Monimuotoisia malleja elektronisesta tasosta makromittakaavaan kehitetään tutkimaan erilaisia ​​teknisiä materiaaleja, kuten teräksiä, muotomuistiseoksia, zirkoniumia, titaaniseoksia ja nikkelipohjaisia ​​superseoksia. Ryhmä on erikoistunut monenlaisiin mallinnusmenetelmiin, kuten molekyylidynamiikan simulaatioihin, vaihekenttälähestymiseen, termokineettiseen mallinnukseen, fenomenologiseen mallinnukseen ja elementtimallinnukseen. Ryhmä tekee yhteistyötä tunnettujen teoreettisten fyysikkojen kanssa USA:ssa ja Euroopassa kondensoituneen aineen fysiikan, epälineaarisen kimmoisuuden ja tiheysfunktionaalisen teorian laskelmissa sekä tunnettujen kokeellisten materiaalitutkijoiden kanssa Euroopassa.

left

Tutkimusaiheet

  • Laskennallinen materiaalitiede
  • Monimittakaavainen materiaalimallinnus
  • Rakennemateriaalit
  • Älykkäät materiaalit
  • Materiaalit puhtaaseen energian tuotantoon sekä varastointiin ja jakeluun
  • Materiaalit energianmuuntokoneisiin.
right

Tilat ja laitteistot

Ryhmällä on käytössään erilaisia ​​mallinnusohjelmistoja, mm. LAMMPS, femLego, MOOSE, Matlab, Maple, ANSYS ja korkean suorituskyvyn laskentaresurssit.

Ryhmä on myös hankkimassa EBSD-laitteistoa edistykselliseen mikrorakenteen karakterisointiin.

Tutkimusryhmän jäsenet

Jiayi Chen (PhD Student)

Julkaisut

Tutustu myös