left

Tutkimuksella pyritään parantamaan materiaalien ominaisuuksia, ja teollisuuden mittausteknisiä järjestelmiä kehittämällä mm. sensoreita ja niiden tiedonsiirtoon liittyvää elektroniikkaa, kuten optisia kuitulinkkejä. Tutkimuksen ja opetuksen alalla on keskitytty suurelta osin kansainväliseen yhteistyöhön. 

right

Magneettiset puolijohteet

Yksiköllämme on pitkä perinne magneettisten puolijohteiden tutkimuksessa. Tutkimuksemme keskittyvät lähinnä magneettisilla epäpuhtauksilla seostettuihin II-V ja II-IV-V -puolijohteisiin, ja yksikkömme on yksi johtavia ryhmiä tällä kapealla alueella.

Olemme kehittäneet kuljetusilmiöiden, Hall-jännitteen sekä resistiivisyyden tutkimustuloksiin käytettävän analyysimenetelmän, ja lisäksi selvitämme näiden materiaalien sopivuutta spintroniikan sovelluksiin.

Uutena tutkimusaiheenamme ovat hiilen nanopartikkelit, joissa on havaittu kiinnostava ferromagneettinen käyttäytyminen.

Suprajohteet - vihreän teknologian uusi lupaus

Suprajohteiden osalta yksikkömme on keskittynyt tutkimaan järjestysparametrin symmetriaa Pnictide-suprajohteissa ja korkean lämpötilan suprajohteissa (HTSC). Pnictide-suprajohteet ovat uusi ryhmä suprajohteita, joiden järjestysparametrin symmetriaa tutkitaan laskennallisilla menetelmillä. Tutkimuksissa pyritään myös saamaan lisätietoa Pnictide-suprajohteiden sähkönjohtavuudesta voimakkaissa magneettikentissä.

Puolijohdeilmaisimet ja CERN yhteistyö

Puolijohdeilmaisimien alalla ryhmämme tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan hiukkastutkimuskeskus CERNin kanssa. CERN-toiminta on hiukkasfysiikan etulinjassa, ja toiminta Suomessa on koordinoitu yhteistyössä Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kesken.

Päätavoite CMS-kokeessa on tuottaa uusia löytöjä hiukkasfysiikassa, mutta samalla tehdä laitteiston kehitystyötä kokeiden mahdollistamiseksi. Ryhmämme on valmistanut yli 2000 optista linkkikorttia CMS -triggeriasemaan, ja on aktiivisesti mukana myös MIGFET -transistorien ja 3D Stripixel -ilmaisimien kehitystyössä.

Yksikkömme tutkii myös UTDR (Ultrasound time domain reflectometry) -menetelmää.

Fysiikan osaston henkilöstö