Kemiantekniikka

Kemiantekniikka

Kemiantekniikan avulla vaikutetaan miljoonien ihmisten elämänlaatuun. Kemiantekniikan asiantuntijat suunnittelevat uusia, puhtaampia tuotantotapoja, joilla parannetaan energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa.

Kemiantekniikka sopii sinulle, jos haluat kehittää uusia puhtaampia teknologioita tieteellisiä metodeja soveltaen: uusia tuotteiden valmistusmenetelmiä, vedenpuhdistusmenetelmiä, arvokkaiden komponenttien talteenottoa kierrätys- ja uusiutuvista materiaaleista, puhdasta ympäristöystävällistä ruokaa ja tehokkaampaa ympäristön seurantaa.

Olet teknisesti suuntautunut, kiinnostunut kemian tuomista mahdollisuuksista, ongelmien ratkaisusta ja haluat viedä kehitystä eteenpäin. Hyödyllistä on myös yrittäjämäinen ajattelu- ja toimintatapa, tavoite itsensä kehittämiseen sekä vastuuntuntoisuus.

▶️ VIDEO: Opiskelijat ja apulaisprofessori kertovat kemiantekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT (teksti jatkuu videon jälkeen).

Mitä kemiantekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Opinnoissasi perehdyt erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin, opit hyödyntämään eri erotusmenetelmiä ja -materiaaleja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Perehdyt prosessien turvallisuuteen, kustannusten laskentaan ja taloudellisen kannattavuuden arviointiin. Opit, miten teollisuuden sivuvirtoja kierrätetään ja miten jätteitä ja jätevesiä käsitellään. Opinnot sisältävät paljon myös käytännön laboratoriotyöskentelyä.

Osaamisellasi kehität teknologiaa, joka parantaa energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Tämä antaa hyvän pohjan tulevaisuuden työelämään.

Miksi opiskella kemiantekniikkaa?

"Kemiantekniikan avulla parannetaan miljoonien ihmisten elämänlaatua"

Haastattelimme kemiantekniikka professori Tuomo Sainiota ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi kemiantekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella kemiantekniikkaa

Kemiantekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
16.3.–30.3.2022 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

 

FacebookTwitterTilaa uutiskirjeLinkedInInstagramFlickrYouTube