left

Hankkeen tavoitteena on määrittää paikallisen metsäenergian käytön ja hankinnan aluetaloudelliset vaikutukset. Aluetaloudellisia vaikutuksia tarkastellaan alueella olevien ja suunniteltujen lämpölaitosten avulla, jolloin paikalliset esimerkit konkretisoivat asian päätöksentekijöille. Toisena tavoitteena on määrittää metsäenergian vaikutukset korvattaessa energiaturpeen käyttöä Kymenlaaksossa.

right

Projektin rahoitus

Kymenlaakson liitto, Haminan Kaukolämpö Oy, KSS Energia Oy

Projektin toteutusaika

2022 – 2023

REACT-EU: Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemien johdosta toteuttamia toimia.

Projektin kuvaus

Hankkeen tuloksina saadaan paikallisesti tuotetun metsäenergian aluetaloudelliset vaikutukset ja saavutettavat hiilidioksidipäästövähennykset sekä turpeen käytön loppumisesta aiheutuvat haasteet ja mahdollisuudet. Hankkeen tulokset ovat paikallista tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, liiketoimintojen kehittämiseksi ja alueen elinvoiman lisäämiseksi.

Hankkeen tulokset tukevat alueen luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentävät ilmastonmuutoksen riskejä ja auttavat maakunnan hiilineutraalisuus tavoitteen toteutumista. Hanke tukee Kymenlaakson maakunnan elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä sekä luo alueellista hyvinvointia edistämällä kestävää metsätaloutta ja parantaa alueen energiantuotannon kilpailukykyä.

Hankkeen toteutuksessa seurataan myös toimialan liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Ota yhteyttä

Muu henkilöstö

Vastuullinen johtaja professori Tapio Ranta