Alansa johtavana yksikkönä Suomessa LUT Hitsaustekniikka tarjoaa laajan ja monipuolisen hitsaustekniikan opetuksen ja tutkimuksen kokonaisuuden sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana mahdollistamalla uusimman tiedon ja asiantuntijapalvelujen siirtämisen käytäntöön aktiivisella teollisuusyhteistyöllä.

left

LUT Hitsaustekniikan tutkimuksen ja opetuksen aiheita

 • digitalisoitu hitsaus ja hitsaustuotanto
  • älykäs hitsaus
 • kehittyneet hitsausprosessit ja -laitteet
  • adaptiivinen hitsaus, säätö ja takaisinkytkentä
  • kaarihitsausprosessit, mm. SMAW, GMAW, GTAW, PAW, SAW
  • hybridiprosessit, mm. laser-GMAW, laser-SAW
  • WAAM (wire-arc-additive-manufacturing)
 • hitsauksen mekanisointi ja robotisointi
  • robottihitsauksen tuottavuus, kannattavuus ja tehokkuus
  • robottihitsauksen mallinnus ja simulointi
 • hitsauksen laatu ja laatujohtaminen
  • laadunhallinta ja -varmistus
  • hitsauskoordinointi
  • rikkova ja rikkomaton aineenkoetus
 • hitsaustuotannon kokonaisvaltainen kehittäminen
  • laatu ja läpimenoaika
  • tuottavuus ja taloudellisuus
  • hitsauksen verkostot
  • hitsauksen johtaminen
 • hitsausmetallurgia ja materiaalien hitsattavuus
  • lujat ja ultralujat teräkset
  • ruostumattomat teräkset
  • alumiinit
  • arktiset olosuhteet
right

Tilat ja laitteistot

LUT Hitsaustekniikan tutkimuslaiteympäristö mahdollistaa materiaalien hitsattavuustutkimukset sekä hitsattujen liitosten metallurgisten ja mekaanisten ominaisuuksien testaus- ja analysointitutkimukset. Nykyaikaisilla hitsauslaitteistoilla tutkitaan prosessien soveltuvuutta eri käyttökohteisiin sekä optimoidaan niiden tuottavuutta ja tehokkuutta sekä hitsauksen laadun että mekanisointiasteen näkökulmasta. Robottihitsausympäristö mahdollistaa yksittäisten liitosten, komponenttien, rakenteiden tai kokonaisten tuotteiden robottihitsattavuustarkastelut ja -testaukset sekä erilaiset simulointi- ja etäohjelmointitutkimukset.

 

Laitekanta:

 • monipuoliset ja nykyaikaiset hitsauslaitteistot
 • mekanisointilaitteistot ja robottihitsausasemat (ABB ja Yaskawa)
 • simulointi- ja etäohjelmointiohjelmistot
 • optinen anturointi ja robotisoitu mittaus
 • hitsausliitosten skannaus ja analysointi
 • aineenkoetus- ja olosuhdelaitteet
 • NDT (ainetta rikkomaton tarkastus)
 • DT (ainetta rikkova tarkastus)
 • metallografialaitteet (mikro-/makroskopia)
 • OES-seosaineanalyysit
 • lämpökäsittelylaitteet
left

Tutkimusryhmän jäsenet

Julkaisut

Tutustu myös