannustietoisuutta, arvonhallintaa ja elinkaariajattelua. Tutkimusprojekti MaiSeMa (Maintenance Services Management) keskittyi yllä kuvattuihin haasteisiin.

Tutkijat tekivät suomalaisille teollisuuden kunnossapidon asiantuntijoille kyselyn, jossa selvitettiin kunnossapitopalveluiden taustalla olevia pääelementtejä. Haastattelujen ja työpajojen avulla selvitettiin kunnossapidon liiketoimintamalleja ja palvelutarjoomaa sekä kunnossapitoverkostojen suorituskyvyn mittaamista. Tutkimus tehtiin tiiviissä yhteistyössä kahden suomalaisen kaivos- ja energiateollisuutta edustavan kunnossapitoverkoston kanssa. Tärkeimmät tulokset ovat kokoelma työkaluja ja menetelmiä ylläpidon arvon ymmärtämiseksi, mittaamiseksi, mallintamiseksi ja johtamiseksi.

Hanke keskittyi verkostokontekstissa toimiviin yrityksiin, mutta työkaluja voidaan ottaa käyttöön myös yksittäisissä yrityksissä, jotka ostavat tai myyvät kunnossapitopalveluita tai järjestävät omaa kunnossapitoa.

Projektin tavoitteet

MaiSeMa:n päätavoitteena oli selvittää, kuinka kunnossapitopalveluiden arvo voidaan tunnistaa ja osoittaa kullekin tyypillisen kunnossapitoverkoston yhteistyökumppanille (mukaan lukien asiakas, kunnossapitopalvelun tarjoaja ja laitetoimittaja).

Ota yhteyttä

Muu henkilöstö

Researchers (LUT): Tiina Sinkkonen, Leena Tynninen, Olli Pekkarinen, Juhani Ukko, Sanna Pekkola, Minna Saunila, Maaren Ali-Marttila, Antti Ylä-Kujala

Julkaisut

Sinkkonen, T. (2015) Item-level life-cycle model for maintenance networks – from cost to additional value. Doctoral thesis. LUT

Ali-Marttila, M. (2017) Towards successful maintenance service networks - capturing different value creation strategies. Doctoral thesis. LUT

Yhteistyökumppanit

Collaboration with participating companies,

 • Astepa
 • Fortum Power and Heat Oy
 • Foster Wheeler Energia Oy
 • Maintpartner Oy
 • Nordkalk Oy Ab
 • Outotec Oyj
 • Sulzer Pumps Finland Oy

International research collaboration with

 • Luleå University of Technology
 • University of Sunderland,
 • and University of Stavanger.

Other partners,

 • the Finnish maintenance society Promaint ry
 • and Vattenfall in Sweden