CDMC  - Carelian Drives and Motor Centre

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan laboratorion yhteydessä toimii vuonna 1998 ABB:n kanssa perustettu osaamiskeskus Carelian Drives and Motor Centre (CDMC).

Keskuksen tavoitteet ja tehtävät keskittyvät pitkäjänteiseen, vaativaan sähkökoneisiin ja sähkökäyttöihin sekä energiatehokkuuteen liittyvään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Keskus hyödyntää toiminnassaan LUT:n hyvin varusteltuja laboratorioita.

CDMC tutkii sähkökäyttöalan haastavia, tieteellistä lähestymiskantaa vaativia probleemeja sekä siirtää saatuja tutkimustuloksia ABB:lle jatkojalostettavaksi. Useat ABB:n globaalit tuotteet sisältävät CDMC:n tutkimustuloksiin pohjautuvaa tekniikkaa. Tämän lisäksi tutkijat tuottavat alan tiedeyhteisöä kiinnostavia diplomitöitä ja väitöskirjoja.

Keskuksessa työskentelee keskimäärin kymmenkunta opinnäytettään viimeistelevää tutkijaa. Keskuksen johtajana työskentelee TkT Markku Niemelä.

CDMC:ssä on tähän mennessä viimeistelty 16 väitöskirjaa. Tämän lisäksi sähkötekniikan ja ABB:n välisistä diplomitöistä suuri osa tehdään CDMC:ssä.

Lisätiedot

Johtaja Markku Niemelä,
p. 040 516 5964
etunimi.sukunimi@lut.fi