Antti Kosonen

Antti Kosonen
Professori (tenured)
Electrical Engineering
LUT School of Energy Systems
Lappeenranta

Esittely

Antti Kosonen toimii uusiutuvan sähköntuotannon systeemitekniikan ja sovellusten professorina LUT-yliopiston sähkötekniikan osastolla. Nykyisin hän toimii GreenRenew tutkimusalustan johtajana ja on mukana projekteissa, kuten FinH2, Bio-CCU, B2RECoM ja StoRIES. Hänellä on ollut merkittävä rooli useissa kansainvälisesti tunnistetuissa hankkeissa, kuten esimerkiksi Neo-Carbon Energy, Soletair ja P2XEnable. Soletair-projektissa tutkimusryhmä pilotoi ensimmäisenä maailmassa Fisher-Tropsch polttoaineiden valmistusta ilmasta aurinkosähköllä. LUT:n tutkimusteemat liittyvät vahvasti veden elektrolyysiin ja prosessin energiatehokkuuteen sähkötekniikan näkökulmasta. Hän on mukana sekä Energy Plus Engineering että Neovolt -yritysten hallituksissa ja on myös niiden perustajajäsen. Hän on rakentanut energiatehokkaan nollaenergiahirsitalon. Tällä hetkellä hän on LUT-yliopiston edustaja EERA JP on Energy Storage ja EERA JP on Energy Systems Integration -konsortioissa. Hänellä on yhteensä 118 vertaisarvioitua julkaisua, joiden h-indeksi on 23 ja viisi patenttia.

Antti Kosonen uutiset