Juha Varis

Juha Varis
Professori
Mechanical Engineering
LUT School of Energy Systems
Lappeenranta
Research areas
Konetekniikka

Esittely

Juha VARIS, tekniikan tohtori, Tuotantotekniikan professori, LUT Energia Järjestelmät -tiedekunnan varadekaani.

Professori Varis (1964) on tehnyt yhteistyötä suomalaisen metalliteollisuuden kanssa vuodesta 1988 lähtien ja hän on toiminut professorina vuodesta 1999 alkaen. Hänen tietämyksensä ja taitonsa voidaan tiivistää  valmistettavuuden huomioon ottamiseen tuotesuunnittelussa (DFM - Design for Manufacturing) liittyen erityisesti mekaanisiin liittämismenetelmiin, ohutlevytuotteiden valmistukseen, lastuavaan työstötekniikkaan, kartongin jatkojalostukseen ja innovatiivisiin jätteiden uudelleenkäyttömenetelmiin. Professori Varis on listannut yli 300 julkaisua, mukaan lukien 20 patenttia, hän on arvioinut yli 300 diplomityötä ja ohjannut 11 tohtorintutkintoa. Hän toimii monien yritysten ja organisaatioiden asiantuntijajäsenenä.

Professori Varis on opettanut vuodesta 1999 alkaen seuraavilla aloilla; ohutlevyjen valmistus, lastuava työstötekniikka, kartonkimateriaalien jatkokäsittely ja uudet innovatiiviset valmistusprosessit erilaisissa  sovelluksissa. Opetuksen painopiste on valmistettavuus, joka voidaan tiivistäen esittää DFMA (Design for Manufacturing and Assembling).