Tietosuoja

Sivua päivitetään.

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisen yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä.

Yliopiston toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä ja LUT noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. 

Tietosuojavastaava

LUT:ssä toimii tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava varmistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta sekä toimii valvontaviranomaisen sekä rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

 • lakimies Anne Himanka
 • Sähköposti tietosuoja@lut.fi
 • Puhelin 0294 462 111 (vaihde)
 • Postiosoite PL 20, 53851 Lappeenranta
   

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröityjä informoidaan tietosuojailmoitusten avulla LUT:ssä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Tutustu tietosuojailmoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä omia henkilötietoja koskevan tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyyntö. Katso ohjeet ja lomakkeet pyynnön tekemiseksi.

Lomakkeet

Voit tehdä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen omia henkilötietojasi koskevan tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyynnön oheisilla lomakkeilla.

Huomioithan, että henkilötietojen poistamisoikeus ei koske tietoja, joita LUT käsittelee esim. lakisääteisen tehtävän, yleisen edun vuoksi tai joiden osalta LUT:llä on lakisääteinen velvoite tietojen säilyttämiseen.

Toimita täytetty lomake asiakirjapalveluille asiakirjat@lut.fi. Henkilöllisyytesi todennetaan ennen pyyntöön vastaamista.

Tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoitusten avulla rekisteröityjä informoidaan LUT:ssä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Opiskelu:

Työskentely:

 • Työnhakija
 • Työntekijä
 • Muut palkkionsaajat
   

Palvelut yliopistoyhteisöön kuuluville:

Yliopiston palvelut:

Kumppanit ja sidosryhmät:

Kirjasto:

Muut:


Tutkimushankkeissa tapahtuva tutkimushankkeeseen osallistuvien informointi tapahtuu tutkimusryhmän tai tutkijan toimesta. Tutkimushankkeiden tietosuojailmoituksia ei julkaista verkkosivuillamme.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Postiosoite:
PL 20, 53851 Lappeenranta

Käyntiosoite:
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Puh. 0294 462 111

Katso kaikki yhteystiedot