Tuotantotalouden opiskelijoita luennolla
Julkaistu 30.1.2024
Päivitetty 30.1.2024

Haastattelimme tuotantotalouden eläköitynyttä professori Timo Pirttilää ja listasimme viisi painavaa syytä siihen, miksi tuotantotalouden opiskelu on viisas valinta.

1. Tuotantojärjestelmät ovat yhteiskunnan runko

Tuotantojärjestelmät ovat yksi tuotantotalouden keskeisimmistä konsepteista. Tuotantojärjestelmistä puhuttaessa tarkoitetaan tapaa, jolla erilaisten yrityksen tarjoamien tuotteiden tuotanto on organisoitu, eli kuinka niitä valmistetaan, kuinka niiden osia hankitaan, kuinka valmiit tuotteet kuljetetaan varastoihin ja lopulta myydään eteenpäin.

Nämä järjestelmät ovat nykyaikaisen liiketoiminnan ja yhteiskunnan toimivuuden peruspilari, ja ilman niiden tehokasta toimintaa emme löytäisi haluamiamme tuotteita kauppojen hyllyltä tai pääsisi kulkemaan junalla Helsingistä Lappeenrantaan.

2. Tuotantotalous on monipuolinen tutkinto

Tuotantotalous tutkii nimensä mukaisesti yrityksen valmistamien tuotteiden tuotantoa ja sen vaiheita; tuotannon tehokkuutta, tuotantojärjestelmien johtamista ja niiden kehittämistä.

Tuotannon lisäksi viime vuosien aikana tuotantotalouden kentässä on tutkittu paljon myös erilaisten palveluiden, kuten terveys- ja hyvinvointipalveluiden, tuottamista niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tuotantotaloutta voidaankin hyödyntää kaikilla tuotannon ja tekniikan aloilla.

Tuotantotaloutta voidaan hyödyntää kaikilla tuotannon ja tekniikan aloilla.

LUTin tuotantotalouden ohjelmassa valitaan sivuopintokokonaisuus muista tekniikan koulutusohjelmista. Tuotantotalouden opiskelija voi siis syventää osaamistaan jollain tietyllä tekniikan alalla, ja erikoistua esimerkiksi energiatekniikkaan, konetekniikkaan tai tietotekniikkaan.

Merikontteja satamassa

3. Tuotantotalouden osaaja on myös talouden ammattilainen

Matemaattisten ja teknisten taitojen lisäksi tuotantotalouteen sisältyy myös yrityksen taloudellinen näkökulma sekä ihmisten ja organisaatioiden johtaminen. Tuotantotalouden ammattilaiset osaavat hyödyntää yrityksen henkilöstö- ja rahavaroja viisaasti, pystyvät osallistumaan yrityksen toiminnan kehittämiseen ja kykenevät suunnittelemaan uusia tuotteita ja palveluita.

Tuotantotalouden opinnot antavat laajan kuvan yritysmaailmasta.

Tuotantotalouden opiskelu sopii siis ihmiselle, joka on kiinnostunut yhdistämään talouden ja teknillisen lähestymistavan, vaikka mikään tietty tekniikan ala ei kiinnostaisikaan. Tuotantotalouden opinnot antavat laajan kuvan yritysmaailmasta ja omaa osaamista pystyy soveltamaan useilla eri aloilla.

4. Tuotantotalouden osaajalla riittää töitä

Tuotantotalouden opiskelijoiden työllisyysnäkymät ovat perinteisesti olleet hyvät. Tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuu yrityksen toimintaa laaja-alaisesti ymmärtäviä ongelmanratkaisijoita, joilla on kysyntää yhä enenevässä määrin myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Tuotantotalous ei ole teollisuuden sektoreista riippuvainen ala.

Tuotantotalous ei ole teollisuuden sektoreista riippuvainen ala, vaan sen osaajat voivat sijoittua laajasti erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin yrityksen toimialasta riippumatta.

Mahdollisia työpaikkoja voivat olla esimerkiksi tuotekehityksen, logistiikan tai sisäisen laskennan tehtävät, teollisuuden, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan palveluksessa.

left

Video: Opiskelijat sekä tutkijaopettaja ja tutkijatohtori kertovat tuotantotalouden opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

5. Tuotantotalous toimii kestävän liiketoiminnan ytimessä

Yksi yritysmaailman polttavimmista kysymyksistä on se, kuinka liiketoiminnasta voidaan tehdä yhtä aikaa sekä taloudellisesti kannattavaa että eettistä ja ympäristöystävällistä. Tuotantotalous pyrkii ratkomaan tätä ongelmaa: merkittävä osa tuotantojärjestelmien ja liiketoiminnan kehittämistä onkin niiden tuottamien ympäristövaikutusten hallinta.

Tähän voivat kuulua esimerkiksi tuotteiden valmistukseen käytettävien raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen, valmistusprosessien energiatehokkuuden parantaminen sekä arkipäiväisten kulutustuotteiden kierrätettävyyden mahdollistaminen.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right