left

Hankkeessa selvitetään vihreän vedyn tuotannossa syntyvän hukkalämmön hyödyntämispotentiaalia Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Hukkalämmön hyödyntämistä tarkastellaan teknillistaloudellisesta näkökulmasta alueellisissa kaukolämpöverkoissa ja muissa mahdollisissa kohteissa. 

Hukkalämmön hyödyntämispotentiaali-hanke on osa kokonaisuutta, jolla pyritään vetyhankkeiden tehokkuuden ja taloudellisuuden parantamiseen sektori-integraation kautta. Selvityksen myötä saadaan edistettyä alueelle mahdollisesti tulevien vetyinvestointien edellytyksiä ja energiayhtiöiden mahdollisuuksia alueelle muodostuvassa vetylaaksosymbioosissa.

right

Projektin toteutusaika:
1.1.2023-31.12.2023

Projektin rahoitus:
REACT-EU-rahoitus (Rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia), Lappeenrannan kaupunki

 

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on edistää Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta. Vedyn tuotannossa syntyvän hukkalämmön talteenotto ja sen hyötykäyttö parantavat energiatehokkuutta sekä edistävät kaupunkien ja teollisuuden hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Lisäksi se mahdollistaa lämmöntuotannon biopolttoaineiden säästämistä huippukulutukseen ja muihin käyttökohteisiin. Konkreettisena tavoitteena on vedyn tuotantoon liittyvän hukkalämmön potentiaalin ja hyödyntämisen selvitys tekniseltä ja taloudelliselta näkökannalta Kaakkois-Suomen alueella.

Ota yhteyttä

Kumppanit

Liittyvät projektit

Spring image

Vetyä, virtaa Kaakkoon – mallinnuksesta markkinoille

Osa kolmen hankkeen kokonaisuutta, jonka kokonaistavoitteena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden edistämistä Itä- ja Kaakkois-Suomessa.

Katso myös nämä