Mallintaminen ja simulointi

Kathrin Komp-Leukkunen

Aleksandr Nemov