Puiden taimia istutusvalmiina laatikoissa.
Julkaistu 2.9.2021
Päivitetty 4.5.2022

Puiden istutus toteutettiin LUT-yliopiston johdon aloitteesta ajatuksella Help Earth Breathe - Plant a Tree. Ilmastotekona ja symbolisesti jokaiselle LUTissa lukuvuonna 2021 - 2022 aloittavalle uudelle opiskelijalle istutettiin puu. Männyn ja lehtikuusen taimia oli noin 2500 kappaletta.

Istuttamiseen osallistui noin 45 LUTin suomalaista ja ulkomaalaista opiskelijaa. Tapahtuma oli osa LUTissa aloittavien opiskelijoiden orientaatioviikon ohjelmaa.

"Tarkoituksemme on auttaa ilmastoa hiilensidonnassa metsittämällä parin hehtaarin alue Ruoholammella. Samalla oli mahdollisuus olla yhdessä ulkona, tutustua ja istuttaa uutta hiilinielua", projektipäällikkö Tanja Karppinen LUT-yliopiston Opintopalveluista summaa.

Tapahtuma pyrkii myös auttamaan Lappeenrannan kaupunkia sen metsittämistavoitteessa. Puut istutettiin kaupungin määrittämälle maankaatopaikka-alueelle, noin kolmen kilometrin päähän LUT-yliopistolta.

LUT järjesti tapahtuman Lappeenrannan kaupungin, Metsäkeskuksen, Stora Enson, Tornatorin ja Kaakaun (Donkey Republic) kanssa. Taimien istutuksen lisäksi tapahtumassa kuultiin alustukset muun muassa ilmastosta ja hiilensidonnasta.

Help Earth Breathe - Plant a Tree -tapahtuma on osa LUT-yliopiston toimintaa ilmaston ja kestävän kehityksen hyväksi. LUT edistää tutkimuksen, koulutuksen, kampustoimintansa sekä sidosryhmätyön kautta Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita. Lue lisää LUT-yliopiston teoista ja vastuullisuudesta: lut.fi/kestavakehitys