Mentorointi

Olisitko kiinnostunut kehittämään työelämävalmiuksiasi jo opiskelujen aikana? Haluaisitko verkostoitua LUTista valmistuneiden alumnien kanssa? Syksyllä 2021 alkavassa virtuaalisessa mentorointiohjelmassa se on mahdollista!

Lukuvuonna 2021-2022 ohjelma toteutetaan osana NAU!-hanketta, jonka päätavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on tasa-arvon kehittämisessä miesenemmistöisillä aloilla. Lisätietoja NAU!-hankkeesta löydät täältä.

 

Mitä on mentorointi?

LUT:n mentorointiohjelmassa yliopistosta valmistuneet alumnit toimivat mentoreina opiskelijoille, aktoreille. Opiskelija-alumni -mentorointi korostaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä omien osaamisalueiden ja vahvuuksien löytämistä. Alumneille mentorointi tarjoaa tuoreita näkökulmia tämän päivän opiskelijamaailmasta ja mahdollisuuden oman osaamisen peilaamiseen ja jäsentämiseen.

 

Kuinka haen mentoriksi?

Voit hakea mentoriksi, jos olet LUT AlumniMentorilta odotamme

 • sitoutumista virtuaalisiin mentorointitapaamisiin marras-toukokuussa noin kerran kuukaudessa
 • tavoitteiden asettamista ja käytännön asioista sopimista yhdessä aktorin kanssa
 • tukea opiskelijan työelämävalmiuksien kehittymiseen sekä potentiaalin tunnistamiseen
 • ymmärrystä siitä, että mentoroinnin lähtökohtana ovat aktorin yksilölliset tarpeet ja toiveet 

Mentorilta emme odota

 • työpaikan tai harjoittelupaikan tarjoamista aktorille
 • kaikkien omien kontaktien jakamista
 • vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin

Lukuvuoden 2021-2022 mentorihaku on päättynyt. Kiitos kaikille kiinnostuneille! 

 

Kuinka haen aktoriksi?

Voit hakea mukaan aktoriksi, mikäli olet LUT:n tekniikan alan opiskelija ja olet valmis sitoutumaan mentorointiohjelmaan toukokuuhun 2022 saakka. Mukaan voivat hakea myös LUT:n tekniikan aloilta vastavalmistuneet, jotka vielä etsivät ensimmäistä oman alan työtään.

Odotamme aktorilta (mentoroitava)

 • sitoutumista virtuaalisiin mentorointitapaamisiin marras-toukokuussa noin kerran kuukaudessa
 • aktiivista roolia tapaamisten ja niiden aiheiden sekä muiden käytännön asioiden sopimisessa
 • tavoitteiden asettamista
 • ymmärrystä siitä, että mentorilta ei odoteta työtarjousta tai työharjoittelupaikkaa

Hakemuslomakkeella toivot itsellesi tiettyä mentoria (vaihtoehdot 1-3). Voit hakea kenen tahansa mentorin aktoriksi riippumatta siitä, mitä tekniikan alaa olet itse opiskellut. Mentoriparien valinta tehdään yhteensopivuuden perusteella ja pareja muodostetaan sitä mukaa, kun opiskelijat ilmoittautuvat ohjelmaan. Tieto valituille (myös niille, joille ei mahdollisesti löydy sopivaa paria), ilmoitetaan henkilökohtaisesti syys-lokakuun aikana. Mentorointiparit voivat halutessaan olla yhteydessä jo ennen marraskuun alussa järjestettävää yhteistä tapaamista.

Lukuvuoden 2021-2022 aktorihaku on päättynyt. Kiitos kaikille kiinnostuneille! 

 

Aikataulu mentorointiohjelmalle 2021-2022

Mentorointiohjelmaan kuuluu kolme kaikkien mentorien ja aktorien virtuaalista yhteistapaamista sekä noin viisi etätapaamista oman mentorin kanssa. Tapaamisten ajankohdat kannattaa sopia hyvissä ajoin. Tälle on varattu aikaa marraskuun aloitustilaisuudessa. Mentorointiohjelman aikataulu on seuraavanlainen:

 • tiistai 2.11.2021 klo 17.00-18.30 yhteinen aloitustilaisuus, jossa läsnä kaikki aktorit ja mentorit
 • joulukuu 2021 – huhtikuu 2022 toimintavaihe, jonka aikana mentorointiparit tapaavat toisensa virtuaalisesti n. kerran kuussa.
 • tiistai 15.2.2022 klo 17.00-18.30 yhteinen välitapaaminen
 • tiistai 17.5.2022 klo 17.00-18.30 yhteinen päätöstilaisuus. Mentorointi päättyy virallisesti tähän, mutta halutessaan parit voivat pitää yhteyttä / jatkaa mentorointisuhdetta.

Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen, joten siitä ei makseta palkkiota. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää ryhmätapaamisiin osallistumista ja koko prosessiin sitoutumista.

 

Mentorointiprosessin tavoitteet ja pelisäännöt

Prosessin tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä omien osaamisalueiden ja vahvuuksien löytämistä. Alumneille mentorointi tarjoaa tuoreita näkökulmia tämän päivän opiskelijamaailmasta ja mahdollisuuden oman osaamisen peilaamiseen ja jäsentämiseen.

Yhteistyön alussa mentori ja aktori (mentoroitava) tutustuvat toisiinsa ja luovat yhdessä toiminnan pelisäännöt sekä suunnitelman työskentelylleen. Yhteisessä aloitustilaisuudessa parit sopivat ainakin seuraavista asioista:

 • Molempien tavoitteet mentorointiprosessille
 • Käsiteltävät kysymykset tai teemat, myös mahdolliset mentoroinnin ulkopuolelle rajattavat asiat
 • Päivämäärät (ja kellonajat) parin keskinäisille tapaamisille yhteisten tapaamisten lisäksi. Suositusmäärä 5 kertaa eli noin kerran kuussa. Yhden tapaamisen suosituspituus noin 1,5 h.
 • Yhteydenpito mentoroinnin aikana, esim. käytettävät kanavat tai välineet
 • Osapuolten roolit ja vastuu mentorointisuhteessa

Mentoripari valitsee itse omat tapaamis- ja työskentelytapansa, mutta yksi tapa on sopia kullekin tapaamiselle oma teema. Teemat voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

 • Opiskelijan vahvuudet ja osaaminen
 • Työpaikat- ja organisaatiot
 • Työelämän käytännöt ja työelämätaidot
 • Kokemuksia työelämästä
 • Ura ja urakehitys
 • Verkostojen rakentaminen

Varaathan tapaamisiin riittävästi aikaa ja pidäthän kiinni sovituista tapaamisista. Mentorointi on kahden henkilön välinen vuorovaikutussuhde, joka edellyttää molempien osapuolten aktiivisuutta, sitoutuneisuutta, avoimuutta ja luottamusta. Tapaamisten teemoja kannattaa valmistella etukäteen, jotta tapaamisista saadaan mahdollisimman paljon hyötyä. Koko mentorointiprosessin tueksi on laadittu mentorointiopas, jonka sekä aktorit että mentorit saavat käyttöönsä. Opas sisältää mm. teemoja ja tehtäviä, joita voi hyödyntää ohjelman aikana. 

Jos sinulla on kysyttävää mentorointiohjelmaan liittyen, ota yhteyttä: anni-elina.leinonen[at]lut.fi, p. +358 50 462 3686

 

Mentorit 2021-2022

Suvi Eväkoski 

Suvi Eväkoski valmistui Mikkelin ammattikorkeakoulusta vuonna 2008 puu- ja materiaalitekniikan insinööriksi ja sai alan vakituisen työpaikan jo ennen valmistumistaan. Jatko-opinnot työn ohella kiinnostivat ja konetekniikan DI-opinnot alkoivat Lappeenrannassa vuonna 2011. Työt kansainvälisissä projekteissa veivät kuitenkin ympäri maailmaa, keskeyttäen opinnot muutamaksi vuodeksi. Tavoite DI-tutkinnon suorittamisesta oli kuitenkin Suvin mielessä työmatkojen täyteisen elämänvaiheenkin aikana ja hän sai lopulta DI-opinnot päätökseen vuonna 2018. Nyt Suvi opiskelee työnsä ohella Helsingin yliopiston kautta ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi.

Työurallaan Suvi on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä, aloittaen tehtaan työnjohtajana ja sen jälkeen tuotannonsuunnittelijana. IT-maailma kuitenkin vei mennessään ja Suvi kiinnostui jo työuransa alkuvuosina muutosprojekteista, joiden kautta hän pääsi toimimaan aluksi projektitiimin jäsenenä ja esimiehenä sekä siitä edelleen kouluttajaksi sekä projektien ja hankkeiden vetäjäksi. Suvi on työskennellyt kansainvälisissä teollisuusyrityksissä (UPM Oyj, Konecranes Oyj).

Viime vuosina Suvi on päässyt toteuttamaan intohimojaan, ihmisten valmentavaa johtamista sekä muutosjohtamista, toimiessaan KPMG:lla konsulttina teollisuusyritysten asiakastoimeksiannoissa Program Managerin tehtävissä. Tärkein oivallus työelämässä Suville on ollut se, että työurasta voi muodostua hyvinkin monipuolinen, vaikka omat opinnot suuntautuisivatkin tietylle alalle.

Vapaa-ajallaan Suvi toimii SPR:n vapaaehtoistyössä. Luonteeltaan Suvi on positiivisesti maailmaa tutkiva ja käytännönläheinen. Mentorina Suvi uskoo pääsevänsä toteuttamaan valmentavaa näkökulmaa ja saavansa mentoroitavalta uusia näkökulmia työelämään. Mentoroitavaksi Suvi toivoo henkilöä, joka on kiinnostunut kansainvälisistä muutoshankkeista tai haluaa muuten ajatella tulevaisuuden työelämäänsä monipuolisena, ilman raja-aitoja.

 

Joonas Heinonen 

Joonas Heinonen on opiskellut LUT:ssa vuosina 2016-2020 tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Hän suoritti kandidaatin tutkinnon ja valtaosan maisterivaiheen opinnoista kahdessa ja puolessa vuodessa. Diplomityönsä Joonas teki automaatiotestauksesta ohjelmistokehittäjänä palkkatöissä perustaen samalla startup-yrityksen. Valmistumisensa jälkeen Joonas on ehtinyt rakentaa ja myydä perustamansa yrityksen liiketoiminnat, toimia rekrytointi- ja ohjelmistokonsulttina tekoälystartupissa sekä siirtyä urallaan johtotehtäviin tuotepäälliköksi. Näissä tehtävissä hän on edelleen.

Joonas halusi hakeutua mentoriksi, koska hän on aiemmin toiminut uraohjaajana, järjestänyt työpajoja ja toiminut startup-kentässä aktiivisesti sparraten tekijöitä erilaisten haasteiden parissa. Hän kokee suurta intoa ja paloa ihmisten, tekniikan ja liiketoiminnan yhteensovittamiseen. Opiskelijoiden, joita kuvaa jatkuva kehittyminen ja uteliaisuus, kannattaa Joonaksen mukaan hakea hänen mentoroitavakseen.

 

Juha Hinkkanen 

Juha Hinkkanen on valmistunut LUT:lta tuotantotalouden DI:ksi vuonna 2010 ja väitellyt tekniikan tohtoriksi vuonna 2014. Pääaineena molemmissa oli kansainvälinen liiketoiminta ja innovaatiot. Opintovuosien aikana hän myös opiskeli Liechtensteinissa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Viimeisen 7 vuoden aikana hän on työskennellyt Hiltin palveluksessa, joka on monikansallinen rakennusalan toimija ja jonka tarjontaan kuuluu niin robotiikkaa, palveluita, teknologisia ratkaisuja kuin myös perinteisiä työkaluja ja rakennusalan tarvikkeita. Hiltillä on toimintaa yli 120 maassa, vuotuinen liikevaihto noin 5.5 miljardia euroa ja yritys on erityisen tunnettu palkituista tuoteinnovaatioistaan.

Työtehtävien kirjo Juhalla on ollut vuosien varrella laaja. Hän aloitti Suomessa myynnissä josta hän siirtyi projektinjohdon tehtäviin asuen niin Briteissä kuin Hong Kongissa pääpainopisteenään palvelustrategioiden kehittäminen eri asiakassegmenteille. Sieltä hän siirtyi Pohjois-Amerikan pääkonttorille Teksasiin vastaten Hiltin työkalupalveluiden kehityksestä ja myynnistä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Viimeiset vuodet hän on toiminut aluejohtajana New Yorkissa vastaten rakentamisen segmentistä. Vuonna 2021 Juha on palannut Suomeen ja toimii tällä hetkellä Suomen myyntijohtajana.

Vapaa-ajallaan Juha harrastaa aktiivisesti liikuntaa eri muodoissa, lukee ja kuuntelee äänikirjoja ja saa energiaa uusista kokemuksista, ihmistä ja ympäristöistä. Mentoroitavaksi Juha etsii opiskelijaa, joka on kiinnostunut myynnin ja liiketoiminnan kehittämisestä kansainvälisessä ympäristössä.

 

Teija Honkanen 

Teija Honkanen on opiskellut Energiantuotannon ympäristötekniikkaa ja valmistunut LUT:sta 2001. Työurallaan hän on työskennellyt eri positioissa teknologiateollisuudessa energiatekniikan laitevalmistajilla. Nykyään Teija opettaa energiatekniikkaa Savonia AMK:ssa sekä AMK- että YAMK –tason opiskelijoille. Teijan sydäntä lähellä ovat ympäristöystävälliset energiantuotantoteknologiat. Vapaa-ajallaan Teija bongailee liikuntalajeja ja toimii vapaaehtoispohjalta eri yhdistyksissä. Perheestä löytyy kaksi metsästyskoiraa, joiden kanssa riittää puuhaa.

Mentoroitavaksi Teija etsii energiatekniikan tai ympäristötekniikan opiskelijaa, jolla olisi kiinnostusta ympäristöystävälliseen energiantuotantoon, kansainväliseen projektityöskentelyyn tai digipedagogiikkaan tai vaikka kaikkiin näistä. Asenteeltaan hän on utelias ja avoin, joten olethan sinäkin.

 

Anna Huostila 

Anna Huostila opiskeli ympäristötekniikkaa LUT:ssa ja valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2017. Opiskeluiden aikana Annan yhtenä kiinnostuksenkohteena oli rakennusten energiatehokkuus ja sitä kautta rakennetun ympäristön vähähiilisyys. Valmistumisensa jälkeen Anna pääsi töihin energia-asiantuntijan tehtäviin Caverion Suomelle, jossa hän vietti neljä ensimmäistä työvuottaan tehden monipuolisia rakennusten vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Tällä hetkellä Anna työskentelee erityisasiantuntijana Suomen Ympäristökeskuksella aiheenaan vähähiilinen rakennettu ympäristö.

Anna viettää vapaa-aikaansa mieluiten urheilun parissa. Erityisesti kestävyysurheilu; maastohiihto, juoksu, pyöräily sekä uutena lajina triathlon ovat hänen sydäntään lähellä. Jos Anna ei itse ole urheilemassa, hänet löytää kisakatsomosta, joko kotisohvalta tai joskus jopa ihan paikan päältä.

Mentorina Anna pyrkii avoimuuteen ja hän uskoo vahvaan keskustelukulttuuriin. Koska Annan omasta valmistumisesta on vasta vähän aikaa, hän kokee samaistuvansa helposti opiskelijoiden ajatusmaailmaan työelämän kysymyksistä ja ajatuksista. Anna etsii mentoroitavaksi esimerkiksi ympäristö-, energia- tai sähkötekniikan opiskelijaa, joka on kiinnostunut rakennetun ympäristön vähähiilisyys- ja kestävyyskysymyksistä.

 

Hanna Huppunen 

Hanna Huppunen on LUT:sta valmistunut sähkötekniikan DI (2004, pääaine sähkönkäyttötekniikka) ja KTM (2014, pääaine tietojohtaminen). Hanna työskentelee nykyään johtajana Danfoss Editron Oy:llä vastaten huollosta ja asiakkaiden teknisestä koulutuksesta. Danfoss Editron kehittää ja valmistaa sähköisiä voimansiirtojärjestelmiä   liikkuviin työkoneisiin, kaupallisiin ajoneuvoihin kuten busseihin ja kuorma-autoihin  sekä  merenkulun aluksiin.

Hanna on työskennellyt urallaan yli 13 vuotta eri tehtävissä teollisuudessa asiakapalvelun, huollon, asiakaskoulutuksen, projektionnin ja johtamisen parissa. Hänellä on myös useamman vuoden kokemus yrityskehityksestä ja henkilöstöjohtamisesta.

Hanna pitää työtään sähköistyksen parissa ja sähkötekniikan alaa ylipäätään erittäin mielenkiintoisena. "Ala kehittyy ja kasvaa jatkuvasti, joten myös omaa osaamista pitää päivittää koko ajan pysyäkseen ajan hermolla. Sähköistys on yksi parhaista keinoistamme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja on palkitsevaa tehdä töitä alalla jolla on merkitystä kestävämmän tulevaisuuden kannalta." 

Mentoroitavaksi Hanna etsii sähkötekniikan opiskelijaa, mutta hän on valmis mentoroimaan mielellään myös muiden tekniikan alojen opiskelijoita. Hanna haluaisi parikseen sellaisen opiskelijan, joka on kiinnostunut kehittämään itseään ja osaamistaan,  avoiminmielin ja joustavasti. Hanna arvostaa sitä, että opiskelija ymmärtää, ettei ole vielä ihan valmis kaikkeen heti koulusta valmistuttuaan, vaan haluaa jatkaa oppimista työurallaan. Aktorin oma-aloitteisuus, aktiivisuus, rohkeus ja ajatus omista kiinnostuksen kohteista / tavoitteista ovat Hannan mielestä plussaa.

 

Anne Jeskanen

Anne Jeskanen on valmistunut LUT:sta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2005 pääaineenaan laskentatoimi ja sivuaineina rahoitus ja tietotekniikka. Anne on työskennellyt koko tähänastisen työuransa kuorma-autovalmistaja Scanialla erilaisissa talous- ja johtotehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Tällä hetkellä Anne toimii Scania IT:n talousjohtajana Scanian pääkonttorissa Södertäljessa.

Anne mentoroi mielellään tekniikasta kiinnostuneita opiskelijoita, joita mahdollisesti kiinnostaa kansainvälinen ura teollisuusyrityksessä. Anne toivoo saavansa mentoroinnista uutta näkökulmaa omaan johtamiseensa ja työhönsä ylipäätään.

 

Jari Jormanainen 

Jari Jormanainen valmistui Muovitekniikan insinööriksi Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulusta vuonna 2000, jonka jälkeen hän opiskeli LUT:lla tuotantotalouden diplomi-insinööriksi ja valmistui vuonna 2005. Jari työskenteli tuolloin muoviteollisuuden parissa erilaisissa tuotannon esimies- ja kehitystehtävissä. Muoviteollisuuden lähdettyä Suomesta Jari teki konsultointitöitä muutaman vuoden, joista siirtyi vuolukiviuunien ja metallin alihankintateollisuuden esimiestehtävien pariin.  

Tämän jälkeen Jari oli lasten tukena koulun aloituksessa, opiskellen samalla uusiutuvan energian ylemmän amk-tutkinnon Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulussa vuonna 2017. "Välivuoden" jälkeen Jari siirtyi takaisin valmistavan teollisuuden pariin ja työskentelee tuotannonkehityspäällikkönä tällä hetkellä.

Jari on tutkiva joukkupelaaja ja on aina valmis auttamaan. Jarin vahvuuksiin kuuluu positiivinen asenne ja yrittämisen tukeminen asenteella – "yhdessä saamme enemmän aikaan". Jarin vapaa-aika menee omien ja kahden alakouluikäisen urheiluharrasteiden parissa.

Jari uskoo, että hänellä on eniten annettavaa mentoroitavalle, joka haluaa oppia ajattelemaan työelämässä laaja-alaisesti ja rajat ylittävästi.

 

Noora Jukkola 

Noora Jukkola valmistui diplomi-insinööriksi LUT ympäristötekniikalta keväällä 2017 ja on sen jälkeen työskennellyt vastuullisuusasioiden parissa suurissa yhtiöissä. Diplomityönsä Noora teki Nesteelle liittyen jäte- ja tähdepohjaisten polttoaineiden päästölaskentametodologioihin. Nykyisin Noora työskentelee vastuullisuuspäällikkönä Cargotecilla ja vastaa ilmastotavoitteisiin liittyvästä päästölaskennasta konsernitasolla. Hänen työtehtäviinsä kuuluu myös vastuullisuusraportointi kattaen niin vuosikertomuksen kuin sijoittajapuolen ESG-kyselyt. Aikaisemmin Noora on työskennellyt vastaavissa tehtävissä Huhtamäen vastuullisuustiimissä.  

Ilmastonmuutos on valtava riski ja mahdollisuus nykyisille liiketoimintamalleille, jotka perustuvat ehtyvien luonnonvarojen kulutukseen. Ilmastopäästöjen ja taloudellisen kasvun irtikytkentä on Nooraa kiehtova haaste ja hän uskoo, että dataan ja tieteeseen pohjautuva päätöksenteko on oikea keino sen ratkaisuun. Noora seuraa innolla, miten keinot mitata yritysten nettovaikutusta kehittyvät, minkä myötä arvonluonti laajemmalle joukolle sidosryhmiä nousee suurempaan merkitykseen. Vapaa-ajalla Noora viihtyy luonnossa, lenkillä ja kirjojen parissa. Mentorointisuhteelta hän odottaa molemminpuolista oppimista.

 

Jani Jumppanen 

Jani Jumppanen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2007. Pääaineenaan hän on opiskellut johtamista ja sivuaineena tietojenkäsittelytiedettä. Hänen nykyinen työnantaja on Stora Enso Oyj, jossa hän työskentelee pakkausmateriaalidivisioonan turvallisuusjohtajana.

Työurallaan hän on toiminut erilaisissa turvallisuuden kehittämiseen ja johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Kokemusta on kertynyt kunta-alalta, teknologia-, kemian- sekä metsäteollisuudesta. Janin mielenkiinto ja syvin osaaminen keskittyy organisaation turvallisuuskulttuurin rakentamiseen, ihmisten motivointiin sekä johtamisen kehittämiseen. Työkokemusta hänelle on kertynyt ympäri maailmaa ja hänen tapansa kehittää turvallisuutta nivoutuu yhteen myös organisaation tehokkuuden (LEAN) sekä laadun kehittämisen kanssa. Hänen kykyjään käyttävät hyödyksi myös monet suomalaiset pörssiyhtiöt benchmarkingin ja konsultoinnin muodossa. Vapaa-aika kuluu perheen ja crossfitin parissa, mutta aikaa jää myös laiskottelulle sekä verkkopeleille.

Menestyvä johtaja saa menestyksen aikaan henkilöstönsä kautta, joten Jani toivoo mentoroitavaksi henkilöä, joka haluaa kehittää itseään ja omaa henkilöstöään menestymään turvallisuudessa, tehokkuudessa sekä työhyvinvoinnissa.

 

Anna Jääskeläinen 

Anna Jääskeläinen on valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi vuonna 2009. Hän on työskennellyt yli 10 vuotta metsäteollisuudessa ja päätynyt muutaman mutkan kautta nykyiseen tehtäväänsä tulliasiantuntijaksi Stora Ensoon. Hän on erityisen kiinnostunut kansainvälisestä tavarakaupasta sekä tulli-ilmoittamisen digitalisaatiosta. Annalla on myös kokemusta konsultin työstä KPMG:llä, logistiikasta sekä tietojärjestelmäprojekteista. Vapaa-ajallaan Anna harrastaa ulkoilua ja lukemista.

Aktorikseen Anna toivoo ensisijaisesti tuotantotalouden opiskelijaa, joka haluaa jakaa ajatuksia ja kokemuksia työelämästä, mutta keskusteltavaa löytyy varmasti minkä tahansa pääaineen opiskelijan kanssa.

 

Leea Kipinoinen 

Leea Kipinoinen on opiskellut LUT:lla energiatekniikkaa ja valmistui vuonna 2013. Leea on työskennellyt höyrykattilatekniikkaan keskittyvässä yrityksessä ensin R&D osastolla muun muassa kehittämässä voimakattiloista vähäpäästöisempiä. Nykyisissä tehtävissä Leea mitoittaa kattiloita ja apulaitteita. Töiden jälkeen kiireisenä pitää perhe johon kuuluu mies ja kaksi lasta. Harrastuksina kuntosali, laulaminen, valokuvaus ja ulkoliikunta. Luonteeltaan Leea on huomioonottava, tarkka ja aikaansaava.

Leea toivoo aktiivista yhteistyötä ja vuoropuhelua mentoroitavan kanssa. Alalla ei varsinaisesti ole merkitystä mutta energia- tai ympäristötekniikan alalta olisi helpointa sparrailla esim lopputyönaiheita ja potentiaalisia työtehtäviä.

 

Tiina-Maria Niemi 

Tiina-Maria Niemi opiskeli LUT:ssa vuosina 2016-2018 kauppatieteiden maisterin opinnot englanninkielisellä MSIS-linjalla, joka erikoistui strategian, innovaation ja kestävyyden johtoon.  

Tiina-Maria on omien sanojensa mukaan niin sanottu "yes man", joka on mennyt, kokeillut ja tehnyt erilaisia töitä, vapaaehtoispositioita sekä opiskellut laaja-alaisesti. Tiina-Maria luonnehtii itseään tyypilliseksi milleniaaliksi, joka on rakentanut uraa lyhyistä määräaikaisista soppareista.

Tällä hetkellä Tiina-Maria työskentelee innovaation ja liiketoiminnan analystina Stora Ensolla, mutta tätä ennen hän on tehnyt töitä mm. projektin johdossa, startupien tukemisessa, konsultoinnissa sekä teknologian parissa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden rajapintoja hioen. Tiina-Marian sydäntä lähellä ovat strategian, innovaation ja kestävyyden kanssa työskentely sekä vapaaehtoistyö.

Mikä/mitkä sytyttävät sinussa uteliaisuutta? Oletko miettinyt, miten rakentaa niistä uraa?  

MSIS ja LUT eivät olleet Tiina-Marialle avaimia teollisuuden ja strategian maailmaan, mutta ne olivat tärkeä osa työkalupakkia, jonka avulla hän on päässyt pitkälle ja sitä matkaa on vielä paljon jäljellä.

Oletko aktori, joka on kiinnostunut sparraamaan korkeammalle tähtäämisestä, valintojen tekemisestä sekä poikkitieteellisesti mm. kauppatieteiden ja teknologian yhdistämisestä?

Jos tämä osui ja upposi, niin pohdi, voisitko hakea Tiina-Marian mentoroitavaksi.     

 

Sanna Nieminen 

Sanna Nieminen on tuotantotalouden DI vuodelta -97. Paperikemia teknisten aineopintojen painopisteenä ohjasi kesätyöt, harjoittelut ja lopputyön paperikone- ja kartonkitehtaille. Opintojen rahoittaminen LTKK:n (nyk. LUT) omassa Aalef-kirjakaupassa työskennellen ja markkinatutkimushaastatteluja tehden, sekä kaupallisten aineiden painottuminen teollisuusyritysten kansainvälisiin toimintoihin ja markkinointiin kuitenkin ohjasi myynnin pariin. Ura alkoi myyntipäällikkönä pienessä R&D-yrityksessä ja jatkui osin ulkomailla vietettyjen perhevapaiden jälkeen IT-yrityksen tuotemarkkinoinnissa. Kansainvälinen yritys on tarjonnut mahdollisuuden kasvaa uusiin tehtäviin kiinnostuksen mukaan: tuotepäälliköstä markkinointijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi sekä liiketoiminta-alueen kehittäjästä sen myynnin johtajaksi. 

Samalta vuosikurssilta fuksiviikolla tavatun miehen kanssa perustetun perheen kanssa kuluu suurin osa vapaa-ajasta, kuten myös koiran ja ystävien kanssa liikkuen sekä lukien. Mentorointikokemusta Sannalla on sekä aktorina että mentorina. Parhaat keskustelut ovat syntyneet mentorointipareissa, joissa mentorin tausta ja kokemus ovat tarjonneet aktorille konkreettisia työkaluja omien uravaihtoehtojen ja vahvuuksien sparrailuun.

 

Susanna Pantsar 

Susanna Pantsar opiskeli tietotekniikkaa LTKK:ssa (nykyinen LUT) ja valmistui vuonna 1993, jonka jälkeen hän aloitti työnsä Nokialla tukiasemaohjelmistojen tuotekehityksessä. Susanna työskenteli eri rooleissa sekä ohjelmistoalueilla 15 vuoden ajan, kunnes hän jatko-opintojen innostamana vaihtoi töihin VTT:lle vuonna 2008. VTT:llä Susanna teki tutkimusta ohjelmistoarkkitehtuurin ja älykkäiden ohjelmistojen alueella. Susanna väitteli tekniikan tohtoriksi v. 2013 Oulun yliopistossa. Eurooppalainen tutkimusprojekti vei hänet perheineen vuodeksi Italiaan, Bolognaan. Väitöskirjan jälkeen Susannasta tuli projektipäällikkö Saksan autoteollisuuteen. Tällä hetkellä hän vetää telematiikkaohjelmistoprojektia.

Vapaa-ajallaan Susanna lukee, kutoo, liikkuu ryhmässä / pyörällä / suksilla, tapaa ystäviä tai matkustaa Suomeen. Tieto- / ohjelmistotekniikan alan aktorin kanssa on saman alan tuoma tartuntapintaetu, mutta Susanna mentoroi mielellään myös muiden tekniikan alojen opiskelijoita.

 

Leena Pekkinen 

Leena Pekkinen valmistui 1988 LUT:sta energiatekniikan DI:ksi. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli Ahlström Oy:ssä mm. tuotekehitysinsinöörinä, laitesuunnittelun esimiehenä sekä projektipäällikkönä ja Foster Wheelerissa tarjousinsinöörinä. Viimeiset 20 vuotta hän on työskennellyt Andritz Oy:ssa projektipäällikkönä, laatujohtajana ja riskienhallintapäällikkönä. Nykyinen tehtävä on toimia Andritzilla projektijohtajana. Leena valmistui 2015 Oulun Yliopistosta tuotantotalouden osastolta tekniikan tohtoriksi tutkimuskohteenaan projektien riskienhallinta.

Leena harrastaa lenkkeilyä ja lukemista. Viime aikoina lukemisen rinnalle on tullut myös äänikirjojen kuuntelu. Sitä voi tehdä vaikka lenkillä. Leena lähti mukaan LUT:n mentorointiohjelmaan, koska hän haluaa tukea ja auttaa opiskelijoita löytämään oman paikkansa työelämässä. Lisäksi häntä kiinnostaa se, mitä nuoret ajattelevat ja millaisena he maailman näkevät. Leena kokee, että hänellä olisi paljon annettavaa erityisesti sellaiselle aktorille, jota kiinnostaa myynti- ja/tai projektitehtävät, mutta hän mentoroi mielellään ketä tahansa tekniikan alan opiskelijaa.

 

Leena Peuhu 

Leena Peuhu on kauppatieteiden tohtori, jolla on monipuolinen, liki 40 vuoden työkokemus IT-alalta monista eri tehtävistä. Leena on työskennellyt suurimman osan urastaan teollisuusyrityksissä. Hän on toiminut vuosia mm. toiminnanohjauskonsulttina, projektipäällikkönä sekä palvelupäällikkönä. Usein hän on ollut myös tiiminvetäjän roolissa. Nykyään Leenä työskentelee ArtesCon Oy:ssä digitalisaatiovalmentajana ja muutoskonsulttina. Leenan erityisosaamista ovat tietotekniikan ja organisaation strategian yhdistäminen sekä digitalisaatio. Leena on taitava fasilitaattori sekä pidetty luennoitsija ja kouluttaja, jonka suurin mielenkiinnonkohde on asiantuntijuus. Leenan työote on osallistava ja vaikuttava ja hän on hyvä tunnistamaan organisaation kehittämiskohteita sekä ratkaisemattomia asioita.

 Leenalla on jo kokemusta mentorina toimimisesta Mothers In Businessin kautta ja LUT:n mentorointiohjelmaan hän halusi mukaan jakaakseen työelämätietouttaan ja kokemuksiaan aktorinsa kanssa. 

 

Katriina Pietilä 

Katriina Pietilä valmistui tuotantotalouden insinööriksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2013, jonka jälkeen hän opiskeli LUT:lla tuotantotalouden diplomi-insinööriksi työn ohella ja valmistui marraskuussa 2021. Pääpainona Katriinalla oli opiskeluissa logistiikka ja toimitusketjujen johtaminen. Sivuaineena hän opiskeli ympäristö- ja energiatekniikkaa, sillä tällä hetkellä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja kestävä kehitys ovat ajankohtaisia aiheita.

Katriinalla on työkokemusta omalta alalta kymmenen vuoden ajalta monipuolisista työtehtävistä. Katriina aloitti oman alan työuran Kirkniemen paperitehtaalla tuotannon- ja kuljetustensuunnittelijana ja on työskennellyt sen jälkeen monipuolisissa rautatielogistiikan asiantuntijatehtävissä VR Transpoint Oy:llä. Tällä hetkellä Katriina toimii rautatiealan suunnittelu- ja konsulttitehtävissä Proxionilla liikenne- ja logistiikkasuunnittelutiimin ryhmäpäällikkönä ja yksikkönsä laatuvastaavana.

Katriina on rohkea ja inspiroiva ihmisläheinen, vahva nainen, joka ei pelkää haastavia tilanteita. Katriinalle tärkeitä arvoja työelämässä ovat ihmisläheisyys ja avoimuus. Tärkeää on tukea oman tiimin ja henkilöstön onnistumisia ja saada heidät loistamaan.

Vapaa-ajalla Katriina harrastaa monipuolisesti mm. metsästystä, reserviläistoimintaa, moottoripyöräilyä, fitness-urheilua sekä vapaaehtoistoimintaa Zonta-järjestössä ja Kennelliiton Kaverikoira -toiminnassa. Fitness-urheilu on kurinalaista ja tavoitteellista, josta on saanut työelämäänkin oppeja. Perheeseen kuuluu avopuoliso ja kaksi chihuahua-koiraa.

Mentoriksi Katriina haki sen vuoksi, että on itse kaivannut tukea ja opastusta työuran alussa ja joutunut tekemään töitä tarvittavan tuen löytämiseksi.  Omat kokemukset ja myös vaikeudet työuralla ovat toimineet hyvinä oppeina ja Katriina uskookin voivansa antaa aktorille hyviä vinkkejä omien kokemustensa kautta, ja toivoo saavansa myös itselle uusia näkökulmia mentoroinnin myötä.

 

Johanna Puranen 

Johanna Puranen on opiskellut kemiantekniikkaa (pääaineena lämmön- ja aineensiirtotekniikka) LUT:lla ja valmistunut DI:ksi vuonna 2007, jonka jälkeen hän siirtyi erotustekniikan laboratorioon jatko-opiskelijaksi. Jatko-opiskeluvuosiin kuului määräaikaisia työsuhteita, erilaisia projekti- ja opetustöitä ja välissä myös pitkä hoitovapaa kahden lapsen kanssa kotona. Uralle on mahtunut myös risteyskohtia, joissa on joutunut etsimään polkunsa uudelleen, yksi tällainen oli yliopiston tutkimusryhmän hajoaminen vuonna 2017, jonka jälkeen Johanna hakeutui yksityiselle sektorille töihin. Flowroxilla Johanna aloitti vuoden 2018 alussa asiakaspalveluinsinöörin tehtävissä, joissa hän vastasi lähinnä Aasian kauppa-alueen teknisestä myynnin tuesta (Kiinan ja Australian tytäryhtiöt, edustajaverkosto Aasiassa). Työskentely suoraan asiakasrajapinnassa oli antoisaa ja opettavaista; koskaan ei voinut etukäteen tietää, mitä päivä tuo tullessaan. Nykyään Johanna työskentelee teknisenä tuotepäällikkönä elastomeereille, jotka ovat Flowroxin tuotteiden sydän. Työssään hän vastaa elastomeerien tuotekehityksestä, tuotteiden standardisoinnista ja dokumentoinnista, teknisestä koulutuksesta sekä asiakaspalvelun tuesta materiaalivalintoihin liittyen. Edessä on myös uusi murroskohta uralla, kun Flowroxin pumppu- ja venttiilituotteet siirtyvät Nelesin alle marraskuussa ja Johanna näiden mukana. Aktorikseen Johanna toivoo ensisijaisesti kemian- tai konetekniikan opiskelijaa, mutta hän mentoroi toki mielellään muidenkin tekniikan alojen opiskelijoita.

 

Elina Pyykkö 

Elina Pyykkö on opiskellut tuotantotaloutta ja valmistunut LUT:lta vuonna 1998. Uransa aikana hän on työskennellyt autoteollisuudessa ja kansainvälisessä teknlogiateolliuudessa esimies- ja johtotehtävissä. Työuraan mahtuu tehtäviä sekä tuotannon, tuotannonsuunnittelun ja hankinnan sekä tuotekehityksen, tuotehallinnan ja globaalin liikentoiminnan parissa sekä Suomessa että ulkomailla. Nykyään Elina johtaa Sandvikilla maanalaisten poralaitteiden liiketoiminta-alueen tuotehallintaa ja tuotekehitystä. Hän on kiinnostunut johtamisen kehittämisestä sekä uusien innovaatioiden ja teknologioiden hyödytämisestä asiakkaan lisäarvon luomisessa. Vapaa-aika kuuluu monipuolinen kuntoilu ja matkustelu.

Mentoroitavaksi hän etsii opiskelijaa, jota kiinnostaa tehtävät globaalissa liiketoiminnassa, uusien teknologioiden ja asiakasarvon parissa. 

 

Petra Raussi 

Petra Raussi valmistui LUT:sta sähkötekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 2018 syventymisopintoinaan sähköverkot ja -markkinat. Sivuaineena hän suoritti Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot Helsingin yliopistossa. Opiskeluaikanaan Petra on käynyt vaihdossa Pietarissa, Venäjällä ja Aachenissa, Saksassa sekä toiminut tuutorina niin suomalaisille kuin kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille neljänä vuotena.

Petra on työskennellyt vuodesta 2017 asti VTT:llä tutkijana. Työssään hän toimii projektipäällikkönä useissa Euroopan Komission rahoittamassa tutkimusprojektissa ja vetää sähkövoimatekniikan laboratoriokokonaisuutta, joka koostuu yli 90 tutkimuslaitteesta. Petra tutkii älykkäiden sähköverkkojen ICT-infraa, erityisesti langattoman kommunikaation käyttöä sähköverkkosovelluksissa ja maantieteellisesti hajautettuja laboratorioiden välistä yhteistestausta. Toimii lisäksi Suomen CIGREn NGN (Next Generation Network) sihteerinä ja VTT:n edustajana Suomen CIGREssä. Petran harrastuksiin kuuluu lukeminen, jooga, sijoittaminen ja maalaus.

Mentoroitavaksi hän etsii ensisijaisesti sähkötekniikan opiskelijaa ja haluaa jakaa töissään sekä omilta mentoreiltaan saamaansa hiljaista tietoa eteenpäin. 

 

Emma Sallinen 

Emma Sallinen on opiskellut LUT:lla ja hän valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2015. Pääaineenaan hän on opiskellut ympäristötekniikkaa ja sivuaineina ovat olleet kestävä yhdyskunta ja hankinnan johtaminen. Diplomi-insinööritutkinnon jälkeen hän aloitti eMBA tutkinnon LUT:ssa ja valmistui vuonna 2019. Pääaineena hänellä oli strateginen johtaminen ja sivuaineena innovaatiojohtaminen.

Emma on työskennellyt koko työuransa rakennusalalla. Hän on työskennellyt eri tehtävissä Hartela Etelä-Suomi Oy:ssä vuodesta 2010 alkaen. Työuransa Emma aloitti työmaainsinööriharjoittelijana, josta myöhemmin siirtyi hankintaan ja vuodesta 2016 hän on työskennellyt suunnitteluohjauksen ja maahankinnan parissa. Emma mentoroisi mieluiten teekkariopiskelijaa, joka on kiinnostunut tulevaisuudessa työskentelemään teollisuuden parissa.  

Emman harrastuksiin kuuluvat pyöräily ja mökkeily.

 

Vesa Sarromaa 

Vesa Sarromaa on opiskellut energiatekniikkaa LUT:ssa ja valmistunut vuonna 1999 oltuaan mm. vuoden vaihtarina Norjan NTNU:ssa. Opiskeluaikana Vesa oli aktiivisesti mukana partiokerho Ulvovan suden toiminnassa mm. rahastonhoitajana ja lettujen paistajana.

Työuraa Vesalle on kertynyt Pöyry Energyltä muutama vuosi suunnitteluinsinöörinä ja sen jälkeen 20 vuotta ROXON/Nepean Conveyors Oy:ssä materiaalinkäsittelyprojektien parissa. Ensin 15 vuotta projekteja projektipäällikkönä toimittaen eri puolille maailmaa ja sittemmin projektimyyjänä erityisesti Pohjoismaihin. Käytännön osaamista Vesalle on kertynyt projektinhallinnan ja sopimustekniikan osalta.

Mentoroitavaksi Vesa etsii ketä tahansa aktiivista opiskelijaa, joka uskoo mentoroinnista olevan hyötyä. Vesa haluaisi toimia esimerkkinä aktorilleen siitä, miten oma opiskeluala ei välttämättä määrittele koko tulevaa työuraa vaan mahdollistaa hyvinkin erilaiset työtehtävät oman kiinnostuksen mukaan. Ja toisaalta myös esimerkkinä siitä miten opiskeluaikaisetkin valinnat (vaihtarivuosi ja kielitaito) avaavat uusia ja yllättäviäkin ovia ja mahdollisuuksia.

 

Henni Suvanto 

Henni Suvanto on energia-alan moniosaaja. Hän valmistui vuonna 2011 LUT Energiatekniikan koulutusohjelmasta ja on sen jälkeen toiminut suunnittelu- ja konsultointitehtävissä uusissa ydinvoimahankkeissa sekä projektipäällikkönä vesivoiman parissa. 

Pääkaupunkiseudulla vietettyjen vuosien jälkeen hän palasi perheensä kanssa takaisin juurilleen Etelä-Karjalaan ja työskentelee tällä hetkellä Stora Ensolla kestävän kehityksen kansainvälisessä yksikössä energiapäällikkönä. Tuossa samassa yrityksessä Henni myös aloitti uransa kesätyöläisenä jo vuonna 2004.  

Mentoroitavalle hän voi tuoda sparrausta ja näkökulmia uran kehittämisestä, kansainvälisestä työstä ja sen mahdollisuuksista tekniikan alalla, sekä laaja-alaista näkemystä energia-alalta. Mentoroitavan opintosuunta voi olla mikä tahansa tekniikan puolelta.

Yhteystiedot

LUT Alumnitoiminta
LUT-yliopisto
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
alumni@lut.fi

Elina Hannikainen-Himanen
+358 40 573 3790

Lea Lonka
+358 40 848 9855