Lappeenranta campus laboratory.
Julkaistu 15.10.2021
Päivitetty 28.8.2023

Kun LUT-yliopiston tutkijatohtori Johanna Naukkarinen mietti, mitä hän lähtisi opiskelemaan, hän halusi pitää kaikki vaihtoehdot auki.

"Diplomi-insinöörin tutkinto tuntui sopivalta yleistutkinnolta. Kemiantekniikka valikoitui, koska olin kiinnostunut lukiossa nimenomaan kemiasta. Alalle päästäkseen ei ole kuitenkaan pakko olla kiinnostunut matematiikasta ja luonnontieteistä, vaan muitakin reittejä on."

Tekniikka on Suomessa voimakkaasti sukupuolittunut ala. Kahtiajako alkaa jo alakoulusta, jossa miesoletetut ohjataan tekniseen työhön ja naisoletetut käsitöihin. Lisäksi alaa vaivaa stereotypia siitä, että työtä tehdään laitteiden ja koneiden kanssa irrallaan muusta yhteiskunnasta.

"Tekniikkaa tehdään ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Sen avulla voidaan muuttaa maailmaa ja vaikuttaa yhteiskuntaan – monesti jopa suoremmin kuin vaikkapa politiikalla. Tytöt ovat ihan yhtä lailla kiinnostuneita tekniikasta, mutta tekemisen mahdollisuuksia on vain ollut vähemmän", Naukkarinen täsmentää.

Johanna Naukkarinen
Tasa-arvo on sekä yksilön että yhteiskunnan etu. Yksilöt pääsevät toteuttamaan itseään, ja yhteiskunta puolestaan hyötyy teknologiasta, joka on rakennettu kestävästi tulevaisuutta ajatellen.
Johanna Naukkarinen
Tutkijatohtori
right

Piilovaikuttimia ja vääristymiä

Koneiden ja laitteiden rooli elämässämme on kiistaton. Naukkarinen toivookin laajempaa keskustelua siitä, miten teknologia vaikuttaa käyttäjiinsä. Häntä kiinnostavat paitsi ihmisen ja teknologian suhde myös tekniikka yhteiskunnallisena ilmiönä.

"Tekniikka on eräänlainen piilovaikutin: se vaikuttaa meihin paljon enemmän kuin edes ymmärrämme. Esimerkiksi kone voidaan opettaa syrjimään tai olemaan syrjimättä tiettyjä ihmisryhmiä."

Tekniikan lisäksi toimintaamme vaikuttavat niin sanotut tiedostamattomat oletukset ("unconscious bias"). Moni voi luulla tekevänsä neutraaleja päätöksiä, mutta toimii silti aina omista lähtökohdistaan ja näkökulmistaan käsin. Jos esimerkiksi vain miehet kehittävät teknologiaa, moni tarpeellinen asia jää huomiotta.

"Yksilöä ei voida vaatia huomioimaan kaikkia näkökulmia, eikä se ole mahdollistakaan. Sen sijaan tarvitsemme mahdollisimman moninaisen porukan kehittämään uutta teknologiaa", Naukkarinen toteaa.

Hänen mukaansa tekniikan alan tasa-arvo on sekä yksilön että yhteiskunnan etu. Yksilöt pääsevät toteuttamaan itseään, ja yhteiskunta puolestaan hyötyy teknologiasta, joka on rakennettu kestävästi tulevaisuutta ajatellen.

left

Kolme tasa-arvoa lisäävää ratkaisua

  1. Tutkimus ja tieto. "Moni asia on vielä arvailun varassa."
  2. Keskustelu. "Suomessa ajatellaan usein, että mahdollisuuksien tasa-arvo riittää. Rakenteellisia ongelmia tulee kuitenkin kaivaa esiin ja tuoda julkiseen keskusteluun."
  3. Koulutus. "Teknologiakasvatus voisi olla oppiaineena jo alakoulussa. Myös eettinen näkökulma voitaisiin tuoda esiin jo tekniikan alan peruskursseilla."
left

Shaking up Tech 13.10.2022

  • LUT-yliopiston, Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston järjestämä vuotuinen tapahtuma.
  • Kohderyhmänä ovat uravalinnan kynnyksellä olevat nuoret naiset ja muunsukupuoliset.
  • Tavoitteena on tarjota monipuolinen käsitys tekniikasta alana ja uravalintana.
  • Ohjelmassa on innostavia puheenvuoroja, workshopeja sekä opinto- ja uramessut.
  • Haku on käynnissä 1.9.2022 saakka.
  • Lue lisää tapahtumasta!
right

Lapset ja lukiolaiset mukaan

Shaking up Tech on tapahtuma, jossa tekniikka esitellään lukiolaisille houkuttelevana uravaihtoehtona. Sen on tarkoitus innostaa alalle varsinkin naisia ja muunsukupuolisia.

"Opiskeluvalintoihin vaikuttamalla voimme vähentää alan sukupuolittuneisuutta. Tutkimusten mukaan tekniikkaa opiskelevat suomalaiset naiset kokevat opiskeluilmapiirin hyvinkin tasa-arvoisena ja jatkavat opinnoista työelämään. Kansainvälisesti tämä ei ole itsestäänselvyys", Naukkarinen muistuttaa.

Naukkarinen on mukana myös LUMA-keskusten toiminnassa. Sen tarkoituksena on tukea kouluja luonnontieteiden opetuksessa ja kannustaa oppilaita myös vapaa-ajan harrastuneisuuteen.

"Lapset ja nuoret pääsevät tekemään toiminnallisia, tavalliseen arkeen liittyviä kokeita ja harjoituksia. Pyrimme tarjoamaan jokaiselle mielenkiintoisia innostumisen aiheita."

Lisätietoja:

Lue myös:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.