Laivakontteja satamassa
Julkaistu 23.2.2023
Päivitetty 23.2.2023

Tässä jutussa tutustumme tuotantotalouden koulutuksiin. Missä yliopistoissa tuotantotaloutta tai siihen läheisesti kytkeytyvää alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu talvella 2023 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

Tuotantotalous yhdistää teknologista ja taloudellista ajattelua yritysten liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Opinnoissasi perehdyt siihen, miten organisaatioita voidaan uudistaa ja kehittää kestävämpään suuntaan. Opintoihin kuuluu myös tuotantotalouden yleisiä valmiuksia, kuten markkinoinnin, kustannusjohtamisen ja toimitusketjun johtamisen perusteita. Lisäksi ohjelma antaa valmiudet kehittää ja tehostaa yritysten prosesseja sekä toimintoja, suunnitella uudenlaista liiketoimintaa sekä uusia tuotteita ja palveluja. Koulutuksessa painotetaan innovaatiotoiminnan, toimitusketjujen, tuotannon, ihmisten, teknologian ja kustannusten johtamisen laajaa osaamista.

Englanninkielinen Industrial Engineering and Management -ohjelma kouluttaa osaajia, jotka pystyvät yhdistämään teknisiä ongelmanratkaisutaitoja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Ohjelma hyödyntää osaamisen ja hyväksi havaitut kurssisisällöt laadukkaasta suomenkielisestä tuotantotalouden koulutusohjelmasta. Opetus järjestetään LUTin Lahden kampuksella.

Hakeminen englanninkielisiin ohjelmiin tapahtuu kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Kuljetuskontteja lintuperspektiivistä kuvattuna

Aalto-yliopisto

Tuotantotalouden ohjelma antaa opiskelijoille taidot ratkoa ongelmia ja luoda yrityksille arvoa ottaen huomioon kaikki yritystoiminnan kannalta olennaiset osat: teknologian, organisoinnin, asiakkaat, tuotteet ja tuotannon. Opintojen keskiössä on tutkimuspohjainen, ilmiölähtöinen oppiminen.

Tampereen yliopisto

Tuotantotalouden opinnot yhdistävät tasapainoisesti tekniikkaa ja taloutta. Koulutus antaa valmiudet tunnistaa ja ymmärtää erilaisia yrityksen prosesseja kuten tuotantoon, palveluihin ja asiakkuuksiin liittyviä materiaali- ja tietovirtoja sekä analysoida niiden taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi opinnoissa perehdytään siihen, mistä liiketoiminnan menestystekijät muodostuvat ja miten yritys voi luoda lisäarvoa asiakkailleen sekä omistajilleen, erityisesti teknologiakeskeisissä yrityksissä.

Oulun yliopisto 

Tuotantotaloudessa yhdistyvät teknistieteellinen osaaminen, liiketaloustieteiden menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Koulutusohjelma antaa valmiudet ratkaista organisaatioiden tuotantotaloudellisia haasteita sekä esittää perusteltuja kehitysehdotuksia ja kestäviä ratkaisuja tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Henkilöitä palaverissa

Vaasan yliopisto 

Tuotantotalous on yksi energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman neljästä opintosuunnasta. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteisvalinnassa.

Tuotantotalouden opinnot keskittyvät energia-alan liiketoiminnassa ja sen johtamisessa keskeisiin osaamisalueisiin, kuten kestävään kehitykseen, tuote- ja palvelukehitykseen, energia-alan yrittäjyyteen, tuotantotoimintaan sekä tilastotieteeseen perustuvaan päätöksentekoon.

Kauppatieteiden alaan kuuluvassa tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelmassa opiskelija valitsee ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen opintosuunnakseen joko tietojärjestelmätieteen tai tuotantotalouden.

Tuotantotalouden painopistealoja ovat tuotekehitys ja laadunhallinta, tuotannonohjaus ja logistiikka sekä teknologinen kilpailukyky. Opiskelija oppii yrityksen tuotannon prosessien tehostamista, teollisen tuotannon kehittämistä kestävämmäksi ja yrityksen tuotekehityksen johtamista.

 

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

left
right

Video: Opiskelijat sekä tutkijaopettaja ja tutkijatohtori kertovat tuotantotalouden opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right