left

LUT-yliopiston toimenpiteenä Lappeenrannan-Imatran seudun Vihreän sähköistämisen ekosysteemisopimuksessa on suoran EU-rahoituksen hakemiseen ja kotiuttamiseen liittyvän osaamiseen panostus. Tämä hanke on jatkoa aiemmin rahoitetulle hankkeelle, jossa toimenpide käynnistettiin.  

Lisäksi hankkeella varmistetaan ekosysteemisopimuksen alueellisten tavoitteiden saavuttaminen. Tässä hankkeessa panostetaan erityisesti kansalliseen ja kansainväliseen verkottautumiseen kouluttamalla Etelä-Karjalan eri toimijoita ja resurssoimalla asiantuntijaan, jonka tehtävään kuuluu verkottumista EU-tasolla vihreän sähköistämisen kärkiteemoja koskevissa tilaisuuksissa. 

right

Projektin toteutusaika:
1.9.2023-30.12.2025

Projektin rahoitus:
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Karjalan Liitto, Euroopan Unionin osarahoittama

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on alueellisen vihreän sähköistämisen ekosysteemin edistäminen lisäämällä EU- ja muuta kansainvälistä rahoitusta alueelle ja Suomeen. Se edellyttää suoran EU-rahoituksen hakemiseen ja kotiuttamiseen liittyvän osaamisen kehittämistä sekä EU-hankekonsortioiden käynnistämistä ja 
niihin osallistumista.

Ota yhteyttä

Tutustu myös

Spring image

Green Connect - Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen EU-yhteistyön vahvistaminen

Green Connect -hankkeen tavoitteena on lisätä maakuntien EU-vaikuttavuutta sekä edistää toimijoiden kiinnittymistä kansainvälisiin verkostoihin alueiden elinvoiman vahvistamiseksi ja vihreän siirtymän edistämiseksi.