Bioenergian kestävä energiakäyttö energiajärjestelmän toimitusvarmuuden turvaajana

left

Bioenergian tutkimusryhmä tutkii menetelmiä kuinka erityisesti metsäpohjaisen bioenergian tuotanto ja käyttö saataisiin kustannuskilpailukykyisemmäksi, ja kuinka bioenergian toimitusvarmuutta ja hankinnan kestävyyttä pystytään parantamaan.

Tutkimuksen tavoitteena on tukea päätöksentekoa siirryttäessä fossiilisista energialähteistä päästöttömiin ja uusiutuviin energiantuotantomuotoihin. Bioenergia nähdään myös tulevaisuudessa tärkeänä osana erityisesti lämmöntuotantoa ja sen yhteydessä tuotettavaa sähköä sekä muita biopohjaisia tuotteita hiilidioksidin talteenoton ja käytön (BECCU) myötä yhteistuotantolaitoksissa. Ulkoa hankittavan polttoaineen lisäksi kiertotalous paikallisten sivujakeiden hyödyntämisessä nähdään merkittävänä tutkimuskohteena.

Tutkimusryhmä hyödyntää tutkimuksissa mallinnustyökaluja, kuten paikkatietoanalyysiä (GIS), simulointia (ABM) ja elinkaariarvioinnin (LCA) ja teknistaloudellisen analyysin (TEA) menetelmiä sekä aluetaloudellisten vaikutusten arviointia. Mallintamisen tukemiseksi kerätään todellista tietoa hankinta- ja käyttökohteista hyödyntäen erilaisia tiedonkeruumenetelmiä. 

right

Tutkimusaiheet

 • energiakäyttöön menevän biomassan hankintalogistiikka
 • biomassan kestävä hankinta
 • biomassan saatavuus ja toimitusvarmuuden kehittäminen
 • biomassan laadun parantaminen energiakäyttöön
 • digitalisaation hyödyntäminen biomassan hankinnassa ja käytössä
 • biomassan käytön aluetaloudelliset vaikutukset
 • biomassan kiertotalousjärjestelmät
 • bioenergian integrointi muuhun energiajärjestelmään
 • alueelliset energiataseet ja hiilineutraalisuus tarkastelut

Projektit

Julkaisut

Tutkimusryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit

left
 • Suur-Savon Energiasäätiö
 • Suur-Savon Sähkö
 • Etelä-Savon Energia
 • Savon Voima
 • KSS Energia
 • Haminan Kaukolämpö
 • Imatran Lämpö
 • BioSairila
 • MetsäSairila
 • Mikkelin Kaupunki
 • Mipro
 • SKAL
 • Koneyrittäjät ry
 • Miksei
 • Encore Ympäristöpalvelut
right
 • UPM Metsä
 • Metsä Group
 • Metsäenergia Meter
 • Inray
 • Lämpösi
 • Suomen Metsäkeskus
 • MTK
 • PTT
 • LUKE
 • Helsingin Yliopisto
 • Metsäteho
 • Ponsse
 • ProAgria
 • Reijlers
 • XAMK
 • Esedu