left

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen. Toimimme useissa paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kestävää kehitystä edistävissä verkostoissa, kuten: Greenreality Network, ISCN ja NSCN.

Edistämme kestävän kehityksen tavoitteita tekemällä vahvaa yhteistyötä kumppaniyritystemme, kampuskaupunkiemme ja sidosryhmiemme kanssa.

    right
    SDG17 Yhteistyö ja kumppanuus