Antero Tervonen

Myynnin, tuotannon, hankintatoimen, johtamisen ja kehitystoiminnan vaikutukset näkyvät niin kirjanpidon tuottamassa tilinpäätöksessä kuin erilaisissa kustannuslaskelmissa.

Menestyminen yhä kovenevassa kilpailussa vaatii ymmärrystä tuotteista tai palveluista aiheutuvien kustannusten vaikutuksista tuote-, asiakas- ja yritystasolla.

Organisaation rajallisten taloudellisten resurssien takia tulee erilaisia hankkeita pystyä arvioimaan ja perustelemaan kannattavuuslaskelmilla päätöksentekoprosessissa.

Organisaatioihin rekrytoidaan henkilöstöä, jonka koulutustaustat ovat hyvin erilaisia. Kun nämä kyvykkäät yksilöt etenevät työurallaan, he joutuvat ymmärtämään myös talouden lainalaisuuksia. Tilinpäätöksen ja sen muodostumisen sisäistäminen auttaa ymmärtämään jokapäiväisten reaalimaailman tapahtumien vaikutuksia organisaation kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan. Tämä ymmärrys auttaa myös vähentämään poikkeustilanteiden negatiivisia vaikutuksia organisaation toiminnalle.

Koulutuksessa hyödynnetään osallistujien erilaisia kokemustaustoja ja heidän organisaatioidensa käytäntöjä. Erilaisuutta hyödyntäen kukin voi löytää ideoita ja toimintamalleja oman organisaationsa kehittämiseen. LUT-yliopiston vahva osaaminen takaa osallistujille kattavan yliopistotasoisen kokonaisuuden.

TkT Antero Tervonen  
Ohjelman akateeminen johtaja