Julkaistu 8.6.2022
Päivitetty 24.11.2022

LUT-yliopisto on julkaissut energiaselonteon, joka luo kokonaiskuvan energiajärjestelmän kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä. Kirjoittamiseen on osallistunut 19 oman alansa asiantuntijaa energiajärjestelmien tiedekunnasta. Tavoitteena on auttaa Suomea saavuttamaan ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet, joista yksi on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.  

”Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu yliopiston tehtäviin opetuksen ja tutkimuksen lisäksi. Energiapoliittisessa keskustelussa huomio keskittyy toisinaan yksittäisiin teknologioihin, eikä metsää nähdä puilta. Selonteossa kuvataan erilaisia ratkaisuja osana laajempaa systeemistä kokonaisuutta”, LUT School of Energy Systems -tiedekunnan dekaani Olli Pyrhönen sanoo.  

Selonteko on tarkoitettu kaikille energiajärjestelmän kehityssuunnista kiinnostuneille. Se on kirjoitettu selkeästi ja yleistajuisesti, joten sen sisällöstä saa riittävän käsityksen myös ilman energia-alan koulutusta.

Tuuli- ja aurinkosähkö, ydinvoima sekä biomassa keskeisissä rooleissa

Selonteon mukaan Suomen tärkeimmät energiamuodot ovat tuuli- ja aurinkosähkö, ydinvoima ja biomassa. Niiden lisäksi raportissa tarkastellaan esimerkiksi vetytaloutta, hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä, energian varastointia sekä energiatehokkuutta.

”Tulevaisuuden energiajärjestelmään vaikuttavat monet odotukset ja rinnakkaiset kehityssuunnat. Mahdollisuuksia on lukuisia, eivätkä ne poissulje toisiaan. Selonteon tavoitteena ei ole ohjata päätöksentekoa tiettyyn suuntaan vaan kertoa tosiasioita erilaisista ratkaisuista”, LUT-yliopiston emeritusprofessori ja energiaselonteon projektipäällikkö Timo Hyppänen kertoo.  

Energiajärjestelmän kehittämisen tärkeimmät tavoitteet ovat kustannustehokkuus, toimitusvarmuus ja päästöttömyys. Ne vaikuttavat keskeisesti niin kansalliseen kilpailukykyyn kuin hyvinvointiin. Siksi energiastrategiaa ja -järjestelmiä tulee kehittää myös tulevissa hallitusohjelmissa.

“Seuraavaksi alamme koordinoida valtakunnallista yhteistyötä, jotta voimme yhdistää voimamme Suomen energiatulevaisuuden tarkassa teknis–taloudellisessa analysoinnissa. Juuri julkaisemamme selonteko on alku keskustelulle, ja toivotamme varsinkin tiedeyhteisön kommentit tervetulleiksi”, Pyrhönen jatkaa.

left

Kohti hiilineutraalia Suomea – LUT-yliopiston energiaselonteko

  • Tieteelliseen tutkimukseen perustuva raportti
  • Selonteko tarjoaa luotettavaa tietoa erilaisista energiantuotantotavoista, energiajärjestelmän tämänhetkisestä tilasta ja tulevista kehityssuunnista.
  • Kirjoittajat ovat energiajärjestelmien eri aihepiireissä toimivia tutkijoita ja tutkimusryhmiä, jotka seuraavat, tutkivat ja kehittävät oman alansa teknisiä ratkaisuja.
  • Kommentteja, palautetta ja haastattelupyyntöjä voi lähettää osoitteeseen media@lut.fi.
  • Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@lut.fi.
right

LUT on energiatutkimuksen johtava yliopisto

Energiaselonteon asiantuntijat

Biomassa: Tapio Ranta
Ydinvoima: Juhani Hyvärinen
Vesivoima: Esa Vakkilainen
Tuulivoima: Petteri Laaksonen
Aurinkoenergia: Jero Ahola
Jätteen energiahyötykäyttö: Mika Horttanainen
Geoterminen energia ja maalämpö: Tero Tynjälä
Vetytalous: Pertti Kauranen
Fossiilinen energia: Esa Vakkilainen
Hiilidioksidin talteenotto, hyötykäyttö ja varastointi: Jouni Ritvanen

Sähkö: Esa Vakkilainen
Lämpö: Juha Kaikko
Sähköntuotannon ilmastonmuutos- ja terveysvaikutukset: Jouni Havukainen ja Esa Vakkilainen
Energiansäästö ja energiatehokkuus: Jero Ahola  ja  Esa Vakkilainen
Kulutusjoustot: Samuli Honkapuro ja Jukka Lassila
Energiavarastot: Pertti Kauranen ja Teemu Turunen-Saaresti
Energiankantajien varastointi ja siirto: Tero Tynjälä ja Hannu Karjunen
Energiantuotannon ja -kulutuksen välinen tasapaino: Timo Hyppänen
Sektori-integraatio: Tero Tynjälä

Infrastruktuuri: Tero Tynjälä ja Hannu Karjunen
Liikenne: Teemu Turunen-Saaresti
Teollisuus: Esa Vakkilainen
Energiamarkkinat: Samuli Honkapuro, Jero Ahola ja Esa Vakkilainen
Investoinnit: Petteri Laaksonen
Kustannukset: Timo Hyppänen ja Jouni Ritvanen
Suomalaisen hiilineutraaliusosaamisen vientimahdollisuudet: Risto Soukka

Lisätietoja:

left

Lue myös:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.