Kemiantekniikka

Kemiantekniikka

Kemiantekniikan avulla vaikutetaan miljoonien ihmisten elämänlaatuun. Sitä tarvitaan lähes aina kun tehdään uusia tuotteita. Myös uudet vihreät teknologiat perustuvat kemiaan.

Kemiantekniikan asiantuntijat suunnittelevat uusia ja puhtaampia tuotantotapoja, joilla parannetaan puhtaan veden, energian ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Kemiantekniikan ohjelmassa sovellat luonnontieteitä eli kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa.

Kemiantekniikka sopii sinulle, jos haluat kehittää uusia puhtaampia teknologioita tieteellisiä metodeja soveltaen: uusia tuotteiden valmistusmenetelmiä, vedenpuhdistusmenetelmiä, arvokkaiden komponenttien talteenottoa kierrätys- ja uusiutuvista materiaaleista, puhdasta ympäristöystävällistä ruokaa ja tehokkaampaa ympäristön seurantaa.

Olet teknisesti suuntautunut, kiinnostunut kemian tuomista mahdollisuuksista, ongelmien ratkaisusta ja haluat viedä kehitystä eteenpäin. Hyödyllistä on myös yrittäjämäinen ajattelu- ja toimintatapa, tavoite itsensä kehittämiseen sekä vastuuntuntoisuus.

▶️ VIDEO: Opiskelijat ja apulaisprofessori kertovat kemiantekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT (teksti jatkuu videon jälkeen).

Mitä kemiantekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Kemiantekniikan koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää uusia kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä tuotteita ja tuotantomenetelmiä soveltaen luonnontieteitä eli kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa. 

Opit yhdistelemään erilaisia tekniikoita useita eri tuotantovaiheita sisältäviksi kokonaisuuksiksi. Tutustut syvällisesti myös teollisuudessa käytettävien prosessien turvallisuuteen sekä talouden hallintaan.

Opinnoissasi perehdyt erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin, opit hyödyntämään eri erotusmenetelmiä ja -materiaaleja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävästi luonnonvaroja käyttäviä prosesseja. Hallitset myös vesien käsittelyn ja teollisuudessa syntyvien jätteiden hyödyntämisen kiertotalouden näkökulmasta.

Osaamisellasi kehität teknologiaa, joka parantaa energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Osaamistasi tarvitaan uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä mm. arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksessä vedenpuhdistuksessa, teollisuuden sivuvirtojen käsittelyssä sekä biojalostamoissa peruskemianteollisuutta unohtamatta.

Miksi opiskella kemiantekniikkaa?

"Kemiantekniikan avulla parannetaan miljoonien ihmisten elämänlaatua"

Haastattelimme kemiantekniikka professori Tuomo Sainiota ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi kemiantekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella kemiantekniikkaa

Kemiantekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
17.3.–31.3.2021 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.