Tietokonegrafiikka ja tietokoneavusteinen suunnittelu

Pavel Zemcik

Adam Klodowski