left

Sosiaali- ja terveysalalla toimivien järjestöjen ja säätiöiden julkisiin avustuksiin on suunniteltu lähivuosina suuria leikkauksia. Samalla yhteiskunnan suora tuki heikoimmassa asemassa oleville ihmisille vähenee, joten järjestöjen kykyä ennaltaehkäistä, kannatella ja tukea tullaan todennäköisesti tarvitsemaan yhä enemmän. Uudessa tilanteessa järjestöjen selviytymis- ja sopeutumisstrategioiden merkitys kasvaa.  

Tutkimuksemme tarkoitus on selvittää, hyödyntävätkö järjestöt ja säätiöt yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallia turvatakseen toimintansa ja yhteiskunnalle tuottamansa hyödyn. Yhteiskunnallisen liiketoiminnan kautta ne voisivat esimerkiksi:

  • varmistaa toimintansa jatkuvuuden,
  • kerätä varoja uusista tulonlähteistä,
  • tehostaa tukitoimintojen järjestämistä, sekä
  • laajentaa ja syventää yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Yhteiskunnallisen yrityksen malli vaikuttaa mahdolliselta ratkaisulta, sillä perusajatuksessa on paljon yhteistä kolmannen sektorin eetoksen kanssa: Yhteiskunnallisten yritysten pontimena on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia rasittavien ongelmien ratkominen. Lisäksi järjestöt ja säätiöt ovat jo valmiiksi merkittävä yhteiskunnallisen yritystoiminnan lähde sekä oman palvelutoimintansa että omistamiensa yritysten kautta.

Pohditteko liiketoiminnan aloittamista tai laajentamista: tervetuloa mukaan tutkimukseen

Kuulisimme mieluusti, jos järjestössänne tai säätiössänne pohditaan mahdollisuuksia, joita liiketoiminta voisi tuoda uudessa tilanteessa luovimiseen. Ota siis yhteyttä Saila Tykkyläiseen tai muuhun tutkimusryhmään (yhteystiedot alla), keskustelemme mielellämme tutkimuksestamme ja organisaationne suunnitelmista.

Etsimme sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja säätiöitä mukaan tutkimukseemme ainakin syksyyn 2024 saakka.

Toivomme pääsevämme seuraamaan ja dokumentoimaan prosessia, jossa organisaatiot vastaavat leikkausten aiheuttamiin haasteisiin. Meitä kiinnostavat myös tapaukset, joissa uutta yritystä ei lopulta perusteta tai mahdollisesti olemassa olevaa liiketoimintaa laajenneta. Parempi ymmärrys liiketoiminnan arvioiduista riskeistä ja järjestöjen kohtaamista esteistä on myös arvokasta.

right

Tavoitteet

Tutkimuksemme tarkoitus on hyödyttää järjestökenttää ja tuottaa luotettavaa tietoa sote-alan järjestöjen ja säätiöiden liiketoiminnasta. Tutkimme mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä tekijät vaikuttavat päätökseen perustaa tai olla perustamatta uusi yritys, ja minkälainen perustamisprosessi on?
  • Minkälaisia tavoitteita jo olemassa oleville yrityksille uudessa tilanteessa asetetaan ja miten niiden toiminta muuttuu?
  • Kehittävätkö tai perustavatko järjestöt liiketoimintaa yhdessä toistensa kanssa?

Tutkimusryhmällä vankka järjestökentän, yhteiskunnallisen yritystoiminnan sekä kestävän liiketoiminnan tuntemus. LUT yliopiston tutkimusryhmä on osa laajempaa Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -hanketta, josta voit lukea lisää täältä.

Ota meihin yhteyttä ja tule mukaan tutkimukseen!

Yhteystiedot