Miksi rekrytoida kansainvälinen opiskelija?

left

Harjoittelu- tai lopputyöpaikan tarjoaminen kansainväliselle opiskelijalle on matalan kynnyksen mahdollisuus kokeilla monikansallista työskentelyä. Kansainvälinen opiskelija on jo aloittanut integroitumisen suomalaiseen kulttuuriin, mikä helpottaa sopeutumista työhön. Suuri osa kansainvälisistä opiskelijoistamme haluaa jäädä Suomeen valmistumisen jälkeenkin, joten parhaassa tapauksessa saat yritykseesi pysyvän työntekijän. LUT-yliopisto maksaa osan palkkakustannuksista, kun tarjoat harjoittelu- tai maisterivaiheen lopputyöpaikan kansainväliselle tutkinto-opiskelijallemme. Lue lisää LUT Career Spark -tuesta.

Kansainvälisten osaajien rekrytointi lisää monimuotoisuutta ja kulttuurista osaamista työyhteisöön. Erilaiset taustat, näkemykset ja kulttuuriset kokemukset rikastuttavat tiimityötä. Työyhteisön jäsenet oppivat uusia asioita eri kulttuureista ja laajentavat horisonttejaan. Monimuotoinen henkilöstö on luovempaa, innovatiivisempaa ja tuottavampaa. Monikielisyys ja kulttuurinen osaaminen voivat myös auttaa yritystä toimimaan kansainvälisillä markkinoilla ja avaamaan uusia mahdollisuuksia. Henkilöstön monimuotoisuuden ja -kulttuurisuuden kautta voi siis eri tavoin saada kilpailuetua, joka näkyy lopulta myös viivan alla.

Suomalainen työelämä tarvitsee väistämättä koko ajan enemmän kansainvälisiä osaajia johtuen osaajapulasta. Henkilöstön kansainvälistyminen ei tapahdu hetkessä. Halutaanko yrityksessäsi aloittaa kansainvälistyminen hyvissä ajoin pikkuhiljaa vai jälkijunassa, vasta sitten kun on pakko?

right
Hanna Huppunen Danfoss Editron Oy:sta kertoo LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälisten osaajien rekrytoinnin hyödyistä ja oppilaitosyhteistyöstä.

Miten löytää sopiva kv-opiskelija LUT-yliopistosta?

right
  • Ilmoita avoimet työpaikat maksutta LUT & LAB JobTeaser -palvelussa, jota opiskelijamme seuraavat töitä hakiessaan. Kirjoita ilmoitus englanniksi.
  • Lisää ilmoitukseen LUT Career Spark -lisämääre jos kyseessä on harjoittelu tai maisterilopputyö ja haluat hyödyntää työnantajalle maksettavan LUT Career Spark -tuen.
  • Osallistu rekrytointitapahtumiimme ja huomioi osallistuessasi kv-ystävällisyys: valmistaudu kertomaan englanninkielisistä työmahdollisuuksista ja siitä, miten monimuotoisuus huomioidaan työyhteisössänne. Yrityksessä jo mahdollisesti työskentelevät kv-osaajat ovat parhaita kertomaan minkälaista työskentely yrityksessä on tästä näkökulmasta.
  • Tee opetusyhteistyötä kv-opiskelijoidemme kanssa.

Miten työnantaja ja työyhteisö voivat valmistautua kansainvälistymiseen?

right

Monikielisyyden ja -kulttuurisuuden huomioimiseen ja siinä kehittymiseen on saatavilla runsaasti tietoa ja tukea. LAB-ammattikorkeakoulun uudet Monikulttuurisen osaamisen ABC -täydennyskoulutukset auttavat organisaatioita toimimaan paremmin monikulttuurisen työyhteisön tai asiakaskunnan kanssa. Kysy lisää organisaatiollesi sopivasta koulutuksesta LAB-ammattikorkeakoulun Mia Kröneckiltä: mia.kroneck@lab.fi.

Integrointiin olisi hyvä panostaa uuden kansainvälisen tiimin jäsenen integroimisen, ei välttämättä koko työympäristön muuttamisen kautta. Uuden jäsenen huomioon ottaminen ja hänen tarpeidensa ja kokemustensa arvostaminen voi olla tehokkaampaa kuin koko työympäristön muuttaminen. Tavoitteena tulisi olla inklusiivinen ja monimuotoinen työympäristö, jossa erilaiset taustat ja kulttuurit ovat tervetulleita ja kunnioitettuja. Työympäristöä ei siis tarvitse laittaa uusiksi eikä kaiken tarvitse olla englanninkielistä, jotta kansainvälisen osaajan työllistäminen on mahdollista. Tärkeintä on oikea asenne.

Mitä lupa-asioita on huomioitava kv-opiskelijaa rekrytoitaessa?

left

Kansainvälisen tutkinto-opiskelijan työllistäminen on yksinkertaisempaa myös lupa-asioiden suhteen, koska opiskelijan oleskelu- ja työskentelyluvat Suomeen ovat jo kunnossa. Kansainvälinen opiskelija saa tehdä työtä keskimäärin 30 tuntia viikossa. Ansiotyönä tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai lopputyötä saa tehdä rajoituksetta.

Tutustu kokemuksiin LUT-yliopiston kv-opiskelijoiden rekrytoinnista:

left
Pavel Buzin Danfoss Editron Oy:ltä kertoo polustaan LUT-yliopistoon ja sieltä kansainvälisen yrityksen insinööriksi. Suomen kieli on haastanut, mutta kannustava ilmapiiri on rohkaissut kielen opiskeluun.
right
Lappeenrantalaiset yrittäjät kertovat miksi Lappeenranta on hyvä paikka yritystoiminnalle ja miten he ovat hyödyntäneet LUT-yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden osaamista. Videolla kuullaan myös kansainvälisten opiskelijoiden näkemyksiä opiskelusta j

Kysyttävää kansainvälisten opiskelijoidemme rekrytoinnista? Ota yhteyttä employerservices@lut.fi tai: