left

Sähköjärjestelmässä tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat myös sähkön loppukäyttäjien sähkön hintaan. Sähkön hinta on vaihdellut edellisten kahden vuoden aikana aiempaa enemmän, ja tämä on näkynyt myös sähkönkäyttäjille tarjottavissa vähittäismyyntisopimuksissa. Useat sähkönkäyttäjät ovatkin päätyneet tämän seurauksena valitsemaan tuntihinnoitellun ns. spot-sähkötuotteen, jossa sähkön tuntihinta vaihtelee sähköpörssissä jokaiselle tunnille erikseen määritettävän hinnan mukaan. Tämä tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua sähköjärjestelmän joustoon omilla sähkölaitteillaan ja mahdollisuuden kohdistaa sähkönkulutus edullisemmille ajankohdille. Tutkimushankkeessa selvitetään, miten sähkön hinnan vaihtelut ovat vaikuttaneet sähkönkäyttöön sähkönkäyttäjillä, joilla on ollut käytössä tunneittain vaihtuva sähkösopimus. Parhaimpina päivinä edullisimman ja kalleimman tunnin välinen ero on ollut kymmeniä senttejä per kWh, jolloin esimerkiksi sähkösaunan lämmittämisen ajankohdan valinnalla on voinut olla useiden eurojen hintaero saman päivän sisällä. Muita vastaavia keinoja vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen voivat olla esimerkiksi lämmityksen ohjaus tai sähköauton lataus vuorokauden edullisimmille tunneille. Sähkönkäyttöä tutkimalla lisätään mm. ymmärrystä siitä, miten sähkön hinnan vaihtelu vaikuttaa sähkönkysyntään sekä miten sähkönkulutuksen ohjaus vaikuttaa sähköverkon kuormittumiseen. 

right

Projektin toteutusaika:
1.8.2023-31.10.2024

Projektin rahoitus:
Sähkötutkimuspooli,
Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry,
Helen Sähköverkko Oy,
Keravan Energia Oy,
PKS Sähkönsiirto Oy,
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy,
Savon Voima Verkko Oy

Tavoitteet

  • Arvioida sähkön markkinahinnan volatiliteetin vaikuttavuutta asiakkaiden sähkönkäyttöön huomioiden sähköinen liikenteen ja älykkäiden lämmitysratkaisujen yleistymisen.
  • Arvioida markkinahintalähtöisen jouston vaikutusta sähköverkon kuormittumiseen sekä sähköverkon kapasiteetin mitoitustarvetta.
  • Arvioida tehoperusteisen tariffirakenteen vaikuttavuutta markkinalähtöiseen joustoon.

Yhteystiedot

Liittyvät projektit