Tutkinto
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Opiskeltava ala
Konetekniikka
Tiedekunta
LUT School of Energy Systems
Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, ideoimista, suunnittelua ja mallinnusta, tehokasta tuotantoa, automaatiota, robotiikkaa sekä ihmisten ja asioiden tuloksellista johtamista. Konetekniikan asiantuntijana ratkaiset ongelmia sekä suunnittelet ja valmistat niin teollisuudessa kuin jokapäiväisessä arjessa tarvittavia koneita, laitteita ja erilaisia tuotteita.

Konetekniikka sopii sinulle, jos olet kekseliäs, luova ja innostunut kehittämään ratkaisuja, jotka edistävät hyvinvoinnin ohella kiertotalouden päämääriä, kuten luonnonvarojen vastuullista käyttämistä. Kouluttautumalla konetekniikan kandidaatiksi ja edelleen diplomi-insinööriksi saat erinomaiset työllistymis- ja vaikutusmahdollisuudet sekä kotimaassa että ulkomailla. Työtehtävissä tarvitaan soveltavan tekniikan osaamisen lisäksi laajaa kieliosaamista sekä johtamistaitoja.

Englanninkielinen Mechanical Engineering -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama, kuin suomenkielinen konetekniikan kandidaattiohjelma. Mechanical Engineering -kandidaattiohjelma on laajuudeltaan 180 op, ja se johtaa tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology -tutkintoon. Ohjelmaan voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat.

Huomioi, että suomenkieliseen konetekniikan kandidaattiohjelmaan ja englanninkieliseen Mechanical Engineering -ohjelmaan on eri hakuajat.

Konetekniikka on yksi LUT School of Energy Systems -tiedekunnan (LES) tutkimusaloista. 

left
EUR-ACE.and ASIIN accredited programs
right

 

Tutkinto-ohjelma on akkreditoitu kansainvälisten, tekniikan alan koulutuksen EUR-ACE®- ja ASIIN-standardien mukaisesti.

Mitä konetekniikan koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat ja tutkijatohtorit kertovat konetekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Konetekniikan opinnot antavat sinulle valmiudet erilaisten kestävän kehityksen mukaisten teknisten ratkaisujen tuottamiseen digitaalisia ja virtuaalisia ympäristöjä sekä teollisen muotoilun keinoja hyödyntämällä. Opit myös ottamaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa huomioon tuotteen koko elinkaaren ja kiertotalouden periaatteet. Liiketoiminnan lainalaisuuksien, kuten markkinoinnin, asiakastarpeiden tunnistamisen ja talouden realiteettien, merkitys tuotteiden kehittämisessä on opinnoissa vahvasti läsnä.

Opintojesi aikana perehdyt tuotekehitykseen erikoistuneen kansainvälisen yrityksen toimintaan niin asiantuntijan kuin esihenkilönkin roolissa. Tuotteiden, tuotannon ja materiaalien kehittämisessä huomioit uusimmat digitaalisen toimintaympäristön vaatimukset ja ominaispiirteet. Monipuolinen koulutus tarjoaa suoran reitin myös kansainvälisille työmarkkinoille.

Opintojesi maisterivaiheessa voit jatkaa suoraan Mechanical EngineeringMaterials Science and Technology tai Mechatronics-ohjelmaan. Erillishaun kautta voit hakea myös muihin DI-ohjelmiimme: teollista muotoilua painottavaan, Lahdessa monimuoto-opintoina toteutettavaan Industrial Design Engineering -ohjelmaan tai pääosin etäopetuksena toteutettavaan JEDI-ohjelmaan.

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala ja kone- ja metalliteollisuus sen suurin toimiala. Kone- ja metalliteollisuuden menestystuotteita ovat esimerkiksi risteilijät, harvesterit, hissit, nosturit ja nostimet, keinoälyn avulla ohjattavat robotit sekä enenevissä määrin erilaiset simulaattorit.

LUTin konetekniikan professori Aki Mikkola valittiin vuoden professoriksi

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2023 LUTin konetekniikan professori Aki Mikkolan.

”Professori Aki Mikkola on erittäin ansioitunut suomalaisen insinööritieteen ja teknologiateollisuuden kehittäjä, joka on myös useasti palkittu taidostaan soveltaa menestyksekkäästi tutkimustietoa korkeimpaan opetukseen”, kertoo Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä.

Konetekniikan opintojen sisältö ja rakenne

left

Konetekniikan koulutuksen painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Vahvuuksiamme ovat muun muassa mekatroniset automaatioratkaisut, elinkaariajattelun hyödyntäminen tuotteiden materiaalivalinnoissa sekä monikappaledynamiikkaan pohjautuva tuotteiden suunnittelu.

Mekatroniikka yhdistää mekaniikkaa ja elektroniikkaa eli kone- ja sähkötekniikan toimilaitteita. Mekatroniikan avulla pystymme toteuttamaan teollisuuden tarvitsemia robottiratkaisuja ja muita tuotantoautomaation sovelluksia.

Elinkaariajattelun avulla huomioimme kiertotalouden periaatteet tuotannon kaikissa vaiheissa: raaka-aineiden valinnasta tuotteen loppukäyttöön ja materiaalien eri tavoin tapahtuvaan uudelleenhyödyntämiseen asti.

Monikappaledynamiikka puolestaan on virtuaalisuunnitteluun kuuluva menetelmä, jossa järjestelmää mallinnetaan ja tarkastellaan erillisinä kappaleina. Nämä kappaleet ovat vuorovaikutuksissa toisiinsa esimerkiksi nivelten kautta. Monikappaledynamiikan avulla opitaan ymmärtämään järjestelmän käyttäytymistä ja voidaan näin nopeuttaa tuotekehitystä vähentämällä tarvittavien todellisten prototyyppien määrää.

Konetekniikan opinnoissa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi konetekniikan maisteriohjelmassa, josta valmistut diplomi-insinööriksi. Tarjolla on kolme maisteriohjelmaa:

Opetus ohjelmissa on englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Maisteriohjelmien kesto on noin kaksi vuotta. Erillishakujen kautta voit hakea myös muihin DI-ohjelmiimme.

right

Mitä konetekniikassa opiskellaan?

left
LUT Students in JHC usin a lathe
right

Konetekniikan opinnot antavat sinulle kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta ja tehokkaista tuotantotekniikoista. Opetus pohjautuu luonnontieteiden perusilmiöihin eli matematiikkaan ja fysiikkaan, joita sovelletaan erilaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Nykyaikainen opiskeluympäristö edesauttaa luovuuden ja teknisen asiaosaamisen tuloksekkaassa yhdistämisessä.

Opit ymmärtämään koneiden fysikaalisia eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruutta muuttavia toimintaperiaatteita sekä tuntemaan erilaiset tuotesuunnittelun menetelmät, tuotteissa käytettävät materiaalit sekä nykyaikaisimmat tuotantojärjestelmät ja valmistusmenetelmät. Ymmärrät myös, miten eri konejärjestelmät ja valmistusmenetelmät toimivat sekä miten ja missä niitä käytetään.

Lisäksi opiskelet esimerkiksi tietotekniikkaa, kehittämiesi tuotteiden myyntiä ja markkinointia, suunnittelutyön ja tuotannon johtamista sekä perehdyt yrityksen perustamiseen ja suunnitteluun. Voit täydentää opintojasi myös LUTin muiden koulutusohjelmien sivuopintojen tarjonnalla.

Konetekniikan opiskelu käytännössä

left

LUTissa konetekniikan opetus on nykyaikaista, kansainvälistä ja monitieteistä. Perinteisten luento-opetuksen ohella pääset useilla opintojaksoilla perehtymään konetekniikan ilmiöihin konkreettisesti laboratorioharjoituksissa ja saat tehdä myös virtuaalimalleja ilmiöiden ymmärtämisen tueksi.

Keskeinen osa opiskelua tapahtuukin virtuaalimallinnuksen ohjelmistoja hyödyntäen. Pääset testaamaan ja vertailemaan koneiden sekä laitteiden toimintaa ja valmistusta kuvaruudulla ennen niiden todellista valmistamista.

Harjoitustöiden avulla tutustut muun muassa koneiden, tuotteiden ja rakenteiden suunnitteluun sekä eri valmistusmenetelmiin, esimerkiksi hitsaukseen, lastuavaan työstöön ja ohutlevytöihin sekä erilaisten komposiittimateriaalien puristus- ja lämpömuovaukseen. Saat toteuttaa luovuuttasi myös käytännössä: opiskelijat ovat harjoitustöinään suunnitelleet ja valmistaneet muun muassa mäkiautoja ja energiapihejä sähköajoneuvoja.

right

Opetuksessa korostetaan yhä enemmän johtamis- ja ryhmätyöosaamista, projektimaista työskentelyä sekä viestintätaitoja. Esimerkiksi projektikursseilla ratkot teollisuuden ongelmia tai osallistut yliopiston tutkimusprojekteihin yhteistyössä eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Työskentely tällaisessa projektiympäristössä antaa sinulle valmiudet laaja-alaiseen asioiden pohdintaan ja ymmärtämiseen, päätösten tekoon ja kokonaisuuksien hallintaan.

Myös kielitaito on valttia alan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Olemme yhdistäneet konetekniikan ja kielten opintoja, jotta konetekniikan keskeinen sanasto tulisi tutuksi monella eri kielellä. Voit halutessasi opiskella konetekniikan peruskäsitteitä englannin lisäksi esimerkiksi ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi. Yhdistetty opetus on saanut opiskelijoilta paljon kiitosta.

Miksi opiskella konetekniikkaa?

”Konetekniikka käsittelee kaikkea sitä, mitä elämässä tarvitsemme.”

Haastattelimme konetekniikan professori Aki Mikkolaa ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi konetekniikka on kannattava alavalinta.

Suuntautumisvaihtoehdot konetekniikassa

left

Kaikki konetekniikan opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon konetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa. Tekniikan kandidaatin tutkinnossa sivuopinnoiksi valitaan joko Energiatalous tai Tuotantotalous. Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken joko kandidaatin opintojen aikana tai kandidaatin tutkinnon suoritettuasi. Ohjelman vaihtaminen on mahdollista, mikäli olet motivoitunut ja suorittanut tietyn määrän opintoja tietyllä keskiarvolla

right

Maisteri-/DI-ohjelma

Konetekniikan laaja-alainen kandidaatintutkinto antaa sinulle valmiudet jatkaa opintoja valintasi mukaan joko Mechanical EngineeringMaterials Science and Technology tai Mechatronics-ohjelmassa.

Erillishaun kautta voit hakea myös muihin DI-ohjelmiimme: teollista muotoilua painottavaan, Lahdessa monimuoto-opintoina toteutettavaan Industrial Design Engineering -ohjelmaan tai pääosin etäopetuksena toteutettavaan JEDI-ohjelmaan.

Maisteriohjelmissa opetus tapahtuu englannin kielellä, mutta sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä on myös mahdollista.

LUT-yliopiston alumni Samuli Laurikainen
Miten koneteekkari päätyi salaatinviljelijäksi?
Samuli Laurikainen
Luomuviljelijä, Snafu Oy

Koulutuksen laatu

left

Koulutuksen korkea laatu on yksi tärkeimmistä periaatteistamme. Kansainväliset tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit varmistavat tiedekuntamme jatkuvan kehittymisen ja meillä suoritettujen tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden. Olemme maailman 300 parhaan yliopiston joukossa syksyllä 2023 julkistetussa THE-rankingissa, joka on yksi maailman arvostetuimmista yliopistorankingeista.

right

Huomioimme työelämän tarpeet ohjelman sisällön suunnittelussa. Opintojen aikainen yritysyhteistyö, erilaiset case-harjoitukset sekä tutkimukseen perustuva opetus takaavat, että saat yrityselämän tarpeita ja odotuksia vastaavan koulutuksen. Arvioimme koulutuksemme laatua useiden seurantamenettelyjen ja palautekanavien kautta (mm. opintojaksopalaute, valmistuneiden palaute, alumnipalaute, opinnäytetyönantajapalaute).

Konetekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

left

LUTista valmistuneille konetekniikan osaajille on työmarkkinoilla kysyntää. Konetekniikan koulutus avaa ovet monipuolisiin tehtäviin: voit työskennellä esimerkiksi metalli- tai autoteollisuudessa mutta myös elintarviketeollisuuden, terveydenhuollon, energiantuotannon, liikenteen tai ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien toimialojen parissa.

Voit työllistyä esimerkiksi johto- ja asiantuntijatehtäviin, suunnittelu- tai tuotantoinsinööriksi tai kehittämään kulutustavaroita, koneita, laitteita ja niiden osia. Diplomi-insinööri myös tutkii ja kehittää valmistusmenetelmiä sekä soveltaa niitä tuotantoon.

Työtä tarjoavat niin ikään koulutus-, tutkimus- ja markkinointitehtävät esimerkiksi teollisuuden projekteissa tai omassa yrityksessä.

right

Konetekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

  • Tuotekehitysinsinööri tuulivoimaloiden laitevalmistajalla
  • Tuotantopäällikkö konepajateollisuudessa
  • Mekaniikkasuunnittelija metsäkoneteollisuudessa
  • Laatupäällikkö metallialan yrityksessä
  • Tehdaspäällikkö paperitehtaalla
  • Suunnitteluinsinööri konsulttiyhtiössä
  • Toimitusjohtaja koneteollisuudessa

Lue lisää samasta aiheesta:

Katso myös

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.