Rataksia
Julkaistu 23.1.2024
Päivitetty 23.1.2024

Tässä jutussa tutustumme konetekniikan koulutuksiin. Missä yliopistoissa konetekniikkaa tai siihen läheisesti kytkeytyvää tekniikan alaa voi opiskella? Entä mitkä ovat yliopistojen painotukset kandidaattiohjelmissa?

Alla oleva vertailu perustuu talvella 2024 kerättyihin tietoihin, jotka löytyvät Opintopolusta sekä yliopistojen nettisivuilta.

LUT-yliopisto

Konetekniikan opinnot antavat valmiudet erilaisten kestävän kehityksen mukaisten teknisten ratkaisujen tuottamiseen digitaalisia ja virtuaalisia ympäristöjä sekä teollisen muotoilun keinoja hyödyntämällä. Opiskelija oppii ottamaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa huomioon tuotteen koko elinkaaren ja kiertotalouden periaatteet. Liiketoiminnan lainalaisuuksien, kuten markkinoinnin, asiakastarpeiden tunnistamisen ja talouden realiteettien, merkitys tuotteiden kehittämisessä on opinnoissa vahvasti läsnä.

Englanninkielinen Technology and Engineering Science -ohjelma yhdistää kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan. Opiskelija valitsee erikoisalansa toisena lukuvuotena. Koulutus antaa käytännön kokemusta ja valmiudet soveltaa eri tekniikan alojen teoriaa ja menetelmiä, ratkoa monitieteisiä tekniikan ongelmia, johtaa projekteja, työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä tai toimia yrittäjänä.

Englanninkielinen Mechanical Engineering -ohjelma on yleisopinnoiltaan sama, kuin konetekniikan suomenkielinen kandidaattiohjelma. Ohjelmassa perehdytään erilaisten kulutushyödykkeiden nykyaikaisiin suunnittelu- ja valmistusprosesseihin sekä opitaan hyödyntämään digitaalisia ja virtuaalisia suunnitteluympäristöjä. Ohjelmassa tutustutaan myös metallirakenteiden suunnittelun, robottihitsauksen ja mekatroniikan tutkimuksen terävimpään kärkeen. Mechanical Engineering on kaksoistutkinto-ohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä kiinalaisen Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa.

Englanninkielisiin ohjelmiin haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa.

Opiskelija protopaja JHC:ssä

Aalto-yliopisto

Energia- ja konetekniikan ohjelmassa pääaine on sama kuin hakukohde eli energia- ja konetekniikka. Ohjelmasta valmistuvat opiskelijat ymmärtävät toiminnallisten, älykkäiden koneiden suunnitteluprosessin komponentteja ja järjestelmiä myöten. Lisäksi he osaavat huomioida elinkaariajattelun ja kiertotalouden näkökulman muun muassa energiantuotannon, yhdyskuntarakentamisen ja koneiden suunnitteluprosesseissa sekä ymmärtävät kyseisten alojen kasvavan roolin ympäristökysymyksissä. Kandidaattivaiheessa opiskelija voi suuntautua joko energiatekniikkaan tai konetekniikkaan.

Automaation ja robotiikan kandidaattiohjelman pääaineena opiskellaan nimensä mukaisesti automaatiota ja robotiikkaa. Opintojen perustan muodostaa poikkitieteellinen ja -tekninen pohja, jossa matematiikan ja fysiikan pohjalta luodaan ymmärrys tietotekniikan, sähkötekniikan ja konetekniikan perusteista. Automaation osa-alueista kandidaattitutkinnossa perehdytään erityisesti teollisuusautomaatioon, robotiikkaan sekä säätötekniikkaan. Koulutuksen tavoitteena on luoda pohja automaatioinsinöörin ammattiin, joka profiloituu teollisuuden ja tuotteiden automaatioon ja säätötekniikkaan, automaation tietotekniikkaan, verkottuneeseen automaatioon, signaalin- ja kuvankäsittelyyn sekä ihminen-kone-liitäntöihin.

Yksityiskohta JHC-protopajassa

Tampereen yliopisto

Konetekniikka on yksi teknisten tieteiden kandidaattiohjelman opintosuunnista. Muita opintosuuntia ovat materiaalitekniikka ja automaatiotekniikka. Opintosuuntaan haetaan suoraan yhteishaussa. Opintojen perustana ovat matematiikan ja fysiikan laajat teoreettiset perusopinnot. Ohjelmassa opiskellaan myös innovointimenetelmiä, mekaniikkaa, 3D-mallinnusta, koneenosien toimintaperiaatteita ja niiden mitoitusta sekä tutustutaan erilaisiin valmistusmenetelmiin, materiaaleihin, toimilaitteisiin, ohjelmointiin sekä säätötekniikkaan.

Materiaalitekniikka sijoittuu konetekniikan ja luonnontieteiden rajapinnoille. Ohjelmassa opiskellaan tärkeimpien materiaaliryhmien rakennetta, ominaisuuksia, prosessointia ja käyttöä. Materiaaliteknisten ja matemaattis-luonnontieteellisten perusopintojen lisäksi tutkinto-ohjelma sisältää perustietoja muista asiantuntevuutta tukevista teknillisistä ja teknistaloudellisista aineista.

Robotiikan koulutus keskittyy robotiikkaan monialaisesta näkökulmasta. Opinnot perustuvat matematiikan, fysiikan ja ICT-alan perusopintoihin, joita täydennetään automaation, konetekniikan ja tekoälyn sisällöillä. Robotiikan aineopinnoissa voi suuntautua joko ohjelmointiin, ohjaukseen ja algoritmeihin eli robotiikan tietotekniikkaan tai robottien fyysiseen toteutukseen eli mekaniikkaan, anturitekniikkaan ja voimanlähteisiin.

Turun yliopisto

Konetekniikan ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen konetekniikan perusta että erityisosaaminen joko digitaalisen valmistuksen, älykkäiden järjestelmien tai digitaalisen suunnittelun alalla.

Materiaalitekniikan opinnoissa tutustutaan erilaisten materiaalien, kuten metallien, keraamien ja muovien valmistukseen, ominaisuuksiin ja käyttöön liittyviin malleihin sekä menetelmiin – unohtamatta ympäristövaikutuksia ja kierrätettävyyttä. Opiskelija osaa ottaa huomioon myös materiaalien kustannusten vaikutukset.

Opiskelija JHC-protopajassa

Oulun yliopisto

Konetekniikan ohjelma antaa perustiedot konetekniikan ja rakenteiden keskeisistä osa-alueista, joita ovat teknillinen mekaniikka, materiaalitekniikka, valmistustekniikka ja suunnittelu. Opiskelija valitsee itselleen opintosuunnan toisen opiskeluvuoden puolivälissä. Tarjolla on kuusi opintosuuntaa:

Auto- ja työkonetekniikka syventyy raskaan kuljetuskaluston sekä erilaisten työkoneiden suunnitteluun, tuotekehitykseen ja konstruktiotekniikkaan.

Koneensuunnittelu syventyy tuotantokoneen suunnitteluun lähtien asiakastarpeen analysoinnista, eri tuoteratkaisujen hausta, päätyen ratkaisun kehittämiseen markkinakelpoiseksi tuotteeksi.

Materiaalitekniikka syventyy yleiseen metallioppiin ja metallin tutkimustekniikkaan.

Mekatroniikka ja konediagnostiikka antaa ymmärryksen mekaniikasta, elektroniikasta sekä säätö- ja tietotekniikasta, joita hyödyntämällä voidaan kehittää automaattisia, tilatietoisia, verkottuneita ja autonomisia koneita.

Teknillinen mekaniikka analysoi koneiden, rakenteiden ja laitteiden mekaanista käyttäytymistä analyyttisesti, numeerisesti ja kokeellisesti.

Tuotantotekniikka perehtyy valmistustekniikkaan, tuotantoautomaatioon, tuotannonohjaukseen ja -suunnitteluun sekä tuotantotalouteen.

 

Lista eri tekniikan alojen koulutusta tarjoavista yliopistoista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta.

left
right

Video: Opiskelijat ja tutkijatohtorit kertovat konetekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right