Opiskelijoita tekemässä tehtäviä
Julkaistu 2.2.2024
Päivitetty 2.2.2024

LUT-kauppakorkeakoulussa on tarjolla kaksi kandidaatin tutkintoon johtavaa koulutusta: suomenkielinen kauppatieteiden kandidaattiohjelma ja englanninkielinen Sustainable International Business -kandidaattiohjelma. 

Kummassakin ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota kestävään kehitykseen, vastuulliseen päätöksentekoon sekä yrittäjämäiseen oppimiseen. Ohjelmat ovat laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja ne voi suorittaa noin kolmessa vuodessa.

Suomenkielisessä kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa opiskelet aluksi yleisopintoja muun muassa laskentatoimesta, rahoituksesta, markkinoinnista ja hankintojen johtamisesta – se auttaa sinua tutustumaan monipuolisesti liiketoiminnan ja talouden eri osa-alueisiin. Ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa haet kandidaattiopintojen suuntautumisvaihtoehtoon mielenkiinnon kohteidesi pohjalta. Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintoja kauppatieteiden maisteriohjelmissamme valitsemaasi suuntautumisvaihtoehtoa ja sivuainetta mukaillen.

Sustainable International Business -kandidaattiohjelmassa opiskelet ensin kauppatieteiden perusopintoja. Tämän jälkeen syvennyt aineopintoihin, joista saat valmiudet tarkastella kestävyysaiheita kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja toimitusketjun näkökulmasta. Opintojesi maisterivaiheessa suuntaudut joko kansainväliseen markkinointiin, hankintojen johtamiseen tai kansainväliseen liiketoimintaan ja kasvuyrittäjyyteen.

Tutustutaan seuraavaksi ohjelmiin tarkemmin.

Kauppatieteiden opiskelijoita tekemässä ryhmätyötä

Suomenkielinen kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Kauppatieteiden koulutusohjelma on väylä yrityselämän monipuolisiin tehtäviin. Saat kattavat perusvalmiudet liiketalouden eri aloilta, kuten rahoituksesta, hankintatoimesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja kansantaloustieteestä. Lisäksi kerrytät vahvoja analyyttisia valmiuksia ja opit soveltamaan osaamistasi erilaisiin yrityksiin, liiketoimintaympäristöihin ja markkinatilanteisiin.

Lue lisää:Suomenkielinen kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot suomenkielisessä kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtamisen opinnot auttavat sinua ymmärtämään, miten yrityksen raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen toimittajia ohjataan ja hallitaan yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kursseilla perehdyt myös hankinnan työkaluihin ja menetelmiin. Opinnot antavat sinulle valmiudet suunnitella ja toteuttaa yksityisten yritysten ja julkisen sektorin hankintoja ja toimituksia kansainvälisillä markkinoilla kannattavasti.

Hankintojen johtamisen suuntautumisvaihtoehdon kursseja ovat esimerkiksi:

 • Julkiset hankinnat, 6 op
 • Hankintatoimen työkalut ja kustannustenhallinta, 6 op
 • Toimittajahallinta ja vastuullinen hankintatoimi, 6 op
 • Business Relationships in International Value Networks, 6 op
 • Vienti- ja tuontitoiminta, 6 op

Hankintojen johtamisen suuntautumisvaihtoehdosta jatketaan Supply Management -maisteriohjelmaan. 

Myös laskentatoimen maisteriohjelma, International Marketing Management -maisteriohjelma, International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelma ja tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma ovat mahdollisia jatko-opintoja, jos kandidaattivaiheessa ottaa kyseisen alan sivuopinnot hankintojen johtamisen suuntautumisvaihtoehdon oheen.

Laskentatoimi

Laskentatoimen opinnoissa perehdyt rahoituksen, laskentatoimen ja johdon laskentatoimen keskeisiin periaatteisiin, menetelmiin ja työkaluihin. Tämän suuntautumisvaihtoehdon opinnot antavat sinulle valmiudet tuottaa ja tulkita yrityksen taloutta koskevia analyyseja ja raportteja erilaisia päätöksentekotilanteita varten.

Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdon kursseja ovat esimerkiksi:

 • Strateginen johdon laskentatoimi, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • Tilinpäätössuunnittelu, 6 op
 • Tilintarkastuksen perusteet, 6 op
 • Kustannusjohtamisen peruskurssi, 6 op

Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdosta jatketaan laskentatoimen maisteriohjelmaan.

Myös Supply Management -maisteriohjelma, International Marketing Management -maisteriohjelma, International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelma ja tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma ovat mahdollisia jatko-opintoja, jos kandidaattivaiheessa ottaa kyseisen alan sivuopinnot laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdon oheen.

Opiskelijoita opiskelemassa kahvilassa

Liiketoiminta-analytiikka

Suuntautuessasi liiketoiminta-analytiikkaan opit hyödyntämään dataa, tilastollisia menetelmiä ja ohjelmointia ymmärtääksesi yritysten taloudellista ja muuta suoriutumista. Opinnot antavat sinulle vahvat analyyttiset valmiudet. Kursseilla tutustut lisäksi rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin.

Liiketoiminta-analytiikan suuntautumisvaihtoehdon kursseja ovat esimerkiksi:

 • Introduction to Programmatic Business Analytics, 6 op
 • Ekonometrian perusteet, 6 op
 • Finanssi-investoinnit, 6 op
 • Strateginen johdon laskentatoimi, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op

Liiketoiminta-analytiikan suuntautumisvaihtoehdosta voi jatkaa teknillisen matematiikan sivuopinnoilla Business Analytics -maisteriohjelmaan.

Myös laskentatoimen maisteriohjelma, Supply Management -maisteriohjelma, International Marketing Management -maisteriohjelma, International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelma ja tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma ovat mahdollisia jatko-opintoja, jos kandidaattivaiheessa ottaa kyseisen alan sivuopinnot liiketoiminta-analytiikan suuntautumisvaihtoehdon oheen.

Kansainvälinen markkinointi

Kansainvälisen markkinoinnin opinnoissa perehdyt markkinoinnin keskeisiin käsitteisiin, prosesseihin ja markkinoinnin rooliin organisaatioiden toiminnassa. Opit ymmärtämään yrityksen arvon luontia ja asiakkaiden käyttäytymistä. Opinnot antavat sinulle valmiudet soveltaa erilaisia työkaluja asiakkaiden, kansainvälisten markkinoiden ja liiketoimintaympäristön analysoimiseen ja hyödyntää tätä tietoa markkinoinnin suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Kansainvälisen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon kursseja ovat esimerkiksi:

 • Cross-Cultural Issues in International Business, 6 op
 • Professional Selling, 6 op
 • Vienti- ja tuontitoiminta, 6 op
 • Introduction to Digital Marketing, 3 op
 • Services Marketing and Customer Experience Management, 3 op
 • Applied Consumer Behaviour, 6 op

Kansainvälisen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdosta jatketaan International Marketing Management -maisteriohjelmaan, ja opiskelijan tulee suorittaa kansainvälinen opiskelijavaihto viimeistään maisteriohjelman aikana.

Myös laskentatoimen maisteriohjelma, Supply Management -maisteriohjelma, International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelma ja tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma ovat mahdollisia jatko-opintoja, jos kandidaattivaiheessa ottaa kyseisen alan sivuopinnot kansainvälisen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon oheen.

Opiskelija LUT-kauppakorkeakoulun aulassa

Strateginen rahoitus

Suuntautuessasi strategiseen rahoitukseen saat hyvän peruskuvan yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden toiminnasta. Kursseilla perehdyt myös rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin, joilla tuotetaan taloutta koskevaa tietoa, ja opit itse tuottamaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään tätä tietoa. Opinnot antavat sinulle valmiudet soveltaa osaamistasi erilaisiin yrityksiin ja markkinatilanteisiin.

Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon kursseja ovat esimerkiksi:

 • Arvopaperimarkkinoiden sääntely, 6 op
 • Introduction to Programmatic Business Analytics, 6 op
 • Finanssi-investoinnit, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • Corporate Finance, 6 op

Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdosta voi jatkaa taloustieteiden sivuopinnoilla Strategic Finance and Analytics -maisteriohjelmaan. 

Myös laskentatoimen maisteriohjelma, International Marketing Management -maisteriohjelma, International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelma, Supply Management -maisteriohjelma ja tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma ovat mahdollisia jatko-opintoja, jos kandidaattivaiheessa ottaa kyseisen alan sivuopinnot strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon oheen.

LUT-kauppakorkeakoulu PRME:n kestävän kehityksen tavoitteet

Bachelor’s Programme in Sustainable International Business

Sustainable International Business -kandidaattiohjelma yhdistää kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja hankintatoimen näkökulmia kestävyysajatteluun. Opit ymmärtämään, miten uutta, kansainvälistä liiketoimintaa luodaan ratkaisemalla järjestelmätason kestävyyshaasteita. Ohjelma sisältää kattavasti kieli- ja viestintäopintoja sekä valmennusta monikulttuuriseen ajatteluun.

Lue lisää:Sustainable International Business -kandidaattiohjelma

Kauppatieteiden perusopintojen lisäksi ohjelmassa perehdytään esimerkiksi:

 • kansainväliseen liiketoimintaan, markkinointiin ja hankintatoimeen
 • kestävien arvoketjujen hallintaan
 • yritysvastuuseen ja vihreään siirtymään
 • monikulttuurisiin tiimeihin ja johtamiseen

Opintojesi maisterivaiheessa voit jatkaa suoraan International Business and Entrepreneurship, Supply Management tai International Marketing Management -maisteriohjelmaan.

left

Video: Opiskelijat sekä apulaisprofessori ja teollisuusprofessori kertovat kauppatieteiden opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT-kauppakorkeakoulu.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

Video: Professori Liisa-Maija Sainio kertoo Sustainable International Business -kandidaattiohjelmasta.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Hyvä tietää LUT-kauppakorkeakoulusta

 

Hae opiskelemaan kauppatieteitä LUT-kauppakorkeakouluun

 • suomenkielinen kauppatieteiden kandidaattiohjelma: haku alkaa 13.3.2024 klo 8 ja päättyy 27.3.2024 klo 15
 • englanninkielinen Sustainable International Business -kandidaattiohjelma: haku alkaa tammikuussa 2025

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right