Kemiantekniikka

Kemiantekniikka

Kemiantekniikan avulla vaikutetaan miljoonien ihmisten elämänlaatuun. Sitä tarvitaan lähes aina kun tehdään uusia tuotteita – prosessiteollisuuden raaka-aineista aina kosmetiikkatuotteiden valmistamiseen. Myös uudet vihreät teknologiat perustuvat kemiaan.

Kemiantekniikan asiantuntijat suunnittelevat uusia ja puhtaampia tuotantotapoja, joilla parannetaan puhtaan veden, energian ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Kemiantekniikan ohjelmassa sovellat luonnontieteitä eli kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa.

Kemiantekniikka sopii sinulle, jos haluat kehittää uusia puhtaampia teknologioita tieteellisiä metodeja soveltaen. Olet teknisesti suuntautunut, kiinnostunut kemiallisten aineiden luomista mahdollisuuksista, ongelmien ratkaisusta ja haluat viedä kehitystä eteenpäin. Hyödyllistä on myös yrittäjämäinen ajattelu- ja toimintatapa, tavoite itsensä kehittämiseen sekä vastuuntuntoisuus.

Katso video: Opiskelijat, alumni ja professori kertovat kemiantekniikan opiskelusta LUTissa.

Mitä kemiantekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Kemiantekniikan koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää teollisuutta kestävämmälle pohjalle soveltaen luonnontieteitä eli kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa. Uusilla tuotteilla ja tuotantotavoilla vähennetään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Opit yhdistelemään erilaisia tekniikoita useita eri tuotantovaiheita sisältäviksi kokonaisuuksiksi. Tutustut syvällisesti myös teollisuudessa käytettävien prosessien turvallisuuteen sekä talouden hallintaan.

Opinnoissasi perehdyt erilaisiin kemiantekniikan tuotantomenetelmiin ja niiden kemiallisiin ilmiöihin, opit hyödyntämään eri erotusmenetelmiä ja -materiaaleja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävästi luonnonvaroja käyttäviä prosesseja. Hallitset myös teollisuudessa syntyvien jätteiden hyödyntämisen ja vesien käsittelyn.

Osaamisellasi kehität teknologiaa, joka parantaa energian, veden ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristön tilaa. Osaamistasi tarvitaan mm. vedenpuhdistuksessa, teollisuuden jätteiden käsittelyssä, arvokkaiden raaka-aineiden kierrätyksessä sekä biojalostamoissa.

Miksi opiskella kemiantekniikkaa?

"Kemiantekniikan avulla parannetaan miljoonien ihmisten elämänlaatua"

Haastattelimme kemiantekniikka professori Tuomo Sainiota ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi kemiantekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella kemiantekniikkaa

Kemiantekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Hakuaika
18.3.–1.4.2020
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.