Vetytalous.
Julkaistu 29.6.2022
Päivitetty 29.6.2022

Vetysiirtymä on synnyttänyt laajan kirjon eri lähtökohdista toimivia verkostoja. Vetysiirtymässä ja -tutkimuksessa on tunnistettu tarve tutkimuspohjaiselle vapaalle ja riippumattomalle keskustelulle, johon akateemiset toimijat vastaavat hiljattain perustetulla Suomen vetytutkimusfoorumilla.

Suomen vetytutkimusfoorumi toimii tarvittaessa myös akateemista tutkimusta edustavana toimijana kansallisten yksityisen tai julkisen sektorin vetyverkostojen rinnalla.

”Suomen vetytutkimusfoorumi on vetyyn liittyvää tutkimusta tekevien tai siitä kiinnostuneiden foorumi, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisten näkemysten muodostamisen. Tämä on tärkeää kattavan kansallisen vetytoimintasuunnitelman aikaansaamiseksi, jotta Suomi olisi kansainvälisesti kilpailukykyinen toimija vetymurroksessa. Foorumi myös kokoaa akateemiset toimijat keskustelukumppaniksi kansallisen päätöksenteon tueksi”, Suomen vetytutkimusfoorumin koordinaattori ja Oulun yliopiston professori Timo Fabritius kertoo.

Hiilidioksidipäästöjen radikaali vähentäminen vaatii siirtymää kohti vetytaloutta

Vetytalouden nähdään tulevaisuudessa nousevan osaksi kehittyneiden hiilineutraalien yhteiskuntien energiajärjestelmiä, teollisuutta ja liikennettä. Vetytaloudessa on odotettavissa tiukka kansainvälinen kilpailu eri teknologioiden välillä, ja valmisteilla on tuhansia vetyhankkeita Euroopassa ja kansainvälisesti.

Suomella on erinomaiset edellytykset menestyä vetykilpailussa, jossa keskeisiä seurattavia ovat Pohjoismaat, Saksa ja esimerkiksi vedyntuotannon tutkimuksessa Suomen kanssa kilpaileva Japani.

Tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa myös vetysiirtymässä. Suomen vetytutkimusfoorumin keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä ovat:

  • Vetytalouden synnyttämien muutosten ja tutkimustarpeiden tunnistaminen
  • Kansallisen vetytoimintasuunnitelman ja tulevaisuusvisioiden edistäminen
  • Vetytalouteen liittyvän koulutustarjonnan tuottaminen koordinoidusti
  • Riippumattoman tutkimuspohjaisen tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi
  • Suomen vetyyn ja vetysiirtymään liittyvän tutkimuksen kansainvälisen roolin ja vaikuttavuuden lisääminen

Painopisteet koko vetyarvoketjulla vedyn tuotannossa, logistiikassa ja hyödyntämisessä 

”Suomen vetytutkimusfoorumin kumppanit kattavat koko vedyn arvoketjun, mikä tarjoaa vahvan ja helposti saatavilla olevan tietopohjan, joka edistää Suomen asemaa kansainvälisessä vety-yhteistyössä", VTT:n energia- ja vetytutkimusalueen johtaja Antti Arasto sanoo.

Foorumi käynnistää työnsä luomalla ehdotuksen kansallisesta toimintasuunnitelmasta vetyyn liittyen. Suunnitelmassa huomioidaan vaadittavan tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä vetysiirtymän vaikutukset koko yhteiskuntaan. Vetyteemaan liittyvä kansainvälinen konferenssi on suunnitteilla vuonna 2023 kokoamaan tiivistyvää kansallista keskustelua.

Suomen vetytutkimusfoorumin kumppanit kehittävät toimintaansa käynnissä olevan tutkimuksensa pohjalta vedyn tuotannossa, siirrossa ja hyödyntämisessä.

”Vihreä sähköistyminen ja vetytalous ovat olleet LUT-yliopiston tutkimusfokuksessa jo yli kymmenen vuotta. Olemme tutkineet Euroopan ja Pohjoismaiden mahdollisuuksia sekä vedyn tuotannossa että vedyn synteesiprosesseissa. Laajan tutkimuksemme ansiosta LUT on noussut yritysten kumppaniksi ja johtavaksi yliopistoksi ilmastotutkimuksessa” tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen LUT-yliopistosta sanoo.

Laaksosen mukaan perustettu foorumi vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä nopeasti muuttuvassa energiamarkkinatilanteessa.

Suomen vetytutkimusfoorumissa (Hydrogen Research Forum Finland) mukana ovat LUT-yliopisto, Aalto Yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Åbo Akademi, Jyväskylän, Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun yliopistot.