Elinkaaren hallinta keskittyy ympäristövaikutusten vähentämiseen ja tuotteiden/palveluiden/organisaatioiden/yhteisöjen kestävyyden parantamiseen arvioimalla uusien ratkaisujen kestävyyttä, tekemällä jalanjälkilaskelmia, kehittämällä kestävämpiä tuotteita, suunnittelemalla polkuja kohti ilmastoneutraaliutta ja kehittämällä menetelmiä tuotteiden ja palveluiden positiivisten vaikutusten osoittamiseksi.

Tutkimusaiheet

  • Kestävien järjestelmien suunnittelu
  • Tuotekehitys kestävyyden näkökulmasta
  • Kestävää kehitystä edistävien ohjausmekanismien kehittäminen
  • Mallinnus- ja laskentamenetelmien kehittäminen
  • Riskienarvioinnit

Tutkimusryhmän jäsenet

Julkaisut

Projektit

Tutustu myös