Metsä360 logo in forest
left

LUT-yliopisto ja Marjatta ja Eino Kollin Säätiö käynnistivät vuonna 2019 laajan yhteistyön. Yksi yhteistyön ilmentymä on uusi Metsä360 -tunnustuspalkinto, jolla haluamme nostaa esiin metsään liittyviä, monipuolisia mahdollisuuksia ja kannustaa metsän jalostusarvon nostoon tähtääviä tahoja.

Yliopiston ja säätiön edustajista koostuva asiantuntijaryhmä työskenteli noin puolen vuoden ajan kartoittaakseen ehdokkaita ensimmäistä kertaa syksyllä 2020 jaetun tunnustuspalkinnon saajaksi.

Ryhmän työskentelyn tuloksena Metsä360-tunnustuspalkinnon saajaksi nimettiin kolme ehdokasta. Ehdokkaat edustavat kolmea kategoriaa: 1) uudet tuotteet, 2) edistykselliset toimintatavat ja 3) aineeton arvo. Vuoden 2020 palkinnon ehdokkaiden joukosta (esittelyt alla) palkinnon saajan valitsivat Mika Anttonen, Mari Pantsar ja Peter Vesterbacka

left
Metsä360 logo
Metsä360 logo in forest

Suomen Ladun Nuku yö ulkona -kampanjalle Metsä360-tunnustuspalkinto

Ulkoilujärjestö Suomen Ladun Nuku yö ulkona -kampanja on valittu ensimmäistä kertaa jaetun Metsä360-tunnustuspalkinnon saajaksi. Marjatta ja Eino Kollin säätiön rahoittaman palkinnon arvo on 30 000 euroa.

Suomen Ladun Nuku yö ulkona -kampanja haastaa yöpymään metsässä, suomalaisessa terveystehtaassa

left

Suomalaisten päivittäisestä liikunnasta kaksi kolmasosaa tapahtuu ulkona ja tästä ulkoilusta suurin osa suuntautuu lähimetsiin. Metsät ovat kiistatta tärkein liikuntapaikkamme, jolla on monia todennettuja terveysvaikutuksia.

Suomen Latu ry on valtakunnallinen ulkoilujärjestö, joka on edistänyt ulkona tapahtuvaa liikuntaa ja metsäsuhteen rakentumista jo 1930-luvulta lähtien. Järjestö haluaa auttaa kaikkia suomalaisia löytämään mielekkään tavan liikkua luonnossa ja etsii jatkuvasti uusia tapoja edistääkseen liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina.

right

Montinutra kiihdyttää metsäteollisuuden sivuvirtojen arvon lähes nollasta sataan

left

Montinutra Oy tuottaa metsäteollisuuden sivuvirroista elintarvike- ja lääketeollisuudelle terveysvaikutteisia, korkean lisäarvon bioaktiivisia tuotteita. Nykyisin suurissa määrin syntyvät sivuvirrat, kuten sahanpuru ja kuori, ovat taloudelliselta arvoltaan hyvin vähäisiä, sillä valtaosa menee poltettavaksi energialaitoksiin. Montinutran kantava ajatus on nostaa metsän jalostusastetta paitsi omalla valmistuksella, myös muille alan toimijoille tarjottavalla valmistuskonseptilla.

right

Puumuovi-innovaatio Woodly haastaa perinteiset muovipakkaukset

left

Woodly Oy on suomalainen yritys, joka valmistaa samaa nimeä kantavaa uudenlaista, puuselluloosapohjaista muovia. Woodly on läpinäkyvää granulaattia eli pientä puupohjaista muoviraetta, joka teollisten kumppaneiden toimesta muuttuu kierrätettäviksi pakkaussovelluksiksi.

Woodly on syntynyt nostamaan metsän jalostusarvoa, hakemaan vaihtoehtoja fossiilisista raaka-aineista tehdyille ratkaisuille ja viemään suomalaista osaamista maailmalle. Woodly on maailman ainoa puuselluloosaan perustuva hiilineutraali materiaali, jota voidaan jalostaa kaikilla tunnetuilla muoviteollisuuden tekniikoilla. Materiaali soveltuu myös elintarvikkeiden pakkaamiseen.

right