Summer image
Julkaistu 4.11.2021
Päivitetty 28.8.2023

Siirtymä kohti hiilivapaata tulevaisuutta ja siihen liittyvät investoinnit etenevät Euroopassa ja Yhdysvalloissa nopeasti. Myös Suomen nykyinen infrastruktuuri ja teollisuus ovat väistämättömän muutoksen edessä.

Muutoksen toteuttaminen edellyttää, että tunnistamme Suomen kilpailuvaltit ja tiedämme, miten energiajärjestelmää kannattaa käytännössä kehittää. Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia marraskuussa 2021 käynnistyvällä HYGCEL-hankkeella.

LUT-yliopisto on vetovastuussa poikkeuksellisen mittavan konsortiohankkeen julkisen tutkimuksen osuudesta.

"LUT on jo pitkään ollut eturintamassa edistämässä yhteiskunnan sähköistymistä ja siihen perustuvaa teollisuustuotannon murrosta. Meille on luontevaa jatkaa tarkastelua siitä, mitä tämä tarkoittaa Suomen kilpailukyvylle ja mitä mahdollisuuksia vetytalous tarjoaa uuden teknologian kehittäjille", dekaani Olli Pyrhönen sanoo.

  Olli Pyrhönen, LUT-yliopiston dekaani
  LUT on jo pitkään ollut eturintamassa edistämässä yhteiskunnan sähköistymistä.
  Olli Pyrhönen
  Dekaani

   Sähköistämisellä tarkoitetaan muutosta, jossa energian, lämmön ja materiaalien tuotannossa siirrytään käyttämään energianlähteenä sähköä fossiilisten polttoaineiden sijaan. Olli Pyrhösen mukaan uusiutuvan sähköenergian tuotanto on siirtymässä avainasemassa. Sähkön avulla voidaan valmistaa niin sanottua vihreää vetyä, jonka tuotanto avaa edelleen reitin teollisen tuotannon päästöttömyyteen ja liikenteen vähähiilisyyteen.

   HYGCEL-hankkeessa on mukana 19 konsortio-osapuolta, ja osalla yrityksistä on oma rinnakkaishanke. Konsortio sai lokakuussa Business Finlandilta 10 miljoonan euron rahoituspäätöksen.

   LUTissa uskotaan, että käynnistyvällä tutkimuksella päästään pureutumaan energiamurroksen ja Suomen teollisuuden kilpailukyvyn ytimeen. Globaaleiden arvoketjujen arvioimisessa huomioidaan markkinat ja sääntely, infrastruktuurin tehokkuus sekä siihen liittyvät kestävyys- ja turvallisuusnäkökulmat.

   "Saimme kasaan valtavan hienon ja monipuolisen hankkeen. Puhtaasti teknisiä ja laskennallisia osuuksia tuetaan juridisilla, geopoliittisilla ja lainsäädäntöön liittyvillä tarkasteluilla. Lisäksi arvioimme uusien arvoketjujen kestävyys- ja turvallisuusnäkökohtia", tutkimuskokonaisuutta LUTissa vetävä tekniikan tohtori Mari Tuomaala iloitsee.

    left

     Konsortiossa mukana olevat yritykset, joilla on oma rinnakkaishanke:

     • ABB
     • St1
     • Sumitomo SHI FW Energy
     • Gasgrid Finland
     • Fingrid
     • Vaasa ETT

     Julkista tutkimusta tukevat yritykset:

     • UPM
     • Valmet
     • Gasum
     • Finnsementti

     Työpanoksella osallistuvat yritykset:

     • 5th Innovation
     • U-Cont
     • Hexion
     • Fennosteel
     • Hannes Snellman
     • Bird&Bird
     right

     Mistä on kyse?

     • Hydrogen and Carbon Value Chains in Green Electrification (HYGCEL) -tutkimus ja konsortiohanke valmisteltiin yhteistyössä hanketta koordinoivan CLIC Innovationin kanssa.
     • HYGCEL-tutkimuksen budjetti on noin 4,5 miljoonaa euroa, josta LUT-yliopiston osuus on noin 3,2 miljoonaa euroa.
     • Muut tutkimuksessa mukana olevat yliopistot ovat Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.
     • Koko konsortion saama rahoitus on noin 10 miljoonaa euroa.
     • Business Finlandin rahoituspäätös koskee ajanjaksoa 01.08.2021.–31.12.2023. Aloituksen viivästyksen vuoksi ennakoidaan, että hanke päättyy keväällä 2024.

     Lisätietoja:

     Lue myös:

     Tilaa uutiskirje

     Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.