left

LUT-yliopiston Konedynamiikan -laboratorio keskittyy konedynamiikan ja koneensuunnittelun alan edistämiseen painottaen erityisesti pyöriviä koneita ja roottoridynamiikkaa. Tutkimuksemme kattaa laajan kirjon aiheita, joissa tavoitteena on parantaa pyörivien koneiden suorituskykyä, luotettavuutta ja tehokkuutta. Mallinnuksella, simuloinnilla, analysoinnilla ja kokeellisilla menetelmillä pyrimme vastaamaan kriittisiin haasteisiin mallinnuksen ja värähtelyanalyysin, vikadiagnoosien ja uusien suunnittelustrategioiden kehittämisessä koneen käyttöiän ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.

Tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä alan yritysten ja huippututkimusta akateemisten kollegoiden kanssa koneensuunnittelun ja konedynamiikan alalla ja tuottaa arvokkaita oivalluksia ja innovaatioita alalle. Tavoitteenamme on edistää mallinnuksen ja kokeellisten metodologioiden kehitystä, jotka helpottavat siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tämä edellyttää energiatehokkaiden ratkaisujen innovointia energian muunnoskoneille, mikä edistää merkittävästi kestävien ratkaisujen luomista.

right
left
right
left

Tutkimusaiheet

 • Roottoridynamiikan mallinnus ja värähtelymittaukset
 • Mekaanisten järjestelmien sähkömekaaninen analyysi
 • Laakerien ja mekaanisten järjestelmien vikojen dynaaminen mallinnus
 • Sähkömoottoreiden mekaaninen ja dynaaminen suorituskykyanalyysi
 • Aktiivisten magneettilaakerien mallinnus ja säätö.
 • Tuuliturbiinin dynamiikka ja kestomagneettigeneraattorin analyysi
 • Suurnopeussähkökoneet ja aktiiviset magneettilaakerit kompressorisovelluksiin
 • Reaaliaikainen multibody simulointi ja pelillistäminen konetekniikan koulutuksessa
right

Tilat ja laitteistot

Lappeenrannan kampuksella sijaitseva konedynamiikan laboratorio on varustettu useilla huippuluokan mittauslaitteilla mekaanisten värähtelyjen mittaamiseen ja analysointiin. Kokeellinen infrastruktuuri tukee mallinnusmenetelmien kehittämistä käyttämällä koodausalustoja, kuten MATLAB, Simulink ja Python, sekä elementtityökaluja, kuten Ansys, varmistaen kehitettyjen menetelmien vankan verifioinnin. Infrastruktuuri sisältää:

 • Operational Modal Analysis (OMA) -laitteisto ja ohjelmisto
 • Skannaava laservibrometri (SLVD) ja 1-laser mittapää
 • Akustinen kamera
 • Vääntövärähtelylaservibrometri
 • Automaattinen iskuvasara ja manuaalinen iskuvasara
 • Kiihtyvyys- ja voima-anturit
 • Asema-anturit, pyörimisnopeusanturi
 • National Instruments (NI) datankeruu järjestelmä

Julkaisut

Projektit

 • High-Performance Natural-Refrigerant Compressor Technology for Industrial Heat-Pump Ecosystems (HiPerHP)
 • Reluctance and Low Magnet Machine (REAL Machine)
 • Development of New High Temperature Heat Pump Compressor (HTCOMP)
 • EU project for the development of energy- and material-efficient drive motors (VOLTCAR)

Linkit

Tutkimusryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit

Tutustu myös