Kohti KTM-tutkintoa KATI -johtamisen täydennyskoulutusohjelmalla

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 opintopistettä) muodostuu ydin- ja syventymisopinnoista, kieliopinnoista ja sivuopinnoista. Maisteriohjelmiin voivat hakea kauppatieteiden kandidaatit sekä tradenomit tai vastaavan tutkinnon suorittaneet tietyin ehdoin, jotka määritellään ohjelmakohtaisesti.

KATI -täydennyskoulutusväylän kautta maisteriohjelmaan voivat hakea tradenomit, kauppatieteiden kandidaatit sekä muun yliopisto- (pl. kauppatieteiden maisteri) tai amk-tutkinnon suorittaneet. Muiden kuin kauppatieteiden kandidaattien tulee suorittaa tietty määrä täydentäviä opintoja voidakseen hakea opiskelijaksi maisteriohjelmaan.

Jos hakijalla ei ole yllä mainittuja tutkintoja, hänen tulee suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinto voidakseen hyödyntää KATI-ohjelman opinnot KTM-tutkintoon. Suosittelemme kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista ennen KATI-ohjelmaan hakemista. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon voi suorittaa perusopiskelijana hakemalla pääsykokeiden kautta tai avoimen yliopiston väylän kautta.

KATI-ohjelman väylä KTM:ksi

Ohjelman päätyttyä ja opiskelijan suoritettua vähintään 75 opintopistettä, opiskelija voi hakea LUT-yliopistoon suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Edellytyksenä on, että hakija on suorittanut joko tradenomin, kauppatieteiden kandidaatin tai muun yliopisto- (pl. KTM) tai amk-tutkinnon sekä vaaditut opinnot.

Täydentävät opinnot

Tradenomien tulee suorittaa 15 opintopisteen edestä täydentäviä opintoja hakeakseen maisteriopintoihin. Nämä täydentävät opinnot sisältyvät KATI-ohjelmaan. Mikäli opiskelijalla on jokin muu kuin tradenomin tutkinto, määritellään täydentävät opinnot tapauskohtaisesti ja niiden määrä riippuu siitä, kuinka paljon aiemmin suoritettu tutkinto sisältää liiketaloustieteellisiä opintoja. Tarvittaessa näitä täydentäviä opintoja voi suorittaa esim. avoimessa yliopistossa.

Kieliopinnot

Kauppatieteiden maisterin opintoihin sisältyy vähintään 6 opintopistettä kieliopintoja. Näiden 6 opintopisteen tulee olla samaa kieltä. Kieliopinnot voi suorittaa LUTin tai jonkun muun yliopiston avoimien yliopistojen tarjonnasta tai KATI-ohjelman päätyttyä perusopiskelijana LUT-yliopiston tarjonnasta.

Sivuopinnot

Kauppatieteiden maisterin opintoihin sisältyy liiketaloustieteellinen sivuopintokokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 24 opintopistettä. Sivuopinnot voi suorittaa esimerkiksi LUT-täydennyskoulutuksen asiantuntijaohjelmien tarjonnasta, avoimen yliopiston tarjonnasta tai KATI-ohjelman päätyttyä perusopiskelijana LUT-yliopiston tarjonnasta.

Pro gradu ja mahdolliset puuttuvat opinnot

Pro gradu -tutkielma sekä mahdolliset muut puuttuvat maisteriopinnot suoritetaan KATI-ohjelman jälkeen perusopiskelijana LUT-yliopistossa.