left

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen. Toimimme useissa paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kestävää kehitystä edistävissä verkostoissa, kuten: Greenreality Network, ISCN ja NSCN.

Edistämme kestävän kehityksen tavoitteita tekemällä vahvaa yhteistyötä kumppaniyritystemme, kampuskaupunkiemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Kiinteistönomistajien tarjoamat palvelut talotekniikan, jätehuollon sekä rakennusten ja ulkoalueiden ylläpidossa muodostavat oleellisen osan kampustemme kestävää kehitystä.

    right
    SDG17 Yhteistyö ja kumppanuus