Tällä sivulla

Tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva koulutus luovat uskoa epävarmoina aikoina. Ne auttavat ratkaisemaan ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tutustu tieteellisiin ratkaisuihimme ja tule mukaan merkitykselliseen työhön.

Kesäkuun 2022 lopussa päättynyt yliopistojen varainhankintakampanja tuotti LUT-yliopistolle yhteensä yli yhdeksän miljoonaa euroa. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille!

Sijoitukset yliopistovertailuissa

Ajankohtaista

Tieteelliset ratkaisumme

left

Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin me LUT-yliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Toimimme kansainvälisessä ympäristössä, mutta tiedostamme myös mahdollisuutemme tukea kotipaikkojemme elinvoimaisuutta.

right

Näin lahjoitat

left

Lahjoituksia voivat tehdä yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. Rahalahjoitus osoitetaan yleisesti LUT-yliopiston toimintaan ilman lahjan käyttötarkoitusta rajoittavia ehtoja. Lahjoitus maksetaan tilisiirtona LUT-yliopiston tilille FI24 5000 0120 4469 26 (OKOYFIHH). Viestikenttään ”lahjoitus” ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten.

Mikäli lahjoitus on vähintään 850 euroa, lahjoittajalla on mahdollisuus kohdentaa lahjoitus valitsemalleen LUTin koulutusalalle, tekniikkaan, kauppatieteeseen tai yhteiskuntatieteisiin.

Vähintään 850 euron lahjoitukset tehdään lahjakirjalla, jossa tuodaan ilmi mahdollinen koulutusalakohdennus. Allekirjoitettu lahjakirja toimitetaan yliopiston säätiötoiminnan yhteyshenkilölle ja lahjoitussumma maksetaan LUT-yliopiston tilille FI24 5000 0120 4469 26 (OKOYFIHH).

Verovähennysoikeus yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksissa

Tuloverolain (1535/1992) mukaan yhteisöjen tekemät 850–250 000 euron lahjoitukset, jotka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen ovat verovähennyskelpoisia. Lue lisää yhteisön verovähennysoikeudesta Verohallinnon sivuilta.

Yksityishenkilö tai kuolinpesä voi vähentää ansiotuloistaan rahalahjoituksen, jonka tarkoituksena on edistää tiedettä tai taidetta. Vuoden aikana tehdyt lahjoitukset, joiden kokonaissumma on 850  euroa tai enintään 500 000 euroa, ovat verovähennyskelpoisia. Yliopisto ilmoittaa Verohallinnolle tiedot vähennyskelpoisista lahjoituksista. Lue lisää yksityishenkilöiden verovähennysoikeudesta Verohallinnon sivuilta.

right

Muu tieteen tukeminen

Yritysten on mahdollista tukea tieteellistä tutkimustamme myös tutkimusyhteistyön eri muodoin. Perus- tai jatko-opiskelijoillemme tarkoitettuja apurahoja on mahdollisuus kohdentaa LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiön kautta.

Keräyslupa

LUT-yliopistolla on poliisihallituksen 27.5.2020 myöntämä, toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. Lupanumero RA/2020/607. Kerätyt varat käytetään yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen.

Ota yhteyttä