left

LUT-yliopisto ja Ekokaari Oy toteuttavat ryhmähankkeena alitemateriaalin jalostusasteen kehittämiseen tähtäävän hankkeen, edistääkseen kiertotalouteen siirtymistä.

Kiertotaloudesta luodaan uusi talouden perusta vuoteen 2035 mennessä ja Kymenlaakson maakunnasta löytyvät jo olemassa olevat resurssit, joita hyödyntämällä mahdollistetaan kiihdytyskaista uusille pk-yritysten innovaatioille. Esimerkkinä kiertotalouden kasvupotentiaalia omaavasta sivuvirrasta on materiaalina vielä tähän mennessä hyödyntämätön materiaalin käsittelystä muodostuva alitemateriaali, jonka osuudesta n. 10 % on arvioitu sijoittuvan Kymenlaakson alueelle, luoden maakunnalle mahdollisuuden toimia edelläkävijänä ja esimerkkinä muille alueille.

right

Projektin toteutusaika:
1.9.2022-31.3.2024

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR),
Kymenlaakson liitto

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusia kiertotalouden toimintamalliin pohjautuvia laajempia useamman toimijan ekosysteemejä sekä pk-yritysten kiertotalous liiketoimintaa kasvattavia uusia ratkaisuja. Kymenlaaksossa eräs oivallinen mahdollisuus luoda tulevaisuuden kasvua kiertotalouden periaatteen mukaisesti, on hyödyntää maakunnan alueella toimivan jätteenkäsittelyn sivuvirroista uusia innovatiivisia kiertotalouden toimintamalliin perustuvia tuoteratkaisuja, joka mahdollistaa pk-yritysten uudistumisen ja kestävän kasvun.

Ota yhteyttä

Yhteistyökumppanit

  • LUT-yliopisto
  • Ekokaari Oy
  • Kymenlaakson liitto
  • Euroopan aluekehitysrahasto