Tutkinto
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Opiskeltava ala
Sähkötekniikka
Tiedekunta
LUT School of Energy Systems
Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Sähkötekniikka sopii sinulle, jos et arkaile haasteiden edessä ja olet kiinnostunut paitsi asioiden toimintaperiaatteista, myös luonnontieteistä: sähkötekniikassa sovellat matematiikkaa työkaluna sekä fysiikkaa ilmiöinä.

Sähkötekniikan osaajana olet mukana rakentamassa teknologista murrosta ja sähköistä tulevaisuutta. Digitalisaatio ja energian internet mahdollistavat laitteiden ohjauksen ja energiatehokkaan käytön. Uusiutuvan sähköenergian tuotanto ja energiankäytön tehostamisen tarve tarjoavat sähkötekniikan osaajille työtä nyt ja tulevaisuudessa. Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

LUTin sähkötekniikka on uusiutuvan energian tutkimuksessa ja koulutuksessa alan edelläkävijä. Etsimme muun muassa sähköenergian jakeluun ja varastointiin ratkaisuja, jotka mullistavat maailman.

Rakennamme energiajärjestelmää, jonka ytimessä ovat nykyaikaiset, energiatehokkaat laitteet sekä joustavat sähköverkot, jotka mahdollistavat tehokkaamman uusiutuvan energian tuotannon tuuli- ja aurinkovoimalla. Näiden aiheiden parissa työskentelevät myös opiskelijamme, esimerkiksi tutkimusapulaisina ja kesätyöntekijöinä.

Englanninkielinen Electrical Engineering -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama kuin suomenkielinen sähkötekniikan kandidaattiohjelma. Ohjelma on laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja se johtaa tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology -tutkintoon. Ohjelmaan voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat.

Huomioi, että suomenkieliseen sähkötekniikan kandidaattiohjelmaan ja englanninkieliseen Electrical Engineering -ohjelmaan on eri hakuajat.

Sähkötekniikka on yksi LUT School of Energy Systems -tiedekunnan (LES) tutkimusaloista. 

left
EUR-ACE.and ASIIN accredited programs
right

 

Kansainvälisesti akkreditoitu tutkinto-ohjelma, jolle on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat 28.6.2011 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017.

Mitä sähkötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat sekä tutkijaopettaja ja tutkijatohtori kertovat sähkötekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

LUTissa sovellat osaamistasi sähköistyvän yhteiskunnan uudistamiseksi. Sähkötekniikan opinnoissa opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä käytetään ja siirretään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Opit myös kehittämään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä.

Opinnoissasi painotetaan energiatehokkuutta sekä puhtaan sähköenergian tuotantoa ja käyttöä. Voit syventyä: 

 • sähköverkkoihin ja -markkinoihin
 • sähkökoneisiin ja niiden ohjaukseen
 • elektroniikkaan
 • säätö- ja automaatiotekniikkaan sekä langattomiin järjestelmiin
 • aurinko- ja vetytalouteen

Sähkötekniikan opintojen sisältö ja rakenne

left

Kaksivaiheisessa koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op).

Kandidaatin opinnot sisältävät kaikille sähkötekniikan opiskelijoille yhteisiä yleissivistäviä yleisopintoja, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä sähkötekniikan aineopintoja, kuten sähköverkkotekniikkaa, sähköturvallisuutta ja laboratoriotöitä. Lisäksi voit valita vapaasti sivuopintokokonaisuuden LUTin tarjonnasta.

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi sähkötekniikan maisteriohjelmissa (120 op). Tarjolla on kaksi ohjelmaa:

 • Kaksikielinen sähkötekniikka/Electrical Engineering, jossa voi suuntautua sähköverkkoihin ja -markkinoihin, elektroniikkaan, sähkökäyttöihin, säätö- ja automaatiotekniikkaan tai aurinko- ja vetytalouteen. Ohjelma toteutetaan Lappeenrannan kampuksella.
 • Englanninkielinen Electric Transportation Systems, jossa syvennytään kehittämään tulevaisuuden sähköisiä liikennejärjestelmiä. Ohjelma toteutetaan Lahden kampuksella.

Lisäksi voit hakea erillishaun kautta sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan, joka on mahdollista suorittaa pääosin etäopiskeluna.

Voit hakea maisterivaiheessa myös kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan, joka järjestetään yhteistyössä partneriyliopiston kanssa. Opinnot ohjelmassa kestävät kaksi vuotta, ja opiskelija saa tutkintotodistukset molemmista yliopistoista.

right

Mitä sähkötekniikassa opiskellaan?

left
Sähkötekniikan opiskelijoita tekemässä harjoitusta
right

Sähköenergian tuotanto ja siirto, säävarmat sähköverkot sekä sähköenergian tehokas käyttö ovat merkittävässä roolissa sähköistyvässä nyky-yhteiskunnassa. Sähkötekniikassa perehdyt perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan sekä kehität tulevaisuuden sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä, joita pääset ensimmäisten joukossa testaamaan.

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa kaikki tekeminen perustuu sähköteknisten perusasioiden hallintaan. Opinnoissa perehdyt sähkötekniikan ja elektroniikan sovelluksiin ja toimintaperiaatteisiin. Tutuiksi tulevat muun muassa sähköverkot sekä sähkömoottorit ja niiden ohjaaminen.

Opit ymmärtämään sähköön liittyviä fysikaalisia ilmiöitä, hallitsemaan keskeiset sähköturvallisuuteen ja asennuksiin liittyvät ohjeet ja määräykset sekä käyttämään turvallisesti ja luotettavasti tavallisimpia sähkövoimatekniikan ja elektroniikan mittausjärjestelmiä. Opit myös ymmärtämään, millainen osuus sähköllä on nyky-yhteiskunnassa ja esittämään energiatehokkaita sähköteknisiä toteutuksia erilaisiin yhteiskunnan energiaratkaisuihin.

Sähkötekniikan opiskelu käytännössä

left

Sähkötekniikan opiskelu on paljon muutakin kuin luennoilla istumista. Opinnoissa hyödynnetään teorialuentojen ja laskuharjoitusten lisäksi pienryhmä- ja projektioppimista sekä havainnollistavia oppimistapoja, kuten sähkön pörssipeliä ja yrityslähtöisiä ongelmaratkaisutehtäviä. Myös erilaiset raportit ja harjoitustyöt tulevat sinulle tutuiksi.

Pääset tekemään käytännön laboratorioharjoituksia heti opintojen alusta lähtien, kuten mittaamaan sähkötekniikan perussuureita: jännitettä, virtaa, tehoa ja resistanssia sekä käyttämään erilaisia mittausvälineitä. Opetuslaboratoriomme ovat moderneja ja ajantasaisesti varusteltuja.

right

Projektikursseilla haasteita ratkotaan usein monialaisesti. Opintojaksoilla on etsitty esimerkiksi keinoja kaupungin päästöjen vähentämiseksi sekä suunniteltu ja rakennettu erilaisia laitteita. Lisäksi voit toteuttaa omiin kiinnostuksenkohteisiisi liittyviä projekteja.

Voit työskennellä tutkimusapulaisena lukuisissa tutkimushankkeissa jo kandidaatin opintojen aikana. Palkan lisäksi saat arvokasta työkokemusta ja tuntumaa tieteellisestä tutkimustyöstä.

Miksi opiskella sähkötekniikkaa?

”Juuri nyt sähkötekniikan ala mullistaa maailmaa enemmän kuin koskaan.”

Haastattelimme sähkötekniikan professori Jarmo Partasta ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi sähkötekniikka on kannattava alavalinta.

Suuntautumisvaihtoehdot sähkötekniikassa

left

Sähkötekniikan kandidaatin opinnot sisältävät kaikille opiskelijoille yhteisiä sähkötekniikan aineopintoja muun muassa sähköverkoista, sähkökoneista ja tehoelektroniikasta, sähköturvallisuudesta, signaalinkäsittelystä ja digitaalielektroniikasta. Opinnot sisältävät myös laboratoriotyöskentelyä koko kandidaatin opintojen ajan.

Yhteisten aineopintojen lisäksi opiskelet mielenkiintosi mukaan vähintään 12 opintopistettä elektroniikkaa, ohjelmointia, sulautettuja järjestelmiä, energiataloutta, tuuli- ja aurinkovoimatekniikkaa ja/tai energiavarastoja.

Diplomi-insinööriohjelma

Diplomi-insinööriohjelmassa osaamisesi syventyy: opit soveltamaan sähkötekniikan keskeisiä teorioita sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin sekä alan tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Lisäksi saat laajat valmiudet toimia yritysten kehitys- ja johtotehtävissä.

Diplomi-insinöörin tutkinnon voi suorittaa myös sopivin valinnoin täysin englanninkielisenä tai osittain etäopiskellen.

right

Sähkötekniikassa on tarjolla kaksi diplomi-insinööriohjelmaa:

 • Kaksikielinen sähkötekniikka/Electrical Engineering, jossa voit suuntautua sähköverkkoihin ja -markkinoihin, elektroniikkaan, sähkökäyttöihin, säätö- ja automaatiotekniikkaan sekä langattomiin järjestelmiin, tai aurinko- ja vetytalouteen. Ohjelma toteutetaan lähiopetuksena Lappeenrannan kampuksella.
 • Englanninkielinen Electric Transportation Systems, jossa opit ymmärtämään sähköisen liikenteen kokonaisratkaisuja, alan kehitystrendejä ja liiketoimintaa. Ohjelma toteutetaan monimuoto-opetuksena Lahden kampuksella.

Erillishaun kautta voit hakea myös sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan, joka on mahdollista suorittaa pääosin etäopiskeluna.

Kansainväliset kaksoistutkinto-ohjelmat

Voit hakea maisterivaiheessa myös kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan, joka järjestetään yhteistyössä partneriyliopiston kanssa. Opinnot ohjelmassa kestävät kaksi vuotta, ja opiskelija saa tutkintotodistukset molemmista yliopistoista.

Sähkötekniikan kandidaattina voit hakea esimerkiksi Hannoverin Leibniz-yliopiston kanssa toteutettavaan ohjelmaan, jossa opiskellaan energia- ja sähkötekniikkaa. Maisteriohjelman ensimmäinen vuosi opiskellaan LUTin Lappeenrannan kampuksella. Toiseksi opiskeluvuodeksi opiskelijat siirtyvät Hannoveriin, jossa tehdään myös diplomityö. Ohjelmasta valmistutaan energiatekniikan (power engineering) diplomi-insinööriksi.

Hanna Huppunen
Sähkötekniikan ala on ehdottomasti tänä päivänä pinnalla oleva ala.
Hanna Huppunen
Director, Service - Danfoss Editron Oy

Koulutuksen laatu

left

Koulutuksen korkea laatu on yksi tärkeimmistä periaatteistamme. Kansainväliset tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit varmistavat tiedekuntamme jatkuvan kehittymisen ja meillä suoritettujen tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden. Olemme maailman 300 parhaan yliopiston joukossa syksyllä 2023 julkistetussa THE-rankingissa, joka on yksi maailman arvostetuimmista yliopistorankingeista.

right

Huomioimme työelämän tarpeet ohjelman sisällön suunnittelussa. Opintojen aikainen yritysyhteistyö, erilaiset case-harjoitukset sekä tutkimukseen perustuva opetus takaavat, että saat yrityselämän tarpeita ja odotuksia vastaavan koulutuksen. Arvioimme koulutuksemme laatua useiden seurantamenettelyjen ja palautekanavien kautta (mm. opintojaksopalaute, valmistuneiden palaute, alumnipalaute, opinnäytetyönantajapalaute).

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

left

Digitalisaatio ja energian internet mahdollistavat laitteiden ohjauksen ja energiatehokkaan käytön. Uusiutuvan sähköenergian tuotanto ja energiankäytön tehostamisen tarve tarjoavat sähkötekniikan osaajille työtä nyt ja tulevaisuudessa.

Uusia osaajia tarvitaan tuotekehitykseen, projekti-insinööreiksi, myyntiin ja markkinointiin sekä johtotehtäviin. Työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi sähköteknisten ja elektronisten laitteiden ja niiden tuotannon suunnittelua, tuotekehitystä, teknistä myyntiä tai tuotannon johtamista.

Myös sähkökaupan insinööreille sekä juridiset pätevyydet hallitseville sähkötöiden johtajille on kasvava tarve markkinoilla. Yksityisten aurinko- ja tuulivoimaloiden yleistyessä sähkölaitoksissakin eletään muutosten aikaa. Sähkötekniikan diplomi-insinööreille riittää siis työsarkaa niin teollisuudessa kuin kunnallisissakin tehtävissä.

right

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • Teknologiajohtaja
 • Testauspäällikkö autotehtaalla
 • Automaatioinsinööri
 • Sähköyhtiön toimitusjohtaja
 • Ohjelmistosuunnittelija
 • Sähkösalkunhoitaja
 • Koneoppimisen asiantuntija
 • Sähkökoneiden tuotekehitysinsinööri
 • Yliopiston opettaja
 • Sähköverkkojen suunnittelija

Lue lisää samasta aiheesta

Katso myös

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.