Lappeenranta aerial view at lake Saimaa.
Julkaistu 28.10.2022
Päivitetty 31.10.2022

LUT-yliopisto järjestää yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa Future Energy Solutions -konferenssin 8.–9.11.2022. Tapahtuman teema on ”Kohti energiaomavaraista Eurooppaa”. Puhujina nähdään useita LUTin energia-alan asiantuntijoita.

Tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen esittelee Itä- ja Kaakkois-Suomen uusiutuvan energian tuotantopotentiaalia ja Power-to-X (P2X) -mahdollisuuksia. Konferenssissa kuullaan myös St1:n puheenvuoro Ihalaisen teollisuusalueelle suunnitteilla olevasta metanolin tuotantolaitoksesta. Lisäksi energiatehokkuuden professori Jero Ahola kertoo LUTin Power-to-X-hankkeista ja energiavarastoinnin professori Pertti Kauranen uusimmasta akkuteknologiasta.

LUTin ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen esittelee tapahtumassa pienien modulaaristen ydinvoimaloiden (SMR) tutkimusta ja kertoo niiden käytöstä lämmityksessä. Hyvärinen isännöi myös aiheeseen liittyvän paneelikeskustelun. LUT on Suomessa ainoa yliopisto, jossa voi opiskella ydinvoimatekniikkaa ja jossa tutkitaan pienydinvoimaa ja ydinvoimaturvallisuutta.

Lappeenrannan alueella paljon annettavaa koko Euroopalle

Puhdas energia on yksi LUT-yliopiston strategian painopisteistä, joita tilaisuudessa esittelee rehtori Juha-Matti Saksa. LUTin energiajärjestelmien tiedekunnan dekaani Olli Pyrhösen mukaan uusiin teknologioihin siirtyminen vaatii kustannustehokkuutta, riittävän pitkää siirtymäaikaa ja uudenlaisten vetytalousmarkkinoiden syntymistä.

”LUT tutkii aktiivisesti teknologiaratkaisuja sekä niiden sovellettavuutta tulevaisuuden energiajärjestelmissä ja -markkinoilla. Tutkimuksemme tuottaa ratkaisuja fossiilisten hiilivetyjen korvaamiseksi niin energiantuotannossa, liikenteessä kuin teollisuuden raaka-ainelähteinä”, Pyrhönen sanoo.

Lappeenrannan alueella on vireillä ennätyksellinen määrä energiamurrokseen liittyviä investointihankkeita. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan kaupungin, yritysten ja yliopiston yhteistyönä syntyneet hankkeet korostavat kaupungin merkitystä edelläkävijänä ilmastoasioissa.

”Tällä alueella on paljon annettavaa globaalisti. Kaupunkimme toimii kokeiluympäristönä erilaisille innovaatioille, jotka edistävät energian omavaraisuutta ja tehokkuutta”, Jarva sanoo.

Future Energy Solutions -konferenssissa nähdään korkean tason puhujia myös Euroopan komissiosta, Suomen hallituksesta ja yrityksistä. Tilaisuuden avaavat Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Koskenranta, europarlamentaarikko Henna Virkkunen sekä Business Finlandin Helena Sarén.
 

Future Energy Solutions -konferenssi