Tutkinto
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Opiskeltava ala
Sähkötekniikka
Tiedekunta
LUT School of Energy Systems
Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 13.3.2024 klo 8 ja päättyy 27.3.2024 klo 15.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Sähkötekniikka sopii sinulle, jos et arkaile haasteiden edessä ja olet kiinnostunut paitsi asioiden toimintaperiaatteista, myös luonnontieteistä: sähkötekniikassa sovellat matematiikkaa työkaluna sekä fysiikkaa ilmiöinä.

Sähkötekniikan osaajana olet mukana rakentamassa teknologista murrosta ja sähköistä tulevaisuutta. Digitalisaatio ja energian internet mahdollistavat laitteiden ohjauksen ja energiatehokkaan käytön. Uusiutuvan energian tuotanto ja energiankäytön tehostamisen tarve tarjoavat sähkötekniikan osaajille työtä nyt ja tulevaisuudessa.

Englanninkielinen Electrical Engineering -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama kuin suomenkielinen sähkötekniikan kandidaattiohjelma. Ohjelma on laajuudeltaan 180 op, ja se johtaa tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology -tutkintoon. Ohjelmaan voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat.

Huomioi, että suomenkieliseen sähkötekniikan kandidaattiohjelmaan ja englanninkieliseen Electrical Engineering -ohjelmaan on eri hakuajat.

Sähkötekniikka on yksi LUT School of Energy Systems -tiedekunnan (LES) tutkimusaloista. 

left
EUR-ACE.and ASIIN accredited programs
right

 

Kansainvälisesti akkreditoitu tutkinto-ohjelma, jolle on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat 28.6.2011 ja uusinta-akkreditoinnissa 30.6.2017.

Mitä sähkötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat sekä tutkijaopettaja ja tutkijatohtori kertovat sähkötekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

LUTissa sovellat osaamistasi sähköistyvän yhteiskunnan uudistamiseksi. Sähkötekniikan opinnoissa opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä käytetään ja siirretään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Opit myös kehittämään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä.

Opinnoissasi painotetaan energiatehokkuutta sekä puhtaan energian tuotantoa ja käyttöä. Voit syventyä sähköverkkoihin ja -markkinoihin, aurinkotalouteen, sähkökoneen suunnitteluun, tehoelektroniikkaan, sähkökäyttöihin, sovellettuun elektroniikkaan tai säätötekniikkaan ja automaatioon tai langattomiin järjestelmiin.

Sähkötekniikan opintojen sisältö ja rakenne

left

LUTin sähkötekniikka on uusiutuvan energian tutkimuksessa ja koulutuksessa alan edelläkävijä. Etsimme muun muassa energian jakeluun ja varastointiin ratkaisuja, jotka mullistavat maailman.

Rakennamme energiajärjestelmää, jossa polttoaineita tuotetaan aurinkosähkön avulla vedestä erotetusta vedystä ja hiilidioksidista. Samoista raaka-aineista tuotamme myös ruokaa – proteiinijauhetta, joka voi mullistaa perinteisen ruuantuotannon. Näiden aiheiden parissa työskentelevät myös opiskelijamme, esimerkiksi tutkimusapulaisina ja kesätyöntekijöinä.

Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Sähkötekniikan ohjelmassamme on vahva kytkentä talouden opintoihin ja yhteistyö energiatekniikan, konetekniikan sekä ympäristötekniikan koulutusohjelmien kanssa on tiivistä – osa kandidaatinopinnoista on näillä koulutusohjelmilla yhteisiä.

Kaksivaiheisessa koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin opinnot sisältävät kaikille sähkötekniikan opiskelijoille yhteisiä yleissivistäviä yleisopintoja, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä sähkötekniikan aineopintoja, kuten sähköverkkotekniikkaa, sähköturvallisuutta ja laboratoriotöitä. Lisäksi valitset sivuopintokokonaisuuden kahdesta valinnaisesta vaihtoehdosta:

 1. Energiatalous
 2. Teollisuuselektroniikka

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi sähkötekniikan maisteriohjelmissa. Tarjolla on kolme ohjelmaa:

 • suomenkielinen sähkötekniikan maisteriohjelma
 • englanninkielinen Electrical Engineering -ohjelma
 • Electric Transportation Systems -ohjelma

Erillishaun kautta voit hakea myös sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan, joka on mahdollista suorittaa pääosin etäopiskeluna.

right

Mitä sähkötekniikassa opiskellaan?

left
Sähkötekniikan opiskelijoita tekemässä harjoitusta
right

Sähköenergian tuotanto, muuntaminen ja siirto, säävarmat sähköverkot sekä sähköenergian tehokas käyttö ovat merkittävässä roolissa sähköistyvässä nyky-yhteiskunnassa. Sähkötekniikassa perehdyt perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan sekä kehität tulevaisuuden sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä, joita pääset ensimmäisten joukossa testaamaan.

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa kaikki tekeminen perustuu sähköteknisten perusasioiden hallintaan. Opinnoissa perehdyt sähkötekniikan ja elektroniikan sovelluksiin ja toimintaperiaatteisiin. Tutuiksi tulevat muun muassa sähköverkot sekä sähkömoottorit ja niiden ohjaaminen.

Opit ymmärtämään sähköön liittyviä fysikaalisia ilmiöitä, hallitsemaan keskeiset sähköturvallisuuteen ja asennuksiin liittyvät ohjeet ja määräykset sekä käyttämään turvallisesti ja luotettavasti tavallisimpia sähkövoimatekniikan, tehoelektroniikan ja elektroniikan mittausjärjestelmiä.

Lisäksi opit tekemään sähköisiin piireihin ja tehoelektroniikkaan liittyviä laskelmia ja mittauksia. Opit myös ymmärtämään, millainen osuus sähköllä on nyky-yhteiskunnassa ja esittämään energiatehokkaita sähköteknisiä toteutuksia erilaisiin yhteiskunnan energiaratkaisuihin.

Sähkötekniikan opiskelu käytännössä

left

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa opiskelu on paljon muutakin kuin luennoilla istumista. Pienryhmäopetus mahdollistaa joustavan vuorovaikutuksen opettajan ja opiskelijoiden välillä. Myös pari-, ryhmä- ja seminaarityöt tuovat oman vaihtelunsa opiskeluun. Lisäksi koulutusohjelmassa hyödynnetään monia hyviksi havaittuja ja havainnollisia oppimistapoja, kuten sähkön pörssipeliä ja yrityslähtöisiä ongelmaratkaisutehtäviä.

Pääset testaamaan teorioita käytännössä jo heti opintojen alusta lähtien sähkötekniikan ajantasaisesti varustelluissa opetuslaboratorioissa. Laboratorioharjoituksissa pääset muun muassa mittaamaan sähkötekniikan perussuureita, kuten jännitettä, virtaa, tehoa ja resistanssia sekä käyttämään erilaisia mittausvälineitä.

right

Projektioppimista korostetaan opetuksessa yhä enemmän ja projektit tehdään usein yhteistyössä muiden koulutusohjelmien kanssa. Projektikurssilla on muun muassa etsitty Lappeenrannan kaupungille keinoja päästöjen vähentämiseen sekä suunniteltu ja rakennettu laitteita, kuten kannettava äänentoistolaite bilekäyttöön. Lisäksi voit toteuttaa laaja-alaisesti myös omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyviä projekteja.

Opintojen monimuotoisuutta lisää sekin, että jo kandidaatinopintojen aikana sinulla on mahdollisuus työskennellä sähkötekniikan yksikön lukuisissa tutkimushankkeissa tutkimusapulaisena. Työskentelystä saat palkan lisäksi arvokasta käytännön työkokemusta ja tuntumaa tieteelliseen tutkimustyöhön.

Miksi opiskella sähkötekniikkaa?

"Juuri nyt sähkötekniikan ala mullistaa maailmaa enemmän kuin koskaan"

Haastattelimme sähkötekniikan professori Jarmo Partasta ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi sähkötekniikka on kannattava alavalinta.

Suuntautumisvaihtoehdot sähkötekniikassa

left

Kandidaatin opinnoissa suuntaudut sähkötekniikkaan. Opinnot sisältävät kaikille sähkötekniikan opiskelijoille yhteisiä yleissivistäviä yleisopintoja sekä sähkötekniikan aineopintoja. Lisäksi sivuopintokokonaisuudeksi valitaan joko energiatalous tai teollisuuselektroniikka.

Koulutusohjelman vaihtaminen

Mikäli olet epävarma omasta alastasi, voit joustavasti vaihtaa koulutusohjelmaa energia-, sähkö-, kone- tai ympäristötekniikan kesken kandidaatin opintojen ensimmäisen 1,5 vuoden aikana, mikäli olet motivoitunut ja suorittanut tietyn määrän opintoja tietyllä keskiarvolla.

right

Diplomi-insinööriohjelma

Sähkötekniikan diplomi-insinööri- eli maisteriohjelmassa opit soveltamaan sähkötekniikan keskeisiä teorioita sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin sekä alan tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Voit valintasi mukaan suuntautua sähköverkkoihin ja -markkinoihin, aurinkotalouteen, sähkökäyttötekniikkaan, säätötekniikkaan tai elektroniikkaan.

Diplomi-insinööriohjelmassa osaamisesi syventyy ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. Diplomi-insinöörin tutkinnon voi suorittaa myös sopivin valinnoin täysin englanninkielisenä tai osittain etäopiskellen.

Voit jatkaa myös monimuoto-opetuksena toteutettavaan Electric Transportation Systems -ohjelmaan. Ohjelmassa opit ymmärtämään sähköisen liikenteen kokonaisratkaisuja, alan kehitystrendejä ja liiketoimintaa.

Erillishaun kautta voit hakea myös sähkötekniikan DIODI-ohjelmaan, joka on mahdollista suorittaa pääosin etäopiskeluna.

Hanna Huppunen
Sähkötekniikan ala on ehdottomasti tänä päivänä pinnalla oleva ala.
Hanna Huppunen
Director, Service - Danfoss Editron Oy

Koulutuksen laatu

left

Koulutuksen korkea laatu on yksi tärkeimmistä periaatteistamme. Kansainväliset tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit varmistavat tiedekuntamme jatkuvan kehittymisen ja meillä suoritettujen tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden. Olemme maailman 300 parhaan yliopiston joukossa syksyllä 2023 julkistetussa THE-rankingissa, joka on yksi maailman arvostetuimmista yliopistorankingeista.

right

Huomioimme työelämän tarpeet ohjelman sisällön suunnittelussa. Opintojen aikainen yritysyhteistyö, erilaiset case-harjoitukset sekä tutkimukseen perustuva opetus takaavat, että saat yrityselämän tarpeita ja odotuksia vastaavan koulutuksen. Arvioimme koulutuksemme laatua useiden seurantamenettelyjen ja palautekanavien kautta (mm. opintojaksopalaute, valmistuneiden palaute, alumnipalaute, opinnäytetyönantajapalaute).

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

left

Digitalisaatio ja energian internet mahdollistavat laitteiden ohjauksen ja energiatehokkaan käytön. Uusiutuvan energian tuotanto ja energiankäytön tehostamisen tarve tarjoavat sähkötekniikan osaajille työtä nyt ja tulevaisuudessa.

Uusia osaajia tarvitaan tuotekehitykseen, projekti-insinööreiksi, myyntiin ja markkinointiin sekä johtotehtäviin. Työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi sähköteknisten laitteiden ja niiden tuotannon suunnittelua, tuotekehitystä, teknistä myyntiä tai tuotannon johtamista.

Myös sähkökaupan insinööreille sekä juridiset pätevyydet hallitseville sähkötöiden johtajille on kasvava tarve markkinoilla. Yksityisten aurinko- ja tuulivoimaloiden yleistyessä sähkölaitoksissakin eletään muutosten aikaa. Sähkötekniikan diplomi-insinööreille riittää siis työsarkaa niin teollisuudessa kuin kunnallisissakin tehtävissä.

right

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • Teknologiajohtaja
 • Testauspäällikkö autotehtaalla
 • Automaatioinsinööri
 • Sähköyhtiön toimitusjohtaja
 • Ohjelmistosuunnittelija
 • Sähkösalkunhoitaja
 • Koneoppimisen asiantuntija
 • Sähkökoneiden tuotekehitysinsinööri
 • Yliopiston opettaja
 • Sähköverkkojen suunnittelija
 • Droneoperaattori

Lue lisää samasta aiheesta

Katso myös

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.