left

Älykkäiden koneiden laboratorio on kansainvälisesti arvostettu tutkimusyksikkö erityisesti mekatronisten koneiden mallinnuksen ja simuloinnin sekä vaativiin kohteisiin sovelletun erikoisrobotiikan alueilla. Yksikössä on tehty teollisuutta palvelevaa merkittävää tutkimusta erityisesti liikkuvien työkoneiden alueella. Yksikkö on osallistunut yli kaksikymmentä vuotta kansainvälisiin fuusioydinreaktorihankkeisiin huoltorobotiikan kehittäjänä.

Tutkimusryhmä on tuottanut neljä start-up -yritystä. Laboratoriosta on valmistunut 34 tekniikan tohtoria ja yli kaksisataa diplomi-insinööriä ja sen tutkijat ovat julkaisseet yli kolmesataa vertaisarvioitua tiedeartikkelia.

right
left

Tutkimusaiheet 

Keskeisiä tutkimusaiheita ovat olleet mm. liikkuvien työkoneiden mallinnus ja simulointi. Tutkimuskärkiä tällä alueella on ollut erityisesti numeerisesti jäykät mekatroniset tehonsiirtojärjestelmät kuten hydrauliset ja sähköiset järjestelmät. Tosiaikaisia simulointimalleja on käytetty koneiden ohjaus- ja säätömentelmien sekä niiden kestoiän ja käytettävyyden tutkimuksessa.

Simuloinnin ja virtuaalitekniikan lisäksi laboratoriossa on kehitetty kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa erityisesti rinnakkaisrakenteisia erikoisrobotteja, jotka soveltuvat sekä työstöön, liittämiseen  että raskaiden kappaleiden käsittelyyn erityisesti vaarallisissa ympäristöissä kuten ydinvoimalat. Laboratoriossa on myös kehitetty ergonomisia etäoperoitavia järjestelmiä erityisesti liikkuviin työkoneisiin. Sen hankkeissa on myös yhdistetty keinoälyä- ja ihmisistä mitattavia biosignaaleja ergonomisten koneiden ja käyttöliittymien kehitykseen.

right

Tilat ja laitteistot 

Laboratoriolla on kaksi tutkimusympäristöä: simulointilaboratorio ja raskas laboratorio.

Simulointilaboratorio on varustettu kattavalla simulointiohjelmistolla ja visualisointiseinällä (cave) sekä datankeruulaitteistolla, jossa voidaan yhdistää simuloitua ja käyttäjästä mitattua dataa.

Raskaassa laboratoriossa voidaan prototypoida ja mitata fyysisiä konejärjestelmiä, kuten puomeja, robotteja ja liikkuvia työkoneita.

left

Henkilöstö

Tutustu julkaisuihimme

Liittyvät projektit

Yhteistyökumppanit

  • Aalborg University
  • Johannes Keppler University
  • Purdue University
  • Linköping Univeristy
  • Arhus Univeristy
  • University of Minnesota
  • Chinese Academy Plasma Physics Institute (ASIPP)
  • Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
  • RACE (UKEA)