LUT University Lahti campus.
Julkaistu 20.8.2021
Päivitetty 19.5.2022

Syksy merkitsee kaikille kouluille ja oppilaitoksille uutta alkua, usein monellakin tapaa. LUT-yliopistossa syyslukukausi 2021 on erityinen siksi, että LUTissa käynnistyy peräti neljä uutta, kiinalaisen yhteistyöyliopiston kanssa toteutettavaa englanninkielistä kandidaattiohjelmaa. Samalla käynnistyy kandidaattikoulutus Lahden kampuksella.

"Vuoden 2019 lopussa solmittu yhteistyösopimus Hebein teknillisen yliopiston (Hebei University of Technology, HEBUT) kanssa konkretisoituu nyt alkaviin tekniikan kandidaattiohjelmiin. Ohjelmat on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä, ja kaikissa ohjelmissa opettavat sekä LUTin että HEBUTin opettajat", kertoo Janne Hokkanen, LUTin strategiajohtaja.

Hokkanen jatkaa, että opetus toteutetaan kokonaisuudessaan LUTissa, ohjelmasta riippuen joko Lahden tai Lappeenrannan kampuksella. Opiskelijat tulevat kuitenkin saamaan kolmevuotisen ohjelman päätteeksi todistukset kummastakin yliopistosta.

"Kaikki neljä ohjelmaa ovat siis niin kutsuttuja kaksoistutkinto-ohjelmia. Opiskelijoilla on lisäksi halutessaan mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon Tianjinissa sijaitsevaan HEBUTiin. Uskoisin, että ohjelmien suomalaisilla ja muualta kuin Kiinasta tulevilla kansainvälisillä opiskelijoilla on tähän kiinnostusta", sanoo Hokkanen.

Kaikkiaan uusissa koulutusohjelmissa aloittaa lähes 200 opiskelijaa, joista noin 110 opiskelee Lahdessa ja loput Lappeenrannassa. Eniten opiskelijoita on Kiinasta, mutta yhteensä edustettuna on 25 eri kansallisuutta.

Maahantulo on kiinalaisopiskelijoilla sujunut ongelmitta, sillä he ovat pystyneet aloittamaan järjestelyt hyvissä ajoin ja maan koronatilanne on hyvä.

"Muilla kansainvälisillä opiskelijoilla voi olla haasteita saapua paikalle ennen opetuksen alkamista, erityisesti koronatilanteesta johtuen. Järjestämme mahdollisuuden osallistua opetukseen etänä, eikä kenenkään näin ollen tarvitse jättää aloittamatta", kertoo Janne Hokkanen.

Opiskelijapalvelut, opiskelijajärjestöt ja opintojen ohjaaja auttavat arjessa

LUT-korkeakoulujen, eli LUTin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteiset opiskelijapalvelut palvelevat Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla kaikkia opiskelijoita käytännön arkeen liittyvissä asioissa. Varsinaiseen opintojen ohjaukseen on uusien kandidaattiohjelmien alkaessa rekrytoitu myös uudet työntekijät kummallekin kampukselle.

Energy Technology ja Software and Systems Engineering -ohjelmien koordinaattori Johanna Lahti työskentelee Lahden kampuksella. Hän on henkilökohtaisesti ottanut vastaan kaikki tähän mennessä saapuneet kansainväliset opiskelijat, ja huolehtinut muun muassa heidän pääsystään opiskelija-asunnolle.

"Ensimmäinen opiskelija saapui jo elokuun ensimmäisenä päivänä, ja siitä lähtien joka viikko on saapunut lisää.  On ollut todella mukava tavata opiskelijat henkilökohtaisesti jo nyt, sillä tulen työskentelemään heidän kanssaan muun muassa henkilökohtaisia opetussuunnitelmia laadittaessa", sanoo Lahti.

Lahti on jo kuukausien ajan tehnyt eri lahtelaistoimijoiden sekä HEBUTin henkilökunnan kanssa tiivistä yhteistyötä, ja auttanut myös opettajia monessa käytännön asiassa jo ennen heidän saapumistaan. Muun muassa opiskelijoiden asuntoasiat saatiin yhteistyössä Lahden Talojen kanssa järjestymään hyvissä ajoin.

Opiskelijoita Lahti on ehtinyt tutustuttaa myös suomalaiseen arkeen, muun muassa ruokakauppoihin.

"Ensimmäisen opiskelijan kanssa ihmeteltiin pitkään suomalaista maitotuotehyllyä, ja koitin parhaani mukaan tehdä selkoa mitä eroa tuotteilla on keskenään", sanoo Lahti nauraen.

Tieto monesta käytännön asiasta siirtyy opiskelijoiden välillä uusille tulijoille, uskoo Lahti, jolle arkisia kysymyksiä tipahtelee nyt ensimmäisiä viikkoja vähemmän. Monia kysymyksiä on kuitenkin vielä tulossa, jotta opiskelijat pääsevät sujuvasti kiinni elämään Lahdessa. Koska ohjelmat ovat täysin uusia, ei vertaistuutoreita ylemmiltä vuosikurssilta ole vielä käytettävissä.

"LUT-yliopiston ylioppilaskunta, LABin KOE-oppilaskunta, koulutusohjelmien ainejärjestöt sekä LABin Lahden kampuksen opiskelijat ovat kuitenkin apuna tutustuttamassa uusia opiskelijoita kampukseen, opiskelijaelämään ja kaupunkiin. Kaikki nämä tahot ovat toteuttamassa kanssamme orientaatiota, ja olemme ideoineet myös muita tapahtumia lukuvuodelle", iloitsee Lahti.

Myös henkilökunta on Lahden kampuksella uuden edessä

Jos ovat kandiopiskelijat uuden äärellä, sama pätee myös useimpiin uusissa koulutusohjelmissa opettaviin LUTin henkilökunnan jäseniin. Tähän saakka Lahdessa on toteutettu ainoastaan maisteriohjelmia, eikä kaikilla kandidaattiohjelmissa opettavista ole käytännön kokemusta Lahden kampuksesta.

"Olemme samassa veneessä kuin opiskelijatkin, koska toteutus Lahdessa on uutta kaikille. Yhdessä olemme tutustuneet kampukseen, sen tiloihin, tekniikkaan ja ylipäänsä mahdollisuuksiin toteuttaa lähiopetusta", kertoo helmikuun lopussa LUTin opintopalveluissa aloittanut Johanna Lahti.

Lahden kaupungille ja talousalueelle nyt alkavat koulutusohjelmat avaavat uusia mahdollisuuksia. Toisin kuin iso osa maisteriopiskelijoista, kandidaattiopiskelijat asuvat ja elävät Lahdessa opiskelunsa ajan. Kolmevuotisista kandidaattiohjelmista valmistuttuaan opiskelijat ovat hakukelpoisia LUTin maisteriohjelmiin, eli mahdollisesti he opiskelevat LUTissa yhteensä noin viisi vuotta.

Janne Hokkanen sanoo yliopiston luonnollisesti toivovan, että kampuskaupungeissa ja yrityskentässä nähdään ja hyödynnetään uusien kansainvälisten koulutusohjelmien osaajapotentiaali.

"Harjoitus- ja lopputöihin liittyvässä yhteistyössä LUTin koulutusohjelmilla on pitkät perinteet, ja yritykset voivat ehdottomasti hyötyä jo kandidaattiopintojen aikaisesta yhteistyöstä. Näiden opiskelijoiden osaamisessa tulee myös olemaan lisämausteena partneriyliopistomme vahvoja osaamisalueita, kiinan kielen alkeet, sekä kiinalaisen yritystoiminnan ymmärrystä", sanoo Hokkanen.

Hokkasen tiedossa olevat keskustelut lahtelaisyritysten sekä Kiinassa Tianjinin alueella toimivien suomalaisyritysten kanssa antavat luvan odottaa hyvää vastaanottoa yhteistyöohjelmasta valmistuville.

"Jos ajatellaan muutama vuosi eteenpäin, puhutaan jo useista sadoista kansainvälisesti orientoituneista tekniikan osaajista, joilla on koulutuksen kautta yhteys nimenomaan Lahteen. Toivottavasti tätä potentiaalia vaalitaan jo alusta lähtien", päättää Hokkanen.