Aika
-
Sijainti
Lappeenranta

Diplomi-insinööri Satu Lipiäisen energiatekniikan alaan kuuluva väitöskirja The role of the forest industry in mitigating global change: towards energy efficient and low-carbon operation (Metsäteollisuuden rooli globaalin muutoksen hillitsemisessä: kohti energiatehokasta ja vähähiilistä toimintaa) tarkistetaan 21.10.2022 klo 12 Lappeenrannassa salissa 1314.

Vastaväittäjinä toimivat Antti Arasto, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (Suomi) ja Simon Harvey, Chalmers University of Technology (Ruotsi). Kustoksena toimii professori Esa Vakkilainen LUT-yliopistosta.
 
Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 1039. ISBN 978-952-335-853-9, ISSN 1456-4491 (Print). Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa.