LUTilla on mahdollisuus vaihtaa opiskelijoita kansainväliseen yhteistyöverkostoonsa kuuluvien, eri puolella maailmaa sijaitsevien yliopistojen kanssa. Alankomaat, Argentiina, Australia - siinä vasta aakkosten alkupään listaa niistä maista, joissa LUTilla on kumppaneita. Vaihtoehtoja siis riittää!

LUTin tarjoamat vaihto-opiskelupaikat ovat joko EU:n laajuisen Erasmus-ohjelmaan, pohjoismaisiin Nordtekiin (tekniikka) ja Norekiin (kauppatieteet) tai kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvia. Vaihto-opiskelun kesto on 3-12 kk, käytännössä useimmiten yhden lukukauden tai -vuoden. Tekniikan opiskelijat hakevat ulkomaille yleensä 3.- 4. opiskeluvuoden aikana, kauppatieteiden opiskelijat puolestaan kandidaattiopintojen aikana. Tämä ei ole sääntö, vaan vaihtoon voi lähteä paikasta riippuen jo aikaisemminkin.

LUTilta vaihtoon lähtiessään opiskelija ei joudu maksamaan lukukausimaksuja, vaan niistä huolehditaan yliopistojen välisissä sopimuksissa. Ulkomailla LUTin tutkintoon soveltuvia kursseja opiskeleva henkilö on oikeutettu opintorahaan, asumislisään ja korotettuun opintolainaan. Lisäksi vaihto-opintoja tuetaan apurahoilla.

Tutustu tarkemmin LUTin opiskelijoille tarjottaviin mahdollisuuksiin ja tämänhetkisiin vaihtokohteisiin LUT Mobility-Online Portaalista.

Työharjoittelu ulkomailla

Harjoittelujakso tai kesätyöt ulkomailla ovat myös erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä pääomaa. Kenties sinulla on suhteita tai rohkeutta toteuttaa tällaista omin päin, mutta tarvittaessa LUT auttaa tässäkin. LUT on mukana useissa kansainväliseen työharjoitteluun liittyvissä ohjelmissa sekä tarjoaa tietoa ja tukea hakemisessa. LUT myös myöntää matka-apurahoja ulkomaille harjoitteluun lähteville opiskelijoilleen.

Lue lisää LUTin tarjoamista kansainvälisen työharjoittelun palveluista LUT:n opiskelijoille suunnatusta eLUT-portaalista.