Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisen yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä.

Yliopiston toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä ja LUT noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.Yliopisto sitoutuu tietoturva- ja tietosuojapolitiikassaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta.

Tietosuojavastaava

LUTissa toimii tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava varmistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta sekä toimii valvontaviranomaisen sekä rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

  • lakimies Anne Himanka
  • Sähköposti tietosuoja@lut.fi
  • Puhelin 0294 462 111 (vaihde)
  • Postiosoite PL 20, 53851 Lappeenranta
     

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröityjä informoidaan tietosuojailmoitusten avulla LUTissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Tutustu tietosuojailmoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä omia henkilötietoja koskevan tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyyntö. Katso ohjeet ja lomakkeet pyynnön tekemiseksi.

Lomakkeet

Voit tehdä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen omia henkilötietojasi koskevan tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyynnön oheisilla lomakkeilla.

Huomioithan, että henkilötietojen poistamisoikeus ei koske tietoja, joita LUT käsittelee esim. lakisääteisen tehtävän, yleisen edun vuoksi tai joiden osalta LUTilla on lakisääteinen velvoite tietojen säilyttämiseen.

Toimita täytetty lomake asiakirjapalveluille asiakirjat@lut.fi. Henkilöllisyytesi todennetaan ennen pyyntöön vastaamista.

Tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoitusten avulla rekisteröityjä informoidaan LUTissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Opiskelu:

Työskentely:

Palvelut yliopistoyhteisöön kuuluville:

Yliopiston palvelut:

Kumppanit ja sidosryhmät:

Kirjasto:

Muut:


Tutkimushankkeissa tapahtuva tutkimushankkeeseen osallistuvien informointi tapahtuu tutkimusryhmän tai tutkijan toimesta. Tutkimushankkeiden tietosuojailmoituksia ei julkaista verkkosivuillamme.

Asiakirjajulkisuuskuvaukset 

Työskentely: 

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot