left

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla edesautetaan yliopiston nuorten tutkijoiden keskinäisiä kohtaamisia, ideagenerointia ja projekti/hankesuunnittelua sekä lisätään tutkijoiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia startup-yrittäjyyttä kohtaan.

Tutkimuspohjaisten startup-yritysten uudet liiketoiminnat ja niiden synnyttämät työpaikat ovat Etelä-Karjalan elinkeinoelämän uudistumisen kannalta keskeinen moottori. Valmistava teknologiateollisuus tuottaa työpaikkoja myös logistiikkaan, koneistamiseen, kunnossapitoon, rakentamiseen ja tarjoaa näin uusia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia myös turvetuotannosta luopuneille yrittäjille ja heidän työntekijöilleen.

right

Projektin toteutusaika:
1.10.2023-30.9.2025

Projektin rahoitus:
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Hankekoodi:
J10152

Tavoitteet

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kiihdyttää uusien tutkimushanke- ja liiketoimintaideoiden synnyttämisprosessiä, joka mahdollistaa uusien LUTin Business Finland-rahoitettujen R2B-hankkeiden syntymisen, joiden tavoitteena on tuottaa uusia tiedepohjaisia startup-yrityksiä Etelä-Karjalaan.

Hankkeessa kehitetään LUT-yliopiston erityisesti nuoriin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkijoihin kohdistuva uusi innovaatioprosessi. Hankkeen tarkoituksena on nuoren tutkijapolven potentiaalin ja ideoiden esiin saaminen kasvattamaan LUT-yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Yhteystiedot