Monitieteisessä tutkimusryhmässämme tarkastelemme innovaatioverkostoja, niissä tapahtuvia innovaatioprosesseja, johtamista ja käyttäjien osallistamista, ja rakennamme keskinäistä ymmärrystä, vuorovaikutusta ja dialogia erilaisten rajapintojen yli. Tutkimme myös palvelujen digitalisaatiota, esim. hyvinvointiteknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Olemme niin ikään kehittäneet innovaatiotoiminnan brokerointia, osallistavia ja taidelähtöisiä menetelmiä, jotka auttavat yrityksiä ja muita organisaatioita uudistamaan ja parantamaan omaa toimintaansa.

Innovaatiotutkimusryhmän tutkimusaiheet kuvituskuva

Tutkimusaiheet

Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen

LUT-yliopiston Lahden kampuksella on useissa eri hankkeissa tuotettu materiaalia, jota voi hyödyntää käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ja työelämän kehittämisen tukemiseen erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa organisaatioissa. Tutustu materiaaleihin. 

left

right

Tutkimusryhmän jäsenet

Julkaisut

Tutustu myös