left

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen. Edistämme kestävän kehityksen tavoitteita tekemällä vahvaa yhteistyötä kumppaniyritystemme, sidosryhmiemme ja  kampuskaupunkiemme kanssa.

Toimimme useissa paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kestävää kehitystä edistävissä verkostoissa, kuten: Greenreality Network, ISCN ja NSCN.

Kiinteistönomistajien tarjoamat palvelut talotekniikan, jätehuollon sekä rakennusten ja ulkoalueiden ylläpidossa muodostavat oleellisen osan kampustemme kestävää kehitystä.

right

Uutiset ja artikkelit

Projektit ja tutkimusryhmät